Znaleziono 48 produktów spełniajacych wybrane kryteria. WIDOK: opisy|siatka

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek specjalistycznego leczenia

Ubezpieczenie gwarantuje ubezpieczonemu dodatkowe świadczenie w przypadku poddania się specjalistycznemu leczeniu.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Zdrowie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci małżonka spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

Ubezpieczenie to gwarantuje ubezpieczonemu dodatkowe świadczenie w przypadku śmierci osoby - będącej z nim w związku małżeńskim - spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego PLUS

Ubezpieczenie uzupełnia dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego, znacząco rozszerzając zakres ochrony i zwiększając wysokość świadczenia, które można wykorzystać na potrzeby związane z pobytem w szpitalu, oraz późniejszym powrotem do zdrowia.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Zdrowie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego

Ubezpieczenie gwarantuje ubezpieczonemu świadczenie w razie pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby, jeżeli pobyt ten trwał co najmniej 4 kolejne dni.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Zdrowie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem przy pracy

Ubezpieczenie gwarantuje dodatkowe świadczenie dla uposażonego w przypadku śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, który nastąpił podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zwykłych czynności albo poleceń przełożonych w ramach łączącego ubezpieczonego z ubezpieczającym stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego

Ubezpieczenie to gwarantuje dodatkowe świadczenie w przypadku śmierci osób będących rodzicami ubezpieczonego, oraz rodzicami aktualnego małżonka.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci spowodowanej zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

Ubezpieczenie gwarantuje uposażonemu dodatkowe świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego spowodowanej zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby (do grupowego ubezpieczenia na życie Pełnia Życia)

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby gwarantuje świadczenie finansowe na podjęcie leczenia, a także dodatkowe pieniądze, które umożliwią ewentualną rehabilitację. Ubezpieczenie oferowane jest w dwóch wariantach – podstawowym i rozszerzonym.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek złamania kości przez ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

Ubezpieczenie gwarantuje dodatkowe świadczenie dla ubezpieczonego w przypadku uszkodzenia przez niego układu kostnego. Wysokość świadczenia uzależniona jest od rodzaju złamania.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Zdrowie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie Asystent w czasie utraty zdrowia

Grupowe ubezpieczenie dodatkowe, które w razie pobytu ubezpieczonego w szpitalu, przeprowadzenia u niego operacji chirurgicznej (wymienionej w załączonym do ogólnych warunków wykazie) lub zajściu nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości co najmniej 30%, zapewni mu wsparcie w formie szerokiej gamy usług assistance.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Zdrowie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka

Ubezpieczenie gwarantuje dodatkowe świadczenie dla ubezpieczonego w przypadku śmierci dziecka własnego, przysposobionego, lub pasierba ubezpieczonego (jeżeli nie żyje ojciec lub matka), pod warunkiem że dziecko nie ukończyło 25 roku życia.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem w wyniku uprawiania niebezpiecznego sportu

Ubezpieczenie gwarantuje dodatkowe świadczenie uposażonemu w przypadku śmierci ubezpieczonego, spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem w wyniku rekreacyjnego uprawiania niebezpiecznych sportów.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Sport, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem lotniczym

Dodatkowe ubezpieczenie ochronne na wypadek śmierci ubezpieczonego, spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem związanym z eksploatacją pasażerskiego statku powietrznego koncesjonowanych linii lotniczych, na którego pokładzie przebywał ubezpieczony.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym

Ubezpieczenie gwarantuje wskazanej osobie wypłatę świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego, spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem w ruchu komunikacyjnym, którego ubezpieczony był uczestnikiem, np. jako kierowca, pieszy, pasażer czy rowerzysta.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

PZU Z Miłości do Zdrowia - Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie następstw ciężkich chorób

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób, które chcą rozszerzyć zakres ubezpieczenia podstawowego o ochronę swojego zdrowia w zakresie ciężkich chorób.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Zdrowie, PZU Życie

1 1 2 3 4 4