Znaleziono 48 produktów spełniajacych wybrane kryteria. WIDOK: opisy|siatka

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem. Pozwala zabezpieczyć rodzinę przed ewentualnymi kłopotami finansowymi, gwarantuje dodatkowe wsparcie finansowe w przypadku śmierci osoby, której dochody są podstawą zabezpieczenia finansowego.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Na życie, Zdrowie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Grupowe ubezpieczenie PZU W Razie Wypadku

Grupowe ubezpieczenie ochronne, zapewniające ubezpieczonemu i jego bliskim ochronę w razie zajścia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, szczególnie tych związanych z wypadkami komunikacyjnymi oraz w życiu codziennym (w tym – związanymi z uprawianiem sportów).

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Na życie, Grupowe, PZU Życie

1 1 2 3 4 4