Znaleziono 7 produktów spełniajacych wybrane kryteria. WIDOK: opisy|siatka

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych RE I (w likwidacji)

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych PZU SA zezwolenia na utworzenie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych RE I dnia 15 maja 2007 r., decyzją nr DFL/4034/54/6/07/V/U/16-2-1/ŁW. W dniu 2 sierpnia 2007 r. Fundusz został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 314. FIZ Aktywów Niepublicznych RE I jest funduszem aktywów niepublicznych w rozumieniu art. 196 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Fundusz wyemitował niepubliczne certyfikaty inwestycyjne.

SŁOWA KLUCZOWE: PZU TFI

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 3 (w likwidacji)

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA zezwolenia na utworzenie PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 3 dnia 24 października 2011 r. decyzją nr DFL/V/4034/181/12/11/11/16-9/ŁW. W dniu 24 lutego 2012 r. fundusz został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 710. PZU FIZ Sektora Nieruchomości 3 jest funduszem aktywów niepublicznych w rozumieniu art. 196 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

SŁOWA KLUCZOWE: PZU TFI

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dynamiczny

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA zezwolenia na utworzenie PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Dynamicznego dnia 27 listopada 2009 r. W dniu 27 stycznia 2010 r. fundusz został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 511.

SŁOWA KLUCZOWE: PZU TFI

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to jedna z najkorzystniejszych form oszczędzania w ramach III filaru zreformowanego systemu emerytalnego. Daje możliwość systematycznego gromadzenia pieniędzy na przyszłe świadczenie emerytalne, które będzie zwolnione z podatku od zysków kapitałowych („podatek Belki"). PPE zostały wprowadzone jako całkowicie dobrowolny i ogólnodostępny systemem zorganizowanego oszczędzania, przeznaczony dla pracodawców, którzy chcą dodatkowo powiększyć emeryturę swoich pracowników.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Inwestowanie, Grupowe, Finansowe, Emerytura, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU TFI

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji (w likwidacji)

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA zezwolenia na utworzenie PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji dnia 27 listopada 2009 r. W dniu 27 stycznia 2010 r. fundusz został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 512.

SŁOWA KLUCZOWE: PZU TFI

Grupowy Plan Emerytalny

Grupowy Plan Emerytalny (GPE) to rozwiązanie finansowe skierowane do pracodawcy. Umożliwia ono skonstruowanie indywidulanego pakietu dla danego pracodawcy w oparciu o produkty dające pracownikom możliwości skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych i od zysków kapitałowych.

SŁOWA KLUCZOWE: Oszczędzanie, Inwestowanie, Grupowe, Finansowe, Emerytura, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU TFI, Pakiety

1 1 1