Znaleziono 15 produktów spełniajacych wybrane kryteria. WIDOK: opisy|siatka

Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Jeśli Twoja firma prowadzi działalność leczniczą, np. stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne lub inne niż szpitalne, ambulatoryjne świadczenia zdrowotne jesteś lekarzem lub pielęgniarką i prowadzisz działalność leczniczą...

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Zdrowie, Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, PZU SA, Obowiązkowe, Dodatkowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Prowadzisz podmiot leczniczy? Jesteś lekarzem lub pielęgniarką albo wykonujesz inny zawód medyczny np. ratownika medycznego, rehabilitanta, fizjoterapeuty? Sprawdź nasze dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek

Jeśli prowadzisz aptekę we własnym lub wynajmowanym lokalu, odpowiadasz za jego utrzymanie w należytym stanie, aby nie zagrażał on klientom apteki oraz innym osobom. Dlatego warto wykupić ubezpieczenie OC w PZU. Jeśli prowadzisz aptekę we własnym lub wynajmowanym lokalu, odpowiadasz za jego utrzymanie w należytym stanie, aby nie zagrażał on klientom apteki oraz innym osobom. Dlatego warto wykupić ubezpieczenie OC w PZU.

SŁOWA KLUCZOWE: Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Dodatkowe

OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Jeśli jesteś przedsiębiorą i usługowo prowadzisz księgi rachunkowe, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC PZU wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody z powodu wykonywanej przez Ciebie działalności.

SŁOWA KLUCZOWE: Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Obowiązkowe

OC pośrednika w obrocie nieruchomościami

Jeśli jesteś pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC PZU wypłaci odszkodowania osobie, która doznała szkody w związku z wykonywanym przez Ciebie pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Obowiązkowe

OC rzeczoznawców majątkowych

Obowiązek ubezpieczenia wynika z art.175 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności o których mowa w art. 174 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Obowiązkowe

OC radców prawnych

Jeśli wykonujesz zawód radcy prawnego, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC radców prawnych PZU wypłaci odszkodowania osobie, której wyrządzisz szkodę, wykonując swój zawód.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Obowiązkowe

OC notariuszy

Jeśli wykonujesz zawód notariusza, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC notariuszy PZU wypłaci odszkodowanie osobie, której wyrządzisz szkodę, wykonując swój zawód.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Obowiązkowe

OC komornika sądowego

Jeśli jesteś komornikiem sądowym, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC komorników sądowych PZU wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody z powodu wykonywanej przez Ciebie działalności egzekucyjnej.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Obowiązkowe

OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe

Jeśli zajmujesz się doradztwem podatkowym, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe PZU wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody z powodu wykonywanych przez Ciebie czynności.

SŁOWA KLUCZOWE: Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Obowiązkowe

Obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

Jeśli jesteś agentem ubezpieczeniowym i pracujesz dla kilku zakładów ubezpieczeniowych, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Obowiązkowe

OC architektów oraz inżynierów budownictwa

Jeśli jesteś architektem lub inżynierem budownictwa i wykonujesz samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Obowiązkowe

OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

Podstawą odpowiedzialności brokera wobec zleceniodawcy jest umowa brokerska, oraz przepisy prawne kształtujące treść stosunku brokerskiego. W tym przypadku mamy do czynienia z odpowiedzialnością cywilną kontraktową. Broker ponosi również odpowiedzialność cywilną deliktową za szkody wyrządzone zleceniodawcy czynem niedozwolonym.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Obowiązkowe

OC rzeczników patentowych

Jeśli jesteś rzecznikiem patentowym i wykonujesz swój zawód w kancelarii patentowej lub na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz wykonujesz na terenie Polski usługi transgraniczne w związku ze świadczeniem pomocy w sprawach własności przemysłowej, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Obowiązkowe

OC adwokatów

Jeśli wykonujesz zawód adwokata, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC adwokatów PZU wypłaci odszkodowanie osobie, której wyrządzisz szkodę, wykonując swój zawód.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, Małe i średnie firmy, PZU SA, Obowiązkowe

1 1 1