Znaleziono 24 produktów spełniajacych wybrane kryteria. WIDOK: opisy|siatka

PZU Powrót do Sprawności

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku na drodze lub w pracy.

SŁOWA KLUCZOWE: Zdrowie, Małe i średnie firmy, Korporacje

PZU W Trosce o Zdrowie

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby.

SŁOWA KLUCZOWE: Zdrowie, Małe i średnie firmy, Korporacje

PZU Na Życie i Zdrowie

Kompleksowy pakiet ubezpieczeniowy PZU Na Życie i Zdrowie na wypadek ciężkiej choroby

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Na życie, Zdrowie, PZU Życie

PZU u Lekarza - Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie Opieka Medyczna S

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne gwarantujące szybki dostęp do wielu lekarzy specjalistów i szerokiej gamy badań diagnostycznych w prywatnych przychodniach.

SŁOWA KLUCZOWE: Zdrowie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje

Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Jeśli Twoja firma prowadzi działalność leczniczą, np. stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne lub inne niż szpitalne, ambulatoryjne świadczenia zdrowotne jesteś lekarzem lub pielęgniarką i prowadzisz działalność leczniczą...

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Zdrowie, Zawodowe, OC Osobowe i zawodowe, PZU SA, Obowiązkowe, Dodatkowe

PZU w Szpitalu - Grupowe ubezpieczenie szpitalne Opieka Medyczna

Prywatne ubezpieczenie szpitalne gwarantuje szybki dostęp do zabiegów i operacji w przypadku choroby lub utraty zdrowia, realizowane w najlepszych prywatnych i państwowych placówkach szpitalnych.

SŁOWA KLUCZOWE: Zdrowie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje

Wsparcie przy raku i innej ciężkiej chorobie – PZU Pomoc od Serca

Pieniądze na powrót do zdrowia w trakcie leczenia lub po ciężkiej chorobie – np. raku, zawale, udarze

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Na życie, Zdrowie

Wsparcie po operacji chirurgicznej

Pieniądze na powrót do zdrowia po operacji

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Zdrowie, Finansowe

OC sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych, oraz podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym

Prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej, praca z młodymi sportowcami i samodzielne uprawianie sportu to wielka radość, ale i odpowiedzialność. Prowadzący działalność, trener lub instruktor odpowiada pośrednio za zdrowie i życie swoich podopiecznych oraz innych osób, które mogłyby doznać szkody w wyniku takiej działalności lub aktywności sportowej. Dlatego warto wykupić ubezpieczenie OC w PZU.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla mnie, Zdrowie, Sport

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie Doraźna Ochrona Medyczna w PZU

Ubezpieczenie to zapewnia doraźną pomoc medyczną w razie nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w domu, lub w przypadku hospitalizacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo nagłego zachorowania w domu.

SŁOWA KLUCZOWE: Zdrowie, NNW, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego PLUS

Ubezpieczenie uzupełnia dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego, znacząco rozszerzając zakres ochrony i zwiększając wysokość świadczenia, które można wykorzystać na potrzeby związane z pobytem w szpitalu, oraz późniejszym powrotem do zdrowia.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Zdrowie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego

Ubezpieczenie gwarantuje ubezpieczonemu świadczenie w razie pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby, jeżeli pobyt ten trwał co najmniej 4 kolejne dni.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Zdrowie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek specjalistycznego leczenia

Ubezpieczenie gwarantuje ubezpieczonemu dodatkowe świadczenie w przypadku poddania się specjalistycznemu leczeniu.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Zdrowie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek złamania kości przez ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

Ubezpieczenie gwarantuje dodatkowe świadczenie dla ubezpieczonego w przypadku uszkodzenia przez niego układu kostnego. Wysokość świadczenia uzależniona jest od rodzaju złamania.

SŁOWA KLUCZOWE: Dla rodziny, Dla mnie, Na życie, Zdrowie, Grupowe, Małe i średnie firmy, Korporacje, PZU Życie, Dodatkowe

1 1 2 2