Zakup ubezpieczenia na życie

Dokonując wyboru polisy, powinniśmy określić jakie są nasze potrzeby, oczekiwania i możliwości finansowe.

Dlaczego chcę mieć ubezpieczenie na życie?

 • Chcę zabezpieczyć przyszłość bliskich na wypadek mojej śmierci
 • Chcę oszczędzać i zgromadzić środki na przyszłe potrzeby
 • Chcę zapewnić dziecku start w dorosłość lub zgromadzić środki na jego edukację
 • Chcę zgromadzić dodatkowe środki na przyszłą emeryturę

Czego oczekuję od polisy i jakie mam możliwości finansowe?

 • Ubezpieczenia ochronne zapewniają ochronę życia, oferują wysokie sumy ubezpieczenia przy niskiej składce, możliwości ochrony ubezpieczeniowej na całe życie, na określony czas, bądź ochrony życia połączonej z formą oszczędzania (gwarancja odebrania kapitału na koniec umowy)
 • Ubezpieczenia z funduszem kapitałowym, zapewniają ochronę życia oraz umożliwiają regularne inwestowanie oraz oszczędzanie na dowolne wybrane cele takie jak: edukacja dzieci, budowa domu, podróże czy hobby. W tego typu polisie sam decydujesz czy chcesz posiadać wysoką ochronę ubezpieczeniową czy może chcesz przeznaczyć większą cześć środków na inwestycje i pomnażanie kapitału
 • Ubezpieczenia inwestycyjne dają możliwość inwestowania środków oraz zapewniają ochronę życia. Mogą być w formie bezpiecznej lokaty kapitału z gwarancją zysku lub mogą gwarantować dostęp do najatrakcyjniejszych inwestycji na całym świecie, które umożliwiają  osiągnięcie wysokich zysków
 • Ubezpieczenia posagowe zapewniają finansowe zabezpieczenie przyszłości dziecka w postaci gwarancji wypłaty zgromadzonych środków w wybranym momencie w przyszłości

W swojej ofercie posiadamy także szereg ubezpieczeń dodatkowych, które zapewniają np.:

 • Wypłatę dodatkowych świadczeń z tytułu śmierci w wypadku komunikacyjnym lub nieszczęśliwym wypadku
 • Wypłatę świadczeń na wypadek trwałego inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
 • Wypłatę świadczeń z tytułu leczenia szpitalnego lub operacji chirurgicznych
 • Wypłatę świadczeń z tytułu ciężkiej choroby, złamania kości
 • Przejęcie opłacania składek przez ubezpieczyciela na wypadek niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

Ubezpieczenia na życie pomagają zabezpieczyć finansowo Ciebie i Twoją rodzinę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Są także dobrym sposobem na inwestowanie w fundusze, bowiem  gwarantują jednocześnie ochronę ubezpieczeniową. Dzięki ubezpieczeniom na życie możesz pomnażać swój kapitał, wykorzystując go na emeryturze bądź w innym dogodnym dla Ciebie okresie.