Przystąpienie do OFE PZU - formularz do wypełnienia

Zamawiam pisemnie formularz umowy do samodzielnego wypełnienia

 

Kierując pismo do Funduszu na adres korespondencyjny: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, Przegródka pocztowa nr 161, 02-696 Warszawa 113, podaj wraz z imieniem i nazwiskiem dokładny adres, na który mają zostać przesłane wnioski.
Pamiętaj o wskazaniu jakiego rodzaju wniosek zamawiasz, czy jest to wniosek dla osób przystępujących po raz pierwszy do funduszu, czy też wniosek dla osób zmieniających dotychczasowy fundusz na OFE PZU.
Po otrzymaniu wniosku wypełnij go, podpisz i odeślij.
Kopia wniosku, podpisanego przez przedstawiciela Funduszu, zostanie zwrotnie odesłana.