PZU Auto OC

PZU Auto OC to obowiązkowe ubezpieczenie dla posiadaczy pojazdów mechanicznych

Odpowiadamy za szkody, które powstały podczas i w związku z:

  • ruchem pojazdu,
  • wsiadaniem do pojazdu lub wysiadaniem z niego,
  • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu lub
  • zatrzymaniem lub postojem pojazdu.

Bezpośrednia likwidacja szkody (BLS)

Jeśli ktoś uszkodzi Twój pojazd w kolizji, możesz wystąpić o odszkodowanie do nas. Załatwimy formalności z innymi ubezpieczycielami i wypłacimy Ci pieniądze.

Ochrona zniżek

Nie stracisz ulg, jeśli będziesz mieć szkodę.

Zielona Karta

Polisa OC nie zawsze wystarczy. Przed wyjazdem do niektórych krajów musisz mieć międzynarodowy certyfikat OC – tzw. Zieloną Kartę.

PZU Pomoc w Drodze Komfort

Razem z OC dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oferujemy podstawowe usługi assistance, czyli PZU Pomoc w Drodze w wariancie Komfort.

Informacja prawna

Pełną informację o zakresie odpowiedzialności PZU Auto OC znajdziesz w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zamknij