Szanowni Państwo, Członkowie Pekao OFE

W dniu 7 czerwca 2017 r. PZU nabyło akcje Banku Pekao S.A.  W wyniku zakupu Banku Pekao SA, w Grupie kapitałowej PZU znalazło się drugie Powszechne Towarzystwo Emerytalne tj. Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne (obok będącego już PTE PZU).  Z uwagi na przepisy prawa, jedno z Towarzystw musiało zakończyć działalność.  

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła PTE PZU SA zezwolenia na przejęcie zarządzania Pekao Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym Pekao (zarządzanymi wcześniej przez  Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne). 

W wyniku tej decyzji od dnia 19 maja 2018 r. PTE PZU przejęło zarządzanie Pekao OFE i DFE Pekao. PTE PZU zakończyło likwidację DFE Pekao w dniu 28 września 2018 r, a Pekao OFE w dniu 12 października 2018 r. 


Likwidacja Pekao OFE polegała na połączeniu rejestru członków Pekao OFE z rejestrem Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (OFE PZU).  W związku z tym 12 października 2018 r. stali się Państwo członkami OFE PZU.

Terminy likwidacji wynikały z decyzji KNF, a cały proces zgodny był z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. OFE PZU  prześle do Państwa list z nowym numerem rachunku oraz numerem PIN umożliwiającym logowanie do indywidualnego konta online na pzu.pl. 

Zapraszamy na stronę pzu.pl

Z poważaniem
PTE PZU 

 
Zamknij