PZU

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .

Przystąpienie do ubezpieczenia


 

Przystąpienie online

Przystępowanie on-line jest dwuetapowe:

 •  1 etap – wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  WYPEŁNIJ


 • 2 etap – przystąp do ubezpieczenia w mojePZU: www.moje.pzu.pl lub w aplikacji mobilnej.

          MOJEPZU

Deklarację w mojePZU należy wypełnić do 23 lipca 2024 r.

INSTRUKCJA

Przystąpienie tradycyjne

Wystarczy wypełnić deklarację przystąpienia do ubezpieczenia, zaznaczając wybrane warianty. Wypełnioną deklaracje należy dostarczyć w formie skanu, a w ślad za tym oryginały dokumentów do 23 lipca 2024 r.  do osoby obsługującej.

Deklaracja      Instrukcja

Wniosek na potrącenie składki ubezpieczenia

Aby dokończyć formalności związane z przystąpieniem do ubezpieczenia na życie w PZU Życie SA, uzupełnij jeden z formularzy. Druki do wypełnienia znajdziesz w sekcji "Dokumenty" na dole strony.

1. Jeśli jesteś osobą, która współpracuje z Booksy na podstawie umowy o pracę lub umowa cywilno-prawna, tj. umowa zlecenie lub umowa o dzieło - wybierz dokument o nazwie: "Oświadczenie o potrąceniach UoP i UZ".

2. Jeśli współpracujesz z Booksy na zasadach B2B i jesteś kontraktorem, który będzie opłacać składkę za ubezpieczenie samodzielnie, wybierz dokument o nazwie: "Oświadczenie o wpłatach dla B2B".

3. Jeśli współpracujesz z Booksy na zasadach B2B i jesteś kontraktorem, który chce, aby jego wynagrodzenie było pomniejszane o wartość składki za ubezpieczenie, wybierz dokument o nazwie: "Zgoda na kompensatę B2B".

Skan lub zdjęcie podpisanego odręcznie dokumentu prześlij na adres: benefit_pl@booksy.com.
Po jego weryfikacji będzie możliwe aktywowanie Twojego ubezpieczenia.
 

EN
To complete the formalities related to taking out life insurance from w PZU Życie
SA, select and complete one of the forms below:

1. If you are a person who cooperates with Booksy on the basis of an employment contract or a civil law contract, i.e. mandate contract or contract for specific work - select the document called: "Declaration Insurance PZU UoP, UZ"

2. If you cooperate with Booksy on a B2B basis and you are a contractor who will pay the insurance yourself, select the document called "Statement PZU B2B"

3. If you cooperate with Booksy on a B2B basis and you are a contractor who wants his remuneration to be reduced by the value of the insurance premium, select the document called "Compensation consent B2B"

Send a scan or photo of the handwritten document to: benefit_pl@booksy.com
After its verification, it will be possible to activate your insurance.

Pomoc w sytuacji gdy...

wypełnisz formularz po raz pierwszy

Wkrótce e-mail podany w formularzu wyślemy Ci wiadomość. Dowiesz się z niej, jak przystąpić do ubezpieczenia.

po wypełnieniu formularza nie dostaniesz wiadomości e-mail

Jeśli e-mail do Ciebie nie dotarł, sprawdź folder SPAM.

ponownie wypełnisz formularz i masz konto w mojePZU

Zaloguj się do mojePZU, wejdź w zakładkę Oferta PZU i wybierz Oferta grupowa. Znajdziesz tam ofertę ubezpieczenia grupowego i wypełnisz deklarację przystąpienia. Jeśli nie pamiętasz hasła do mojePZU, skorzystaj z opcji przypomnij hasło lub zadzwoń na naszą infolinię.

masz konto w mojePZU i kolejny raz wypełniasz formularz – przed upływem 3 dni

Po przesłaniu przez Ciebie pierwszego formularza na podany e-mail wysłaliśmy wiadomość. Znajdziesz w niej informację, jak założyć konto i sprawdzić szczegóły ubezpieczenia.

ponownie wypełnisz formularz i nie masz konta w mojePZU

Sprawdź swoją skrzynkę e-mailową i odszukaj wiadomość, którą Ci wysłaliśmy wcześniej. Znajdziesz w niej informację jak założyć konto i sprawdzić szczegóły ubezpieczenia.

nie masz konta w mojePZU i kolejny raz wypełniasz formularz – przed upływem 3 dni

Po przesłaniu przez Ciebie pierwszego formularza na podany e-mail wysłaliśmy wiadomość. Znajdziesz w niej informację, jak założyć konto i sprawdzić szczegóły ubezpieczenia.

kolejny raz wypełniasz formularz – po upływie 3 dni

Na e-mail podany w formularzu wyślemy Ci wiadomość. Dowiesz się z niej, jak przystąpić do ubezpieczenia.

do formularza wpiszesz błędne dane i masz konto w mojePZU

Jeśli w formularzu są błędne dane, zaloguj się do mojePZU i sprawdź, czy na Twoim koncie jest widoczna oferta.

 

w formularzu są błędne dane i nie masz konta w mojePZU

Jeśli w formularzu są błędne dane, a nie masz konta w mojePZU, nie otrzymasz żadnej informacji. W takiej sytuacji - po upływie 3 dni - ponownie wypełnij formularz.

podano inny adres e-mail niż wskazany na koncie mojePZU

Wiadomości e-mail przyjdzie na adres powiązany z kontem mojePZU.

oferta, którą Ci wysłaliśmy, jest już nieaktywna

Jeśli wiadomość z ofertą przystąpienia do ubezpieczenia grupowego jest już nieaktywna, wypełnij jeszcze raz formularz i prześlij nam swoje dane. Na Twój e-mail wyślemy Ci informację z dalszymi krokami.

Pokaż więcej

Program ubezpieczenia składa się z:

 • Podstawowego ubezpieczenia PZU na Życie Plus,

 • Pakietów dodatkowych PZU na Życie Plus:
  • Pakietu W Razie Wypadku,
  • Pakietu Ochrona dla dziecka,
  • Pakietu Wsparcie na wypadek nowotworu,
  • Pakietu Wsparcie dla rodziny,
  • Pakietu Wsparcie po wypadku.

Poznaj korzyści nowego programu ubezpieczeniowego

 • Zapewniamy ochronę ubezpieczeniową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Możesz otrzymać świadczenie w razie śmierci bliskich.
 • Jeśli Ciebie zabraknie, pieniądze z polisy wypłacimy Twoim bliskim, wskazanym w umowie – bez postępowania spadkowego i płacenia podatku od spadków i darowizn.
 • Możesz otrzymać środki pieniężne, które przeznaczysz na dalszą diagnostykę nowotworu złośliwego we wczesnym stadium.
 • Możesz otrzymać wsparcie finansowe w razie problemów zdrowotnych spowodowanych ciężką chorobą (np. nowotworem złośliwym czy zawałem serca).
 • Możesz otrzymać wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku, który spowoduje trwały uszczerbek na zdrowiu.
 • Możesz otrzymać wsparcie finansowe po leczeniu szpitalnym spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem albo chorobą.
 • Zniesienie karencji - dla wszystkich osób przystępujących do ubezpieczenia od 1 sierpnia i 1 września, 1 października 2024 r. brak karencji na cały zakres ubezpieczenia. Karencja obowiązuje jedynie w pakiecie dodatkowym wsparcie w razie nowotworu.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić:

 • Pracownicy w wieku 18-69 lat,
 • Małżonkowie, partnerzy życiowi i dzieci Pracowników w wieku 18-69 lat.

zakres ubezpieczenia podstawowego

Zapewnij jeszcze lepszą ochronę, rozszerzając ubezpieczenie podstawowe o opcje dodatkowe:

Pakiet W Razie Wypadku

Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia związane z:

 • wypadkami komunikacyjnymi – dotyczącymi ruchu drogowego, kolejowego, wodnego i powietrznego. Nasze ubezpieczenie chroni bez względu na to, czy brałeś/brałaś udział w wypadku jako pieszy, pasażer, czy kierujący,
 • życiem codziennym (np. pożarem, utonięciem, porażeniem prądem, wybuchem gazu),
 • uprawianiem sportu (szeroko rozumianymi formami aktywności fizycznej, np. joggingiem, jazdą na rowerze, grą w piłkę, żeglarstwem, narciarstwem itp.).

Zakres pakietu w razie wypadku

Pakiet Ochrona dla dziecka

Korzyści z ubezpieczenia:

 • Szersze zabezpieczenie finansowe pracowników na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 • W razie uszczerbku na zdrowiu albo ciężkiej choroby dziecka (np. nowotworu złośliwego, neuroboreliozy, sepsy) rodzic otrzyma środki, które może przeznaczyć na dowolny cel, np. na dodatkowe konsultacje lekarskie.
 • Jeśli dziecko trafi do szpitala z powodu wypadku lub choroby, rodzic otrzyma świadczenie za każdy dzień jego hospitalizacji. Środki te mogą np. pomóc pokryć koszty dojazdów do szpitala.

ZakreS pakietu ochrona dla dziecka

Pakiet Wsparcie dla rodziny

​Korzyści z ubezpieczenia:

 • Dodatkowe środki finansowe dla bliskich w razie śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem komunikacyjnym albo wypadkiem w pracy.
 • Wysokie świadczenia za relatywnie niewielką składkę. Bliscy pracownika mogą otrzymać nawet 450 100 zł w razie jego śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym w pracy.
 • Śmierć pracownika często wiąże się z utratą części, a nawet całości dochodów rodziny. Wypłata z ubezpieczenia może pomóc rodzinie pracownika spłacić zobowiązania finansowe czy opłacić bieżące rachunki.

ZAKRES PAKIETU WSPARCIE DLA RODZINY

Pakiet Wsparcie na wypadek nowotworu

 • Szersze zabezpieczenie finansowe pracowników na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 • W razie zdiagnozowania nowotworu złośliwego ubezpieczony otrzyma środki, które może przeznaczyć na dowolny cel, np. na dodatkowe konsultacje lekarskie czy nierefundowaną terapię farmakologiczną.
 • Wypłacamy świadczenie nie tylko za zdiagnozowanie nowotworu, lecz także m.in. za chemioterapię albo radioterapię.
 • Zapewniamy również wsparcie finansowe w razie diagnozy nowotworu złośliwego we wczesnym stadium, tzw. in situ.
 • Gdy chcesz mieć zakres za 29 złotych musisz wybrać dwie składki 12 i 17 zł.

ZAKRES PAKIETU Wsparcie na wypadek nowotworu

Pakiet Wsparcie po wypadku

 • W razie trwałego uszczerbku na zdrowiu albo złamania kości pracownik i jego bliscy mogą otrzymać środki, które przeznaczą na dowolny cel, np. na dodatkową rehabilitację.
 • Wypłacimy pracownikowi i jego bliskim świadczenie w razie złamania kości – nawet wtedy, gdy złamanie nie doprowadzi do trwałego uszczerbku na zdrowiu.

ZAKRES PAKIETU WSPARCIE PO WYPADKU

Dokumenty

Dane kontaktowe

Obsługa ubezpieczenia CAPITAL BROKERS INSURANCE GROUP

Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz
tel. +48 518 842 333
e-mail: 
a.witwicka@cbig.eu

Patrycja Ćwiertnia-Bucki
tel. +48 518 843 255
e-mail: p.cwiertnia@cbig.eu

Wsparcie techniczne aplikacji mojePZU

Infolinia: 801 102 108

Informacja prawna

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności zawarte są w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń, dostępnych u naszych agentów, w naszych oddziałach i na stronie pzu.pl. Jeśli chcą Państwo zawrzeć umowę, prosimy o kontakt z przedstawicielem PZU Życie SA.

Zamknij