PZU

.

    Rejestracja kodem zakładu pracy w mojePZU    dOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

Wypełnienie deklaracji przystąpienia

Przejdź do oferty ubezpieczenia grupowego w mojePZU

Krok 1. Zaloguj się.
Krok 2.Przejdź do oferty ubezpieczenia grupowego.
Możesz wybrać w oknie Życie przycisk Przejdź do wniosku lub kliknąć Oferta PZU -> Oferta PZU.

Kliknij przycisk Szczegóły przy ofercie

Krok 3.  Kliknij przycisk Szczegóły przy ofercie.

Wybierz interesujące Cię ubezpieczenia

Krok 4.Określ czy przestępujesz do ubezpieczenia tylko Ty czy chcesz również współubezpieczyć swoich bliskich – małżonka albo partnera życiowego lub dziecko/dzieci. Wybierz wariant ubezpieczenia, do którego chcesz przystąpić. Zapoznaj się ze szczegółami wybranego zakresu. Przejdź dalej.

Uzupełnij brakujące dane

Krok 5. Uzupełnij dane, np. datę i formę zatrudnienia, uposażonych.
Krok 6. Jeżeli w kroku 4 wskazałeś, że chcesz współubezpieczyć bliskich wprowadź ich dane. Zaznacz oświadczenie i przejdź dalej.

Wyślij deklaracje

Krok 7. Jeżeli do ubezpieczenia przystępujesz tylko Ty lub współubezpieczasz tylko niepełnoletnie dzieci, zaznacz oświadczenia i wyślij deklarację do Zakładu pracy.

Krok 8. Jeżeli do ubezpieczenia przystępujesz z pełnoletnimi bliskim, wyślij deklaracje do podpisu przez bliskiego. W celu potwierdzenia przystąpienia bliski loguje się na swoje konto w mojePZU.

Akceptacja przystąpienia do ubezpieczenia Opieka Medyczna przez pełnoletnich bliskich

Pełnoletni bliski

Krok 1. Bliski po zalogowaniu w mojePZU klika – Sprawdź szczegóły.
Krok 2. Bliski zaznacza oświadczenia i klika „Aby przejść dalej, wyświetl pełen zakres ubezpieczenia”.
Krok 3.Po zapoznaniu z warunkami i dokumentami Bliski zamyka ekran z zakresem ubezpieczenia.
Krok 4. Bliski klika Zaakceptuj.
 

Pracownik

Krok 5.Pracownik może już wysłać deklarację do Zakładu pracy. Na swoim koncie w mojePZU klika przycisk Edytuj.
Krok 6. Pracownik zaznacza oświadczenia i klika Wyślij do zakładu pracy.

Informacja prawna

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności zawarte są w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń, dostępnych u naszych agentów, w naszych oddziałach i na stronie pzu.pl. Jeśli chcą Państwo zawrzeć umowę, prosimy o kontakt z przedstawicielem PZU Życie SA.

Zamknij