PZU

.

    Rejestracja kodem zakładu pracy w mojePZU    dOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

Wypełnienie deklaracji przystąpienia

Przejdź do oferty ubezpieczenia grupowego w mojePZU

Krok 1.  Zaloguj się.
Krok 2. Przejdź do oferty ubezpieczenia grupowego.
Możesz wybrać w oknie Życie przycisk Przejdź do wniosku lub kliknąć Oferta PZU -> Oferta PZU.
Krok 3. Kliknij przycisk Szczegóły przy ofercie.

Wypełnij ankietę potrzeb

Krok 4.W ankiecie wybierz ubezpieczenia, do których chcesz przystąpić. Określ, czy do ubezpieczenia opieka medyczna przystępujesz sam, czy z bliskimi – zaznacz wybrane osoby.

Wybierz interesujące Cię ubezpieczenia

Krok 5. Wybierz wariant ubezpieczenia, do którego chcesz przystąpić. Zaznacz oświadczenie i przejdź dalej.

Krok 6Zapoznaj się z podsumowaniem wybranych wariantów/wariantu ubezpieczenia.

Uzupełnij brakujące dane

Krok 7. Uzupełnij dane, np. datę i formę zatrudnienia, uposażonych.

Krok 8. Wprowadź dane bliskich, których chcesz ubezpieczyć w opiece medycznej (zgodnie z wyborem dokonanym w ankiecie).

Wyślij deklaracje

Krok 9Zaznacz zgody i oświadczenia, a następnie wyślij deklarację do zakładu pracy. W przypadku, gdy chcesz współubezpieczyć pełnoletnich bliskich w opiece medycznej – wyślij w pierwszej kolejności deklarację do zaakceptowania bliskim.

  1. Wysłanie deklaracji do zakładu pracy.

b. Wysłanie do potwierdzenia przez bliskich.

 

Akceptacja przystąpienia osoby bliskiej do oferty na życie

Akceptacja przystąpienia bliskiego

Krok 1Akceptacja propozycji przystąpienia przez bliskiego.

a. Kliknij Sprawdź szczegóły.

b. Kliknij Wyświetl pełen zakres wybranego ubezpieczenia

c. Zapoznaj się z ofertą ubezpieczenia i powiązanymi z nią dokumentami.

d. Zaakceptuj lub odrzuć przystąpienie do ubezpieczenia opieka medyczna.

 

Przekazanie oferty ubezpieczenia na życie pełnoletnim bliskim

Ofertę ubezpieczenia na Życie możesz przekazać pełnoletnim bliskim

Krok 1. Pracownik, gdy wyśle w mojePZU swoją deklarację przystąpienia, może udostępnić ofertę swoim pełnoletnim bliskim. Ofertę można przekazać: małżonkowi bądź partnerowi życiowemu lub pełnoletniemu dziecku.

a. Partnerowi życiowemu można przekazać ofertę pod warunkiem, że pracownik wskazał go w swojej deklaracji.

Krok 2. By przekazać ofertę należy wybrać – Przekaż ofertę na ekranie Oferta PZU-> Moje oferty. 

Krok 3. Wybierz komu chcesz udostępnić ofertę. Jeżeli na swojej deklaracji nie wprowadziłeś danych partnera życiowego nie będziesz miał możliwości udostępnić oferty z tą rolą.

Krok 4. Wprowadź dane osobowe oraz kontaktowe – adres e-mail osoby bliskiej. Zaznacz oświadczenie. Wybierz przycisk Przekaż ofertę.

Przystąpienie osoby bliskiej do oferty na życie

Przystąpienie osoby bliskiej

Krok 1Proces przystąpienia osoby bliskiej jest taki sam jak dla pracownika. 

Krok 2Po wypełnieniu deklaracji przystąpienia, bliski wysyła deklarację do podpisu przez pracownika. 

Informacja prawna

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności zawarte są w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń, dostępnych u naszych agentów, w naszych oddziałach i na stronie pzu.pl. Jeśli chcą Państwo zawrzeć umowę, prosimy o kontakt z przedstawicielem PZU Życie SA.

Zamknij