PZU

.

    Rejestracja kodem zakładu pracy w mojePZU    dOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

Wypełnienie deklaracji przystąpienia

Zaloguj się do mojePZU i wejdź w zakładkę Oferta PZU

Krok 1. Zaloguj się.
Krok 2. Przejdź do oferty ubezpieczenia grupowego.
Możesz wybrać w kaflu Moje nowe oferty przycisk Sprawdź lub kliknąć Oferta PZU -> Moje oferty. 
Krok 3. Kliknij przycisk Szczegóły przy ofercie.

Wypełnij ankietę potrzeb

Krok 4. W ankiecie wybierz ubezpieczenia, do których chcesz przystąpić. 

Wybierz interesujące Cię ubezpieczenia

Krok 5. Wybierz wariant ubezpieczenia, do którego chcesz przystąpić.

Krok 6. Zapoznaj się z podsumowaniem wybranych wariantów/wariantu ubezpieczenia.

Uzupełnij brakujące dane

Krok 7. Uzupełnij dane, np. datę i formę zatrudnienia, uposażonych.

Wyślij deklaracje

Krok 8. Zaznacz zgody i oświadczenia, a następnie wyślij deklarację do zakładu pracy.

Przekazanie oferty ubezpieczenia na życie pełnoletnim bliskim

Ofertę ubezpieczenia na Życie możesz przekazać pełnoletnim bliskim

Krok 1. Pracownik, gdy wyśle w mojePZU swoją deklarację przystąpienia, może udostępnić ofertę swoim pełnoletnim bliskim. Ofertę można przekazać: małżonkowi bądź partnerowi życiowemu lub pełnoletniemu dziecku.

a. Partnerowi życiowemu można przekazać ofertę pod warunkiem, że pracownik wskazał go w swojej deklaracji.

Krok 2. By przekazać ofertę należy wybrać – Przekaż ofertę na ekranie Oferta PZU -> Moje oferty.

Krok 3. Wybierz komu chcesz udostępnić ofertę. Jeżeli na swojej deklaracji nie wprowadziłeś danych partnera życiowego nie będziesz miał możliwości udostępnić oferty z tą rolą.

Krok 4. Wprowadź dane osobowe oraz kontaktowe – adres e-mail osoby bliskiej. Zaznacz oświadczenie. Wybierz przycisk Przekaż ofertę.

Przystąpienie osoby bliskiej do oferty na życie

Przystąpienie osoby bliskiej

Krok 1. Proces przystąpienia osoby bliskiej jest taki sam jak dla pracownika. 

Krok 2. Po wypełnieniu deklaracji przystąpienia, bliski wysyła deklarację do podpisu przez pracownika. 

Akceptacja przystąpienia osoby bliskiej do oferty na życie

Akceptacja przystąpienia bliskiego

Krok 1. Gdy Twój bliski wypełni deklarację przystąpienia do ubezpieczenia na życie, wyśle ją do pracownika w celu akceptacji.

Krok 2. Przystąpienie bliskiego zaakceptować można na ekranie Oferta PZU -> Moje oferty klikając przycisk Szczegóły przy ofercie w statusie Oczekuje na akceptację.

Krok 3. Należy zaznaczyć oświadczenie i kliknąć Zaakceptuj.

Informacja prawna

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności zawarte są w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń, dostępnych u naszych agentów, w naszych oddziałach i na stronie pzu.pl. Jeśli chcą Państwo zawrzeć umowę, prosimy o kontakt z przedstawicielem PZU Życie SA.

Zamknij