PZU

 

Asystent ubezpieczonego w razie utraty zdrowia

Oferujemy dwa zakresy ubezpieczenia:

  • zakres dla osób, które zawierają ubezpieczenie w wieku 18–59 lat – pomoc w razie następstw nieszczęśliwego wypadku (tj. uszkodzenia ciała, pobytu w szpitalu, operacji chirurgicznej, uszczerbku na zdrowiu w wysokości co najmniej 10%), a także w razie operacji chirurgicznej lub pobytu w szpitalu spowodowanych chorobą,
  • zakres dla osób, które zawierają ubezpieczenie w wieku 60–70 lat – pomoc w razie następstw nieszczęśliwego wypadku (tj. uszkodzenia ciała, pobytu w szpitalu, uszczerbku na zdrowiu w wysokości co najmniej 10%).

W każdym roku polisowym ponosimy odpowiedzialność maks. za trzy zdarzenia ubezpieczeniowe, które wystąpiły w tym okresie (w przypadku pobytu w szpitalu za wystąpienie zdarzenia ubezpieczeniowego uznajemy rozpoczęcie pobytu).

Zagraniczna konsultacja medyczna i usługi assistance

W razie wystąpienia ciężkiej choroby (wymienionej w OWU) możesz skorzystać z opinii sporządzonej przez zagranicznego konsultanta.
W chorobie nawet drobne codzienne czynności mogą się okazać wyzwaniem, dlatego możesz liczyć również na naszą pomoc i opiekę domową.

Świadczenie

Limit na zdarzenie

Zagraniczna konsultacja medyczna
opinia zagranicznego konsultanta (wraz z tłumaczeniem Twojej dokumentacji medycznej oraz wydanej opinii)

1 raz
(jeśli nowe badania pokażą zmiany w przebiegu choroby, możesz wnioskować o kolejną konsultację)

Dostarczenie leków 24/7
dostawa leków na receptę i innych dostępnych w tej samej aptece

1 raz

Dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego
dostawa na podstawie recept lub pisemnych zaleceń lekarza

1 raz

Domowa opieka pielęgniarki
np. wykonywanie opatrunków, rehabilitacji oddechowej, ćwiczeń terapeutycznych, pomiaru ciśnienia i tętna, czynności związanych z odżywianiem specjalistycznym

112 godzin
(8 godzin dziennie przez 2 tygodnie albo 4 godziny dziennie przez 4 tygodnie)

Opieka nad drobnymi zwierzętami domowymi
np. nad kotami, gryzoniami, owadami, gadami, rybami i psami, które nie należą do gatunków ani ras uznanych za agresywne lub niebezpieczne

112 godzin
(8 godzin dziennie przez 2 tygodnie albo 4 godziny dziennie przez 4 tygodnie)

Opieka nad dziećmi
organizacja i pokrycie kosztów przewozu dziecka do opiekuna lub opiekuna do dziecka albo organizacja opieki nad dzieckiem

transport: 1 przejazd w obie strony, do 1500 zł
opieka: 30 godzin (jedna wizyta min. 2 godziny)

Pomoc w prowadzeniu domu
m.in. sprzątanie, przygotowanie posiłków, robienie zakupów

112 godzin
(8 godzin dziennie przez 2 tygodnie albo 4 godziny dziennie przez 4 tygodnie)

Przekazanie do naprawy przedmiotów użytku osobistego
np. inhalatora, glukometru, aparatu do mierzenia ciśnienia, okularów

1 raz

Transport medyczny 24/7 na terenie Polski
transport np. do szpitala oraz ze szpitala do domu

2 razy

Pomoc psychologa
wizyty lub konsultacje telefoniczne

56 godzin
(2 godziny dziennie przez 4 tygodnie)

Domowa wizyta fizjoterapeuty lub masażysty
organizacja i pokrycie kosztów wizyt (na podstawie skierowania lekarskiego)

56 godzin
(2 godziny dziennie przez 4 tygodnie)

Pomoc w planowaniu leczenia
np. wyszukanie polskiej placówki medycznej, udzielenie informacji o danych teleadresowych placówki, w której możesz najszybciej uzyskać świadczenia zdrowotne

bez limitu

Całodobowy Telefoniczny Serwis Medyczny (tel. 22 505 14 97, opłata zgodna z taryfą operatora)
udzielenie informacji m.in. o usługach oferowanych w placówkach medycznych na terenie Polski, niepożądanych objawach przy stosowaniu leków, grupach wsparcia, transporcie medycznym

bez limitu

W przypadku wystąpienia ciężkiej choroby wymienionej w OWU przysługują Ci wszystkie usługi zgodnie ze wskazanym w tabeli limitem. Każde świadczenie przysługuje w razie danej ciężkiej choroby tylko raz w roku polisowym (z wyjątkiem transportu medycznego, który możemy zorganizować 2 razy).

Informacja prawna

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności, znajdziesz w ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Pakiet na Życie i Zdrowie oraz ubezpieczeń dodatkowych (Asystent ubezpieczonego w razie utraty zdrowia oraz Zagraniczna konsultacja medyczna i usługi assistance), dostępnych na pzu.pl, w naszych oddziałach i u naszych agentów.


 

 
Zamknij