Fundusze Inwestycyjne TFI PZU

 

Program PZU Sejf+ z Ochroną Kapitału

Fundusze Inwestycyjne Otwarte

PZU FIO Parasolowy

 

PZU FIO Ochrony Majątku

Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte

PZU SFIO Globalnych Inwestycji

PZU SFIO Universum

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte TFI PZU

 

Publiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty TFI PZU

Programy Inwestycyjne

Portfel PZU Święty Spokój

Program Inwestycyjny PZU Portfele Kapitałowe

Produkty inwestycyjno – emerytalne TFI PZU

 

Informacja TFI PZU o zapisie na PZU iPuls - 6.03.2018 r. 

Informacja TFI PZU o zakończeniu przyjmowania zapisów na PZU iPuls - 23.03.2018 r. 

Informacja TFI PZU o zapisie na PZU iPuls - 27.04.2018 r.

Informacja TFI PZU o zakończeniu przyjmowania zapisów na PZU iPuls - 9.05.2018 r. 

 

Prospekt PZU Impuls SFIO

PZU Impuls SFIO komunikat o zmianie prospektu - 17.04.2018

PZU Impuls SFIO komunikat o zmianie prospektu - 27.04.2018

PZU Impuls SFIO komunikat o zmianie prospektu - 02.07.2018

PZU Impuls SFIO komunikat o zmianie statutu - 02.07.2018

 

PZU iPuls Gotowka - KII

PZU iPuls Obligacje Polskie - KII

PZU iPuls Obligacji Rynków Wschodzących - KII

PZU iPuls Obligacji Rynków Rozwiniętych - KII

 
 

Tabela opłat manipulacyjnych - PZU Impuls SFIO 

 

 

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany Regulaminu Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego TFI PZU SA dla byłych uczestników PPE

Załącznik nr 1 do Regulaminu Prowadzenia Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego TFI PZU SA dla byłych Uczestników PPE 

Notowania funduszy inwestycyjnych TFI PZU