Opis rodzajów uprawnień :

  • Użytkownik Poziom 1 posiada dostęp do Portalu Brokera, z wyjątkiem treści dotyczących raportów prowizyjnych.
  • Użytkownik Poziom 2 posiada dostęp do wszystkich treści  na Portalu Brokera łącznie z raportami prowizyjnymi.
  • Administrator ma pełny dostęp do treści na Portalu Brokera, łącznie z raportami prowizyjnymi dla danego Brokera. Dodatkowo Administrator jest uprawniony do występowania do Usługodawcy w celu nadania odpowiedniego poziomu uprawnień Użytkownikom oraz odebrania uprawnień Użytkownikom zgodnie z dyspozycjami Brokera.

Uprawnienia Administratora muszą zostać potwierdzone na formularzu zgłoszeniowym, podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji brokera, zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. 

Formularz zgłoszeniowy dla Administratora dostępny jest TUTAJ. Załączenie podpisanego formularza zgłoszeniowego, jest niezbędne do zakończenie procesu rejestracji.

Zamknij