PZU Auto AC

PZU Auto AC – ubezpieczenie od wszystkich ryzyk*

PZU Auto AC to ubezpieczenie pojazdów od kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia, a także pomoc w wielu sytuacjach na drodze – zarówno typowych, jak i nietypowych.

Co nas wyróżnia:

ponad 1200 zakładów naprawczych

certyfikaty jakości naprawy

dostęp online do internetowego statusu szkody

likwidacja małych szkód tylko na podstawie wywiadu telefonicznego

jeden z najkrótszych na rynku czasów likwidacji szkód

Z opcją Auto Non Stop zyskasz więcej

Podstawimy samochód zastępczy na umówione miejsce

Odholujemy uszkodzony pojazd

Zorganizujemy naprawę w warsztacie Sieci Naprawczej

Załatwimy rozliczenie z warsztatem

Po skończonej naprawie oddajesz pojazd zastępczy do warsztatu i odbierasz swój naprawiony samochód

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz  w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia PZU Auto dostępnych na pzu.pl, w placówkach PZU SA lub u naszych agentów.

 

*Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk – ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu (z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności PZU SA zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia PZU Auto, np. umyślne spowodowanie szkody).

Zamknij