IKZE w TFI PZU


 

Zależy Ci na zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego na przyszłość? Liczysz zawsze na siebie?  Konto IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. 

Zalety IKZE

 • Lokując środki na IKZE co roku możesz korzystać z ulgi podatkowej i zmniejszać podatek PIT

 • Oszczędzanie na IKZE można zacząć już od 100 zł

 • założenie i prowadzenie konta jest bezpłatne

 • w odróżnieniu od składek odkładanych w ZUS,  środki zgromadzone na IKZE są Twoją prywatną własnością, można je dziedziczyć lub wcześniej wypłacić (w całości lub w części),

 • brak podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie środków

 • wysokość i częstotliwość wpłat na IKZE w danym roku ustalasz samodzielnie - dopasuj je po prostu do Twoich potrzeb i możliwości,

 • jeśli planujesz ubiegać się o kredyt hipoteczny, środki zgromadzone na IKZE możesz zgłosić do banku jako wkład własny.

Załóż IKZE

Zwrot podatku – jak to działa?

Pod koniec każdego roku Ministerstwo Finansów podaje maksymalną kwotę, jaką można wpłacić na IKZE w kolejnym roku podatkowym. W roku 2021 limit wpłat wynosi:

 • Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 6310,80 zł. 

Ile może wynieść Twoja ulga podatkowa?

2 019,46 zł

(dla stawki podatkowej 32%)

1072,84 zł

(dla stawki podatkowej 17%)

 • Dla osób samozatrudnionych prowadzących działalność pozarolniczą1 – 9 466,20 zł (Nowy, wyższy limit!).

Ile może wynieść Twoja ulga podatkowa?

3 029,18 zł

(dla stawki podatkowej 32%)

1 798,58 zł

( dla stawki podatkowej 19%)  

1 609,25 zł

( dla stawki podatkowej 17%) 

Więcej o tym jak działa IKZE  i IKE- obejrzyj materiał wideo

Chcesz dowiedzieć się więcej– obejrzyj film przygotowany we współpracy z Tomkiem Jaroszkiem, który od wielu lat korzysta z tych produktów i w prosty sposób wytłumaczy jak wyciągnąć z nich najwięcej korzyści.

Tomasz Jaroszek

były dziennikarz finansowy, bloger prowadzący kanał Doradca.tv - wieloletni inwestor praktyk, który prostym językiem rozmawia o finansach osobistych i inwestowaniu

Zapraszamy do obejrzenia webinarium o IKZE i IKE

Szybkie porównanie IKZE I IKE

Sprawdź i wybierz konto najlepsze dla Ciebie

 

IKZE

IKE

Ulgi podatkowe

 • możliwość zmniejszenia podatku PIT 
 • brak podatku od zysków kapitałowych1  
 • brak podatku od zysków kapitałowych1  

Wysokość oszczędności na podatku PIT

 • do  2019, 46 zł dla osób na umowę o pracę
 • do  3 029,18 zł dla osób samozatrudnionych  prowadzących działalność pozarolniczą
-

Limit wpłat rocznych w 2021 r.

6310,80  zł dla osób na umowach o pracę

9466,20 zł dla osób samozatrudnionych  prowadzących działalność pozarolniczą

15 777 zł

Opłata za otwarcie konta

 0 zł

0 zł

Opłaty manipulacyjne

brak

brak

Możliwość wcześniejszej wypłaty środków

tak2

tak2

Czy środki podlegają dziedziczeniu?

tak

tak

Opłata za zarządzanie

tylko 0,5%

tylko 0,5%

 

 

Załóż IKZE

 

Załóż IKE

 

Obowiązuje jedyne 10% podatek ryczałtowy w momencie wypłaty środków.

W przypadku wcześniejszej wypłaty tj przed 65 r. ż dla IKZE  i 60 (lub 55) rż dla IKE zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych lub podatek dochodowy.

Jak założyć konto na inPZU?

Otworzenie konta jest naprawdę bardzo proste – zrobisz to całkowicie online!

 1. Wejdź na: inPZU.pl
 2. Wybierz fundusz lub fundusze, w które chcesz ulokować środki oraz podaj kwotę.

 3. Podaj swoje dane osobowe i zaznacz wymagane oświadczenia.

 4. Zrób przelew z Twojego banku i gotowe!

Załóż IKZE

Jeśli nie jesteś pewny,  który fundusz  wybrać, oblicz w którym roku przejdziesz na emeryturę i wybierz  fundusz tzw. cyklu życia np. jeśli  przejdziesz na emeryturę w roku 2040 wybierz inPZU Puls Życia 2040.

Aktywa w tym funduszu zostały dobrane tak, by optymalnie zbalansować potencjał zysku i ryzyko dla takiego horyzontu czasowego.

 

 

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Informacje o funduszu inPZU SFIO oraz jego ryzyku inwestycyjnym znajdziesz w prospekcie informacyjnym na www.pzu.pl. Fundusz ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania. Fundusz inPZU SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD: Australia, Chile, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Nowa Zelandia, Norwegia, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także przez powiat lub gminę, miasto stołeczne Warszawa oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje zawarte na tej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych, nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ani nie stanowią rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych i ich elementów. Informacji zawartych na tej stronie internetowej nie należy traktować jako usług doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego, do udzielania których TFI PZU SA nie jest upoważnione. Link do pełnej informacji prawnej znajdziesz na dole strony. Obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu, w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego. Szczegóły Programu IKZE/IKE w funduszu inPZU SFIO znajdziesz w regulaminie na www.pzu.pl. TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000019102, NIP: 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 13 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

Informacja prawna

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij