PZU

Masz dom? Pamiętaj, że odpowiadasz za systematyczne kontrole jego stanu technicznego przede wszystkim dla własnego bezpieczeństwa.

Regularnie wykonywane przeglądy pomagają zadbać o właściwe użytkowanie budynków. W ten sposób zmniejszasz ryzyko m.in. pożaru czy innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu. Dzięki temu domownicy mogą czuć się bezpieczniej.

Pilnuj terminów kontroli i powierzaj je tylko osobom, które:

  • mają uprawnienia właściwej specjalności i w odpowiednim zakresie,

  • przed rozpoczęciem kontroli zapoznały się z dokumentami z poprzednich kontroli, z protokołami odbioru robót remontowych, zgłoszeniami usterek, wad, uszkodzeń lub innych zniszczeń budynku czy instalacji,

  • po każdej kontroli sporządzają protokół (w przypadku przeglądów kominowych od 18 września 2023 roku obwiązuje e‑protokół).

Sprawdź, co należy kontrolować, kto może to robić i jak często

Informacja prawna

Ten materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, a zaprezentowany w nim stan prawny jest aktualny na dzień opracowania materiału, tj. 18 stycznia 2024 r.
Po wskazanej dacie autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za aktualność zamieszczonych informacji i ewentualne skutki ich wykorzystania.

Zamknij