PZU Dom

Ubezpieczenie nieruchomości w PZU

Porozmawiaj bezpłatnie z konsultantem

Błędy walidacji formularza

Imię:
Numer telefonu:

Przesłanie wypełnionego formularza oznacza zgodę na jednorazowy kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty ubezpieczenia.

Zamów rozmowę

Pożar, zalanie, uderzenie pioruna lub inne zdarzenie losowe

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli dojdzie do zniszczenia lub utraty Twojego majątku wskutek jednego z 18 zdarzeń losowych.

Sprawdź, jakie zdarzenia losowe obejmuje ubezpieczenie

Dewastacja

Gdy ktoś umyślnie np. zbije szybę w oknie lub zniszczy drzwi wejściowe do Twojego mieszkania.

Przepięcie

Gdy nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowoduje uszkodzenie np. telewizora lub instalacji elektrycznej w mieszkaniu.

Włamanie

Gdy ktoś włamie się do Twojego mieszkania i ukradnie wyposażenie, np. komputer, telewizor, sprzęt sportowy czy biżuterię.

Wyłudzenie gotówki lub biżuterii (w wariancie Od Wszystkich Ryzyk)

Gdy ktoś podstępem wyłudzi gotówkę lub biżuterię np. od Ciebie, jeśli masz powyżej 65 lat albo od Twojego dziecka do 13 roku życia.

Rabunek

Gdy złodziej np. na ulicy wyrwie Ci torebkę lub telefon.

Nietypowe sytuacje (w wariancie Od Wszystkich Ryzyk)

Ochrona działa w wielu innych niespodziewanych zdarzeniach, np. gdy sąsiad w czasie remontu w swoim mieszkaniu uszkodzi Twoją ścianę. Wystarczy, że wybierzesz wariant Od Wszystkich Ryzyk (najczęściej wybierany przez klientów).

Dlaczego warto

  • NOWOŚĆ. Wypłacimy odszkodowanie, gdy ktoś wyłudzi gotówkę lub biżuterię od Ciebie, jeśli masz powyżej 65 lat albo od Twojego dziecka do 13 roku życia.
  • NOWOŚĆ. W ubezpieczeniu OC odpowiadamy do kwoty 10 000 zł za szkody, jakie wyrządziło Twoje dziecko do 13. roku życia, które było pod Twoim nadzorem. Nie badamy przy tym Twojej winy w nadzorze.
  • Pokrywamy koszty poszukiwania awarii instalacji, np. wodnej, elektrycznej. Zwracamy także koszty odnalezienia miejsca tej awarii, jej usunięcia oraz przywrócenia miejsca do stanu sprzed szkody.
  • Zapewniamy ochronę przed skutkami rażącego niedbalstwa, np. jeśli nie wyłączysz żelazka i dojdzie do pożaru.
  • Gdy po włamaniu złodzieje ukradną biżuterię, wypłacimy aż do 40% sumy ubezpieczenia i maksymalnie do 50 000 zł.

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz  w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia PZU DOM dostępnych na pzu.pl, w placówkach PZU SA lub u naszych agentów.

Wariant Od Wszystkich Ryzyk nie obejmuje zdarzeń, które znajdują się w rozdziałach „Wyłączenia odpowiedzialności” w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Zamknij