PZU

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .

Jak przystąpić do ubezpieczenia

Wypełnij formularz i przejdź do mojePZU


WYPEŁNIJ FORMULARZ 

Przystąpienie tradycyjne

Do nowego programu ubezpieczenia możesz zapisać się również w tradycyjnej formie papierowej. Uzupełnij deklarację, którą pobierzesz poniżej i dostarcz ją do osoby obsługującej ubezpieczenie w terminie do 15. sierpnia 2024 r.

pOBIERZ DEKLARAcję     

 

Pomoc w sytuacji gdy...

wypełnisz formularz po raz pierwszy

Wkrótce e-mail podany w formularzu wyślemy Ci wiadomość. Dowiesz się z niej, jak przystąpić do ubezpieczenia.

po wypełnieniu formularza nie dostaniesz wiadomości e-mail

Jeśli e-mail do Ciebie nie dotarł, sprawdź folder SPAM.

ponownie wypełnisz formularz i masz konto w mojePZU

Zaloguj się do mojePZU, wejdź w zakładkę Oferta PZU i wybierz Oferta grupowa. Znajdziesz tam ofertę ubezpieczenia grupowego i wypełnisz deklarację przystąpienia. Jeśli nie pamiętasz hasła do mojePZU, skorzystaj z opcji przypomnij hasło lub zadzwoń na naszą infolinię.

masz konto w mojePZU i kolejny raz wypełniasz formularz – przed upływem 3 dni

Po przesłaniu przez Ciebie pierwszego formularza na podany e-mail wysłaliśmy wiadomość. Znajdziesz w niej informację, jak założyć konto i sprawdzić szczegóły ubezpieczenia.

ponownie wypełnisz formularz i nie masz konta w mojePZU

Sprawdź swoją skrzynkę e-mailową i odszukaj wiadomość, którą Ci wysłaliśmy wcześniej. Znajdziesz w niej informację jak założyć konto i sprawdzić szczegóły ubezpieczenia.

nie masz konta w mojePZU i kolejny raz wypełniasz formularz – przed upływem 3 dni

Po przesłaniu przez Ciebie pierwszego formularza na podany e-mail wysłaliśmy wiadomość. Znajdziesz w niej informację, jak założyć konto i sprawdzić szczegóły ubezpieczenia.

kolejny raz wypełniasz formularz – po upływie 3 dni

Na e-mail podany w formularzu wyślemy Ci wiadomość. Dowiesz się z niej, jak przystąpić do ubezpieczenia.

do formularza wpiszesz błędne dane i masz konto w mojePZU

Jeśli w formularzu są błędne dane, zaloguj się do mojePZU i sprawdź, czy na Twoim koncie jest widoczna oferta.

 

w formularzu są błędne dane i nie masz konta w mojePZU

Jeśli w formularzu są błędne dane, a nie masz konta w mojePZU, nie otrzymasz żadnej informacji. W takiej sytuacji - po upływie 3 dni - ponownie wypełnij formularz.

podano inny adres e-mail niż wskazany na koncie mojePZU

Wiadomości e-mail przyjdzie na adres powiązany z kontem mojePZU.

oferta, którą Ci wysłaliśmy, jest już nieaktywna

Jeśli wiadomość z ofertą przystąpienia do ubezpieczenia grupowego jest już nieaktywna, wypełnij jeszcze raz formularz i prześlij nam swoje dane. Na Twój e-mail wyślemy Ci informację z dalszymi krokami.

Pokaż więcej

Program ubezpieczenia składa się z:

 

Poznaj korzyści nowego programu ubezpieczeniowego

 • Możesz otrzymać świadczenie w razie śmierci bliskich.
 • Jeśli Ciebie zabraknie, pieniądze z polisy wypłacimy Twoim bliskim, wskazanym w umowie – bez postępowania spadkowego i płacenia podatku od spadków i darowizn.
 • Możesz otrzymać wsparcie finansowe po leczeniu szpitalnym spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem albo chorobą.
 • Zapewniamy ochronę ubezpieczeniową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Możesz otrzymać wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku, który spowoduje trwały uszczerbek na zdrowiu.
 • Możesz otrzymać wsparcie finansowe w razie problemów zdrowotnych spowodowanych ciężką chorobą (np. nowotworem złośliwym czy zawałem serca).

Do ubezpieczenia mogą przystąpić:
• pracownicy firmy w wieku 16–69 lat
• małżonkowie pracowników w wieku 18–69 lat
• partnerzy życiowi pracowników w wieku 18–69 lat
• pełnoletnie dzieci pracowników w wieku 18–69 lat

zakres ubezpieczenia podstawowego

Zapewnij jeszcze lepszą ochronę, rozszerzając ubezpieczenie podstawowe o opcje dodatkowe:

Pakiet dodatkowy W Razie Wypadku

Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia związane z:

 • wypadkami komunikacyjnymi – dotyczącymi ruchu drogowego, kolejowego, wodnego i powietrznego. Nasze ubezpieczenie chroni bez względu na to, czy brałeś/brałaś udział w wypadku jako pieszy, pasażer, czy kierujący,
 • życiem codziennym (np. pożarem, utonięciem, porażeniem prądem, wybuchem gazu),
 • uprawianiem sportu (szeroko rozumianymi formami aktywności fizycznej, np. joggingiem, jazdą na rowerze, grą w piłkę, żeglarstwem, narciarstwem itp.).

ZAKRES PAKIETU W RAZIE WYPADKU

Pakiet dodatkowy Wsparcie w razie nowotworu

 • Szersze zabezpieczenie finansowe pracowników na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 • W razie zdiagnozowania nowotworu złośliwego ubezpieczony otrzyma środki, które może przeznaczyć na dowolny cel, np. na dodatkowe konsultacje lekarskie czy nierefundowaną terapię farmakologiczną.
 • Wypłacamy świadczenie nie tylko za zdiagnozowanie nowotworu, lecz także m.in. za chemioterapię albo radioterapię.
 • Zapewniamy również wsparcie finansowe w razie diagnozy nowotworu złośliwego we wczesnym stadium, tzw. in situ.
 • Gdy chcesz mieć zakres za 29 złotych musisz wybrać dwie składki 12 i 17 zł.

ZAKRES PAKIETU WSPARCIE NA WYPADEK NOWOTWORU

Pakiet dodatkowy Ochrona dla dziecka

Korzyści z ubezpieczenia:

 • Szersze zabezpieczenie finansowe pracowników na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 • W razie uszczerbku na zdrowiu albo ciężkiej choroby dziecka (np. nowotworu złośliwego, neuroboreliozy, sepsy) rodzic otrzyma środki, które może przeznaczyć na dowolny cel, np. na dodatkowe konsultacje lekarskie.
 • Jeśli dziecko trafi do szpitala z powodu wypadku lub choroby, rodzic otrzyma świadczenie za każdy dzień jego hospitalizacji. Środki te mogą np. pomóc pokryć koszty dojazdów do szpitala.

ZAKRES PAKIETU OCHRONA DLA DZIECKA

Pakiet dodatkowy Wsparcie dla rodziny

​Korzyści z ubezpieczenia:

 • Dodatkowe środki finansowe dla bliskich w razie śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem komunikacyjnym albo wypadkiem w pracy.
 • Wysokie świadczenia za relatywnie niewielką składkę. Bliscy pracownika mogą otrzymać nawet 450 100 zł w razie jego śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym w pracy.
 • Śmierć pracownika często wiąże się z utratą części, a nawet całości dochodów rodziny. Wypłata z ubezpieczenia może pomóc rodzinie pracownika spłacić zobowiązania finansowe czy opłacić bieżące rachunki.

ZAKRES PAKIETU WSPARCIE DLA RODZINY

Pakiet dodatkowy Wsparcie po wypadku

 • W razie trwałego uszczerbku na zdrowiu albo złamania kości pracownik i jego bliscy mogą otrzymać środki, które przeznaczą na dowolny cel, np. na dodatkową rehabilitację.
 • Wypłacimy pracownikowi i jego bliskim świadczenie w razie złamania kości – nawet wtedy, gdy złamanie nie doprowadzi do trwałego uszczerbku na zdrowiu.

ZAKRES PAKIETU WSPARCIE PO WYPADKU  

Dodatkowe informacje

Skorzystaj z Indywidualnej Kontynuacji

Zmieniasz pracę? A może przechodzisz na emeryturę, rentę lub urlop wychowawczy? Grupowe ubezpieczenie możesz kontynuować po odejściu z pracy. Wystarczy zawrzeć ubezpieczenie indywidualnie kontynuowane.
Gwarantujemy brak zmian wysokości składki i możliwość dożywotniego kontynuowania ochrony – bez względu na wiek i stan zdrowia. Dzięki ubezpieczeniu możesz otrzymać wypłatę świadczenia w razie nieprzewidzianych zdarzeń i wsparcie finansowe dla Twoich bliskich, gdy Ciebie zabraknie.

Po zakończeniu Twojej ochrony w grupowym ubezpieczeniu, możesz indywidualnie kontynuować ubezpieczenie na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego (kod warunków PTKP51 albo ich kolejnej wersji), jeśli zostaną spełnione wymogi w nich określone.

To unikalne rozwiązanie na polskim rynku, które gwarantuje dożywotnią ochronę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie indywidualnie kontynuowane możesz rozszerzyć o dodatkową ochronę.
Możemy zapewnić m.in.:

 • wsparcie dla bliskich, gdy Ciebie zabraknie wskutek nieszczęśliwego wypadku lub wypadkukomunikacyjnego,
 • wypłatę świadczenia w razie nowotworu złośliwego, zawału serca albo udaru mózgu, trwałego uszczerbku na zdrowiu i leczenia szpitalnego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
 • usługi medyczne (wizyty lekarskie, badania RTG, zabiegi rehabilitacyjne) w razie np. złamania kości lub ciężkiego oparzenia, zwichnięcia, skręcenia i naderwania stawów i więzadeł spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem,
 • 80% dofinansowania do zakupu wybranych leków na receptę,
 • opiekę i pomoc domową po operacji lub leczeniu szpitalnym spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem.

Składka za każde 1000 zł sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu indywidualnie kontynuowanym – 7 zł. Świadczenie za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem ubezpieczonego – 1% sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenia dodatkowe możesz kupić przy zawieraniu ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego lub dokupić w trakcie trwania polisy.

Kontynuacja dla Ciebie Plus

Program ubezpieczeń w Klubie PZU Pomoc w Życiu dla Ciebie Plus

Jeśli zmieniasz pracę lub przechodzisz np. na urlop wychowawczy, nadal możesz korzystać z ubezpieczenia w PZU i zyskać zakres ochrony porównywalny z ubezpieczeniem grupowym.

Do ubezpieczenia możesz przystąpić jeśli:

 • jesteś członkiem Klubu PZU Pomoc w Życiu dla Ciebie Plus,
 • nie ukończyłeś 59 lat,
 • posiadasz prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia w ramach grupowego ubezpieczenia na życie.

Nie wymagamy badań lekarskich przed przystąpieniem do ubezpieczenia.

Co możesz zyskać dzięki programowi Kontynuacja dla Ciebie Plus

 • Otrzymasz wsparcie finansowe m.in. w razie nieszczęśliwego wypadku, choroby czy pobytu w szpitalu.
 • Otrzymasz środki finansowe w razie utraty bliskiej osoby: małżonka, dziecka, rodziców czy teściów.
 • Gdyby Ciebie zabrakło, Twoi bliscy otrzymają świadczenie bez postępowania spadkowego i płacenia podatku od spadku i darowizn.
 • Zapewniamy ochronę ubezpieczeniową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Klub PZU Pomoc w Życiu dla Ciebie Plus to bezpłatny program lojalnościowy, który zapewnia m.in.:

 • rabaty na produkty i usługi naszych partnerów i zniżki na produkty znanych marek,
 • tzw. Usługę na życzenie – przydatną w różnych sytuacjach życiowych.

Aby przystąpić do klubu, wystarczy:

 • wypełnić deklarację przystąpienia do Klubu PZU Pomoc w Życiu dla Programu Kontynuacja dla Ciebie oraz
 • aktywować kartę klubowicza na stronie klubpzupomoc.pzu.pl.

Informacja prawna

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności zawarte są w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń, dostępnych u naszych agentów, w naszych oddziałach i na stronie pzu.pl. Jeśli chcą Państwo zawrzeć umowę, prosimy o kontakt z przedstawicielem PZU Życie SA.

Zamknij