PZU

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .

Jak przystąpić do ubezpieczenia

Wypełnij formularz i przejdź do mojePZU


WYPEŁNIJ FORMULARZ 

Przystąpienie tradycyjne

Wystarczy wypełnić deklarację przystąpienia do ubezpieczenia, zaznaczając wybrane warianty. Wypełnioną deklaracje wraz ze zgodą na potrącenie składki należy dostarczyć do osoby obsługującej (wykaz osób obsługujących dla poszczególnych spółek znajduje się w sekscji dokumenty). 

DEKLARACJA     ZGODA  

 

Pomoc w sytuacji gdy...

wypełnisz formularz po raz pierwszy

Wkrótce e-mail podany w formularzu wyślemy Ci wiadomość. Dowiesz się z niej, jak przystąpić do ubezpieczenia.

po wypełnieniu formularza nie dostaniesz wiadomości e-mail

Jeśli e-mail do Ciebie nie dotarł, sprawdź folder SPAM.

ponownie wypełnisz formularz i masz konto w mojePZU

Zaloguj się do mojePZU, wejdź w zakładkę Oferta PZU i wybierz Oferta grupowa. Znajdziesz tam ofertę ubezpieczenia grupowego i wypełnisz deklarację przystąpienia. Jeśli nie pamiętasz hasła do mojePZU, skorzystaj z opcji przypomnij hasło lub zadzwoń na naszą infolinię.

masz konto w mojePZU i kolejny raz wypełniasz formularz – przed upływem 3 dni

Po przesłaniu przez Ciebie pierwszego formularza na podany e-mail wysłaliśmy wiadomość. Znajdziesz w niej informację, jak założyć konto i sprawdzić szczegóły ubezpieczenia.

ponownie wypełnisz formularz i nie masz konta w mojePZU

Sprawdź swoją skrzynkę e-mailową i odszukaj wiadomość, którą Ci wysłaliśmy wcześniej. Znajdziesz w niej informację jak założyć konto i sprawdzić szczegóły ubezpieczenia.

nie masz konta w mojePZU i kolejny raz wypełniasz formularz – przed upływem 3 dni

Po przesłaniu przez Ciebie pierwszego formularza na podany e-mail wysłaliśmy wiadomość. Znajdziesz w niej informację, jak założyć konto i sprawdzić szczegóły ubezpieczenia.

kolejny raz wypełniasz formularz – po upływie 3 dni

Na e-mail podany w formularzu wyślemy Ci wiadomość. Dowiesz się z niej, jak przystąpić do ubezpieczenia.

do formularza wpiszesz błędne dane i masz konto w mojePZU

Jeśli w formularzu są błędne dane, zaloguj się do mojePZU i sprawdź, czy na Twoim koncie jest widoczna oferta.

 

w formularzu są błędne dane i nie masz konta w mojePZU

Jeśli w formularzu są błędne dane, a nie masz konta w mojePZU, nie otrzymasz żadnej informacji. W takiej sytuacji - po upływie 3 dni - ponownie wypełnij formularz.

podano inny adres e-mail niż wskazany na koncie mojePZU

Wiadomości e-mail przyjdzie na adres powiązany z kontem mojePZU.

oferta, którą Ci wysłaliśmy, jest już nieaktywna

Jeśli wiadomość z ofertą przystąpienia do ubezpieczenia grupowego jest już nieaktywna, wypełnij jeszcze raz formularz i prześlij nam swoje dane. Na Twój e-mail wyślemy Ci informację z dalszymi krokami.

Pokaż więcej

Program ubezpieczenia składa się z:

 

Poznaj korzyści nowego programu ubezpieczeniowego

 • Świadczenie za pobyt dziecka w szpitalu - z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku.
 • Możesz otrzymać wsparcie finansowe w razie problemów zdrowotnych spowodowanych ciężką chorobą (np. nowotworem złośliwym czy zawałem serca).
 • Zapewniamy ochronę ubezpieczeniową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Możesz otrzymać wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku, który spowoduje trwały uszczerbek na zdrowiu.
 • Wsparcie finansowe w razie zachorowania dziecka na jedną z 26 ciężkich chorób (m.in. na nowotwór złośliwy czym neuroboreliozę).
 • Możesz otrzymać wsparcie finansowe po leczeniu szpitalnym spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem albo chorobą.
 • Możesz otrzymać świadczenie w razie śmierci bliskich. Jeśli Ciebie zabraknie, pieniądze z polisy wypłacimy Twoim bliskim, wskazanym w umowie – bez postępowania spadkowego i płacenia podatku od spadków i darowizn.
 • Możesz otrzymać środki pieniężne, które przeznaczysz na dalszą diagnostykę nowotworu złośliwego we wczesnym stadium.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić:
• pracownicy firmy w wieku 16–69 lat
• małżonkowie pracowników w wieku 16–69 lat
• partnerzy życiowi pracowników w wieku 18–69 lat
• pełnoletnie dzieci pracowników w wieku 18–69 lat

zakres ubezpieczenia podstawowego

Zapewnij jeszcze lepszą ochronę, rozszerzając ubezpieczenie podstawowe o opcje dodatkowe:

Pakiet dodatkowy Ochrona dla dziecka

Korzyści z ubezpieczenia:

 • Szersze zabezpieczenie finansowe pracowników na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 • W razie uszczerbku na zdrowiu albo ciężkiej choroby dziecka (np. nowotworu złośliwego, neuroboreliozy, sepsy) rodzic otrzyma środki, które może przeznaczyć na dowolny cel, np. na dodatkowe konsultacje lekarskie.
 • Jeśli dziecko trafi do szpitala z powodu wypadku lub choroby, rodzic otrzyma świadczenie za każdy dzień jego hospitalizacji. Środki te mogą np. pomóc pokryć koszty dojazdów do szpitala.

ZAKRES PAKIETU OCHRONA DLA DZIECKA

Pakiet dodatkowy Wsparcie w razie nowotworu

 • Szersze zabezpieczenie finansowe pracowników na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 • W razie zdiagnozowania nowotworu złośliwego ubezpieczony otrzyma środki, które może przeznaczyć na dowolny cel, np. na dodatkowe konsultacje lekarskie czy nierefundowaną terapię farmakologiczną.
 • Wypłacamy świadczenie nie tylko za zdiagnozowanie nowotworu, lecz także m.in. za chemioterapię albo radioterapię.
 • Zapewniamy również wsparcie finansowe w razie diagnozy nowotworu złośliwego we wczesnym stadium, tzw. in situ.
 • Gdy chcesz mieć zakres za 29 złotych musisz wybrać dwie składki 12 i 17 zł.

ZAKRES PAKIETU WSPARCIE NA WYPADEK NOWOTWORU

Pakiet dodatkowy Wsparcie po wypadku

 • W razie trwałego uszczerbku na zdrowiu albo złamania kości pracownik i jego bliscy mogą otrzymać środki, które przeznaczą na dowolny cel, np. na dodatkową rehabilitację.
 • Wypłacimy pracownikowi i jego bliskim świadczenie w razie złamania kości – nawet wtedy, gdy złamanie nie doprowadzi do trwałego uszczerbku na zdrowiu.

ZAKRES PAKIETU WSPARCIE PO WYPADKU  

Pakiet dodatkowy Wsparcie dla rodziny

​Korzyści z ubezpieczenia:

 • Dodatkowe środki finansowe dla bliskich w razie śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem komunikacyjnym albo wypadkiem w pracy.
 • Wysokie świadczenia za relatywnie niewielką składkę. Bliscy pracownika mogą otrzymać nawet 450 100 zł w razie jego śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym w pracy.
 • Śmierć pracownika często wiąże się z utratą części, a nawet całości dochodów rodziny. Wypłata z ubezpieczenia może pomóc rodzinie pracownika spłacić zobowiązania finansowe czy opłacić bieżące rachunki.

ZAKRES PAKIETU WSPARCIE DLA RODZINY

Pakiet W Razie Wypadku

Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia związane z:

 • wypadkami komunikacyjnymi – dotyczącymi ruchu drogowego, kolejowego, wodnego i powietrznego. Nasze ubezpieczenie chroni bez względu na to, czy brałeś/brałaś udział w wypadku jako pieszy, pasażer, czy kierujący,
 • życiem codziennym (np. pożarem, utonięciem, porażeniem prądem, wybuchem gazu),
 • uprawianiem sportu (szeroko rozumianymi formami aktywności fizycznej, np. joggingiem, jazdą na rowerze, grą w piłkę, żeglarstwem, narciarstwem itp.).

ZAKRES PAKIETU W RAZIE WYPADKU

Dokumenty

Informacja prawna

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności zawarte są w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń, dostępnych u naszych agentów, w naszych oddziałach i na stronie pzu.pl. Jeśli chcą Państwo zawrzeć umowę, prosimy o kontakt z przedstawicielem PZU Życie SA.

Zamknij