PZU

.

    Rejestracja kodem zakładu pracy w mojePZU    dOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

Wypełnienie deklaracji przystąpienia

Przejdź do oferty ubezpieczenia grupowego w mojePZU

Krok 1. Zaloguj się.

Krok 2. Przejdź do oferty ubezpieczenia grupowego.

Możesz wybrać w kaflu Moje nowe oferty przycisk Sprawdź lub kliknąć Oferta PZU -> Moje oferty.

 

Kliknij przycisk Szczegóły przy ofercie.

Krok 3.  Kliknij przycisk Szczegóły przy ofercie.

Wybierz interesujące Cię ubezpieczenia

Krok 4. Wybierz wariant ubezpieczenia, do którego chcesz przystąpić. Zapoznaj się ze szczegółami wybranego zakresu. Przejdź dalej

Uzupełnij brakujące dane

Krok 5. Uzupełnij dane, np. datę i formę zatrudnienia, uposażonych.

Wyślij deklaracje

Krok 6. Wysyłanie deklaracji.

a. Jeżeli nie wskazałeś Partnera Życiowego, zaznacz oświadczenia i wyślij swoją deklarację elektronicznie do Zakładu pracy.

b. Jeżeli wskazałeś Partnera Życiowego, otrzyma on/a wiadomość z zaproszeniem do zalogowania się w mojePZU i prośbą o akceptację wskazania w Twojej deklaracji.

Akceptacja wskazania jako Partner Życiowy na ubezpieczeniu na Życie.

Krok 1. Zaloguj się do mojePZU. Po zalogowaniu system wyświetli komunikat z prośbą o zgodę na uwzględnienie Cię w ubezpieczeniu. Kliknij przycisk Zgadzam się.

 

Przekazanie oferty ubezpieczenia na życie pełnoletnim bliskim

Ofertę możesz przekazać pełnoletnim bliskim

Krok 1. Pracownik, gdy wyśle w mojePZU swoją deklarację przystąpienia, może udostępnić ofertę swoim pełnoletnim bliskim. Ofertę można przekazać: małżonkowi bądź partnerowi życiowemu lub pełnoletniemu dziecku

a.  Partnerowi życiowemu można przekazać ofertę pod warunkiem, że pracownik wskazał go w swojej deklaracji.

Krok 2. Wybierz – Oferta na ekranie Oferta PZU->  Moje oferty.

Krok 3. Kliknij - Przekaż ofertę.

Krok 4. Wybierz osobę, której oferta ma zostać przekazana. Wprowadź potrzebne dane osobowe oraz kontaktowe – adres e-mail osoby bliskiej. Zaznacz oświadczenie. Wybierz przycisk Przekaż ofertę.

Przystąpienie osoby bliskiej do oferty na życie

Przystąpienie osoby bliskiej

Krok 1. Proces przystąpienia osoby bliskiej jest taki sam jak dla pracownika. 

Krok 2. Po wypełnieniu deklaracji przystąpienia, bliski wysyła deklarację do podpisu przez pracownika. 

Akceptacja przystąpienia osoby bliskiej do oferty na życie

Akceptacja przystąpienia bliskiego

Krok 1. Gdy Twój bliski wypełni deklarację przystąpienia do ubezpieczenia na życie, wyśle ją do Ciebie w celu akceptacji.

Krok 2. Przystąpienie bliskiego zaakceptować można na ekranie Oferta PZU-> Moje oferty klikając przycisk Szczegóły przy ofercie w statusie Oczekuje na akceptację.

Krok 3. Zgodę na przystąpienie bliskiego wyrażasz klikając Zaakceptuj.

 

Informacja prawna

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności zawarte są w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń, dostępnych u naszych agentów, w naszych oddziałach i na stronie pzu.pl. Jeśli chcą Państwo zawrzeć umowę, prosimy o kontakt z przedstawicielem PZU Życie SA.

Zamknij