PZU

.

    Rejestracja kodem zakładu pracy w mojePZU    dOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

Wypełnienie deklaracji przystąpienia

Przejdź do oferty ubezpieczenia grupowego w mojePZU

Krok 1. Zaloguj się.

Krok 2. Przejdź do oferty ubezpieczenia grupowego.

Możesz wybrać w kaflu Moje nowe oferty przycisk Sprawdź lub kliknąć Oferta PZU -> Moje oferty.

 

Kliknij przycisk Szczegóły przy ofercie.

Krok 3.  Kliknij przycisk Szczegóły przy ofercie.

Wybierz interesujące Cię ubezpieczenia

Krok 4. Wybierz wariant ubezpieczenia na życie, do którego chcesz przystąpić. 


Krok 5. Określ czy przestępujesz do ubezpieczenia tylko Ty czy chcesz również współubezpieczyć swoich bliskich – małżonka albo partnera życiowego lub dziecko/dzieci. Wybierz wariant ubezpieczenia, do którego chcesz przystąpić. Zapoznaj się ze szczegółami wybranego zakresu. Przejdź dalej. 

Uzupełnij brakujące dane

Krok 6. Uzupełnij swoje dane osobowe, formę zatrudnienia, datę zatrudnienia. 

Krok 7. Możesz podać dane uposażonych. Wskazać możesz osobę fizyczną lub podmiot prawny. 

Krok 8. Jeżeli nie jesteś w związku małżeńskim, możesz wskazać Partnera Życiowego.

Krok 9. Jeżeli w kroku 5 wskazałeś, że chcesz współubezpieczyć bliskich wprowadź ich dane. Zaznacz oświadczenie i przejdź dalej.  

Wyślij deklaracje

Krok 6. Wysyłanie deklaracji.

a. Jeżeli do ubezpieczenia przystępujesz tylko Ty lub współubezpieczasz tylko niepełnoletnie dzieci, zaznacz oświadczenia i wyślij deklarację do Zakładu pracy

b. Jeżeli do ubezpieczenia przystępujesz z pełnoletnimi bliskim lub wskazałeś Partnera Życiowego, wyślij deklaracje do podpisu przez bliskiego. W celu potwierdzenia przystąpienia bliski loguje się na swoje konto w mojePZU.

Akceptacja przystąpienia osoby bliskiej do oferty zdrowie

Krok 7. Bliski po zalogowaniu w mojePZU klika – Sprawdź szczegóły – w przypadku akceptacji przystąpienia do 

Krok 8. Bliski zaznacza oświadczenia i klika „Aby przejść dalej, wyświetl pełen zakres ubezpieczenia”. 

Krok 9. Po zapoznaniu z warunkami i dokumentami Bliski zamyka ekran z zakresem ubezpieczenia.

Krok 10. Bliski klika Zaakceptuj

.

Akceptacja Partnera Życiowego

Krok 11. W przypadku wskazania Partnera Życiowego- PŻ po zalogowaniu na swoje konto może wyrazić zgodę na wskazanie go w Twojej deklaracji. 


Krok 12. Możesz już wysłać deklarację do Zakładu pracy. Na swoim koncie w mojePZU kliknij przycisk Edytuj.


Krok 13. Zaznacz oświadczenia i kliknij Wyślij do zakładu pracy.


 

Przekazanie oferty ubezpieczenia na życie pełnoletnim bliskim

Ofertę możesz przekazać pełnoletnim bliskim

Krok 1. Pracownik, gdy wyśle w mojePZU swoją deklarację przystąpienia, może udostępnić ofertę swoim pełnoletnim bliskim. Ofertę można przekazać: małżonkowi bądź partnerowi życiowemu lub pełnoletniemu dziecku

a.  Partnerowi życiowemu można przekazać ofertę pod warunkiem, że pracownik wskazał go w swojej deklaracji.

Krok 2. Wybierz – Oferta na ekranie Oferta PZU->  Moje oferty.

Krok 3. Kliknij - Przekaż ofertę.

Krok 4. Wybierz osobę, której oferta ma zostać przekazana. Wprowadź potrzebne dane osobowe oraz kontaktowe – adres e-mail osoby bliskiej. Zaznacz oświadczenie. Wybierz przycisk Przekaż ofertę.

Przystąpienie osoby bliskiej do oferty na życie

Przystąpienie osoby bliskiej

Krok 1. Proces przystąpienia osoby bliskiej jest taki sam jak dla pracownika. 

Krok 2. Po wypełnieniu deklaracji przystąpienia, bliski wysyła deklarację do podpisu przez pracownika. 

Akceptacja przystąpienia osoby bliskiej do oferty na życie

Akceptacja przystąpienia bliskiego

Krok 1. Gdy Twój bliski wypełni deklarację przystąpienia do ubezpieczenia na życie, wyśle ją do Ciebie w celu akceptacji.

Krok 2. Przystąpienie bliskiego zaakceptować można na ekranie Oferta PZU-> Moje oferty klikając przycisk Szczegóły przy ofercie w statusie Oczekuje na akceptację.

Krok 3. Zgodę na przystąpienie bliskiego wyrażasz klikając Zaakceptuj.

 

Informacja prawna

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności zawarte są w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń, dostępnych u naszych agentów, w naszych oddziałach i na stronie pzu.pl. Jeśli chcą Państwo zawrzeć umowę, prosimy o kontakt z przedstawicielem PZU Życie SA.

Zamknij