PZU

.

    Rejestracja kodem zakładu pracy w mojePZU    dOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

Wypełnienie deklaracji przystąpienia

Przejdź do oferty ubezpieczenia grupowego w mojePZU

Krok 1. Zaloguj się.

Krok 2. Przejdź do oferty ubezpieczenia grupowego.
Możesz wybrać w kaflu Moje nowe oferty przycisk Sprawdź lub kliknąć Oferta PZU -> Moje oferty.

Kliknij przycisk Szczegóły przy ofercie

Krok 3.  Wypełnij deklarację do ubezpieczenia podstawowego – oferta opisana nazwą zakładu pracy. Następnie możesz rozszerzyć swoją ochroną wypełniając deklarację do Pakietów dodatkowych – oferta opisana jako Pakiety dodatkowe + nazwa zakładu pracy.

Przystąpienie do ubezpieczenia podstawowego

Wybierz interesujące Cię ubezpieczenia

Typ PPlus

Krok 4. Wybierz wariant ubezpieczenia, do którego chcesz przystąpić. Zapoznaj się ze szczegółami wybranego zakresu. Przejdź dalej

Uzupełnij brakujące dane

Typ PPlus

Krok 5. Uzupełnij dane, np. datę i formę zatrudnienia, uposażonych.

Wyślij deklaracje

Typ PPlus
6. Wysyłanie deklaracji.
a. Jeżeli nie wskazałeś Partnera Życiowego ani pełnoletnich współubezpieczonych lub oni potwierdzili już zgodę na uwzględnienie ich w Twoim ubezpieczeniu, zaznacz oświadczenia i wyślij swoją deklarację elektronicznie do Zakładu pracy.
b. Jeżeli wskazałeś Partnera Życiowego w ubezpieczeniu na Życie, otrzyma on/a wiadomość z zaproszeniem do zalogowania się w mojePZU i prośbą o akceptację wskazania w Twojej deklaracji.

Przystąpienie do ubezpieczenia dodatkowego

Wybierz interesujące Cię ubezpieczenia

Pakiet dodatkowy PNŻ+

Krok 4. Wybierz, do których ubezpieczeń chcesz przystąpić.

Krok 5. Wybierz wariant wybranych pakietów dodatkowych.

Krok 6. Zapoznaj się z podsumowaniem wybranej oferty.

Uzupełnij brakujące dane

Pakiet dodatkowy PNŻ+

Krok 7. Uzupełnij swoje dane. Możesz wskazać uposażonych lub partnera życiowego.

Wyślij deklaracje

Pakiet dodatkowy PNŻ+

Krok 8Sprawdź wprowadzone dane osobowe. Zaznacz zgody i oświadczenia. Wyślij deklarację do Zakładu pracy.

Przekazanie oferty ubezpieczenia na życie pełnoletnim bliskim

Przekazanie oferty bliskim

Typ PPlus

Krok 1. Ofertę ubezpieczenia na Życie możesz przekazać pełnoletnim bliskim – małżonkowi/partnerowi życiowemu lub pełnoletniemu dziecku, w każdym momencie, po wysłaniu swojej deklaracji przystąpienia w mojePZU.

  1. Nie można przekazać oferty ubezpieczenia na Zdrowie. Jeżeli chcesz ubezpieczyć bliskich w ubezpieczeniu na Zdrowie wprowadź ich dane na swojej deklaracji.

Krok 2. Zaloguj się do mojePZU i wejdź na ekran Oferta PZU-> Moje oferty. Wejdź w ofertę.

Krok 3Kliknij Przekaż ofertę.

Krok 4.  Wybierz komu chcesz udostępnić ofertę.

  • Pamiętaj! Możesz przekazać ofertę partnerowi życiowemu, jeżeli wskazałeś go w deklaracji.

Krok 4Wprowadź dane bliskiej osoby.

  • Pamiętaj! Adres e-mail osoby bliskiej nie może być taki jak Twój adres podany jako login do mojePZU.

Krok 6 Zaznacz oświadczenie i kliknij Przekaż ofertę.

Krok 7Bliski otrzyma wiadomość e-mail.

  • Jeżeli posiada konto w mojePZU – w wiadomości będzie zaproszenie do zalogowania się i zapoznania z ofertą.
  • Jeżeli nie posiada konta w mojePZU – w wiadomości będzie link oraz kod do rejestracji.

Przekazanie oferty bliskim

Pakiet dodatkowy PNŻ+

Krok 1. Zaloguj się do mojePZU i wejdź na ekran Oferta PZU-> Moje oferty. Wejdź w ofertę.

Krok 2. Kliknij Przekaż ofertę.

Krok 3. Wybierz komu chcesz udostępnić ofertę.

​​

  • Pamiętaj! Możesz przekazać ofertę partnerowi życiowemu, jeżeli wskazałeś go w deklaracji.

Krok 4Wprowadź dane bliskiej osoby.

  • Pamiętaj! Adres e-mail osoby bliskiej nie może być taki jak Twój adres podany jako login do mojePZU.

Przystąpienie osoby bliskiej do oferty na życie

Przystąpienie osoby bliskiej

Krok 1Proces przystąpienia osoby bliskiej jest taki sam jak dla pracownika. 

Krok 2Po wypełnieniu deklaracji przystąpienia, bliski wysyła deklarację do podpisu przez pracownika. 

Akceptacja przystąpienia osoby bliskiej do oferty na życie

Akceptacja przystąpienia bliskiego

Krok 1. Gdy Twój bliski wypełni deklarację przystąpienia do ubezpieczenia na życie, wyśle ją do Ciebie w celu akceptacji.

Krok 2. Przystąpienie bliskiego zaakceptować można na ekranie Oferta PZU-> Oferta grupowa klikając przycisk Szczegóły przy ofercie w statusie Oczekuje na akceptację.

Krok 3. Zgodę na przystąpienie bliskiego wyrażasz klikając Zaakceptuj.

 

Informacja prawna

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności zawarte są w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń, dostępnych u naszych agentów, w naszych oddziałach i na stronie pzu.pl. Jeśli chcą Państwo zawrzeć umowę, prosimy o kontakt z przedstawicielem PZU Życie SA.

Zamknij