PZU

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .

Przystąpienie do ubezpieczenia


Istnieją dwie możliwości:

Przystąpienie online

Przystępowanie on-line jest dwuetapowe:

 •  1 etap – wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  WYPEŁNIJ


 • 2 etap – przystąp do ubezpieczenia w mojePZU: www.moje.pzu.pl lub w aplikacji mobilnej.

          MOJEPZU

Deklarację w mojePZU należy wypełnić do 21 sierpnia 2024 r.

W celu przystąpienia do ubezpieczenia konieczne jest wyrażenie pisemnej zgody na dokumencie: "Zgoda na potrącanie składek z wynagrodzenia”. Wypełnioną zgodę na potrącenie składki należy dostarczyć w formie skanu, a w ślad za tym oryginały dokumentu do osoby obsługującej ubezpieczenie. 

 

Przystąpienie tradycyjne

Wystarczy wypełnić deklarację przystąpienia do ubezpieczenia, zaznaczając wybrane warianty. Wypełnioną deklaracje wraz ze zgodą na potrącenie składki należy dostarczyć w formie skanu, a w ślad za tym oryginały dokumentów do 21 sierpnia 2024 r.  do osoby obsługującej ubezpieczenie. 

Deklaracja     ZGODA  

Instrukcja DO Wypełnienia deklaracji

Pomoc w sytuacji gdy...

wypełnisz formularz po raz pierwszy

Wkrótce e-mail podany w formularzu wyślemy Ci wiadomość. Dowiesz się z niej, jak przystąpić do ubezpieczenia.

po wypełnieniu formularza nie dostaniesz wiadomości e-mail

Jeśli e-mail do Ciebie nie dotarł, sprawdź folder SPAM.

ponownie wypełnisz formularz i masz konto w mojePZU

Zaloguj się do mojePZU, wejdź w zakładkę Oferta PZU i wybierz Oferta grupowa. Znajdziesz tam ofertę ubezpieczenia grupowego i wypełnisz deklarację przystąpienia. Jeśli nie pamiętasz hasła do mojePZU, skorzystaj z opcji przypomnij hasło lub zadzwoń na naszą infolinię.

masz konto w mojePZU i kolejny raz wypełniasz formularz – przed upływem 3 dni

Po przesłaniu przez Ciebie pierwszego formularza na podany e-mail wysłaliśmy wiadomość. Znajdziesz w niej informację, jak założyć konto i sprawdzić szczegóły ubezpieczenia.

ponownie wypełnisz formularz i nie masz konta w mojePZU

Sprawdź swoją skrzynkę e-mailową i odszukaj wiadomość, którą Ci wysłaliśmy wcześniej. Znajdziesz w niej informację jak założyć konto i sprawdzić szczegóły ubezpieczenia.

nie masz konta w mojePZU i kolejny raz wypełniasz formularz – przed upływem 3 dni

Po przesłaniu przez Ciebie pierwszego formularza na podany e-mail wysłaliśmy wiadomość. Znajdziesz w niej informację, jak założyć konto i sprawdzić szczegóły ubezpieczenia.

kolejny raz wypełniasz formularz – po upływie 3 dni

Na e-mail podany w formularzu wyślemy Ci wiadomość. Dowiesz się z niej, jak przystąpić do ubezpieczenia.

do formularza wpiszesz błędne dane i masz konto w mojePZU

Jeśli w formularzu są błędne dane, zaloguj się do mojePZU i sprawdź, czy na Twoim koncie jest widoczna oferta.

 

w formularzu są błędne dane i nie masz konta w mojePZU

Jeśli w formularzu są błędne dane, a nie masz konta w mojePZU, nie otrzymasz żadnej informacji. W takiej sytuacji - po upływie 3 dni - ponownie wypełnij formularz.

podano inny adres e-mail niż wskazany na koncie mojePZU

Wiadomości e-mail przyjdzie na adres powiązany z kontem mojePZU.

oferta, którą Ci wysłaliśmy, jest już nieaktywna

Jeśli wiadomość z ofertą przystąpienia do ubezpieczenia grupowego jest już nieaktywna, wypełnij jeszcze raz formularz i prześlij nam swoje dane. Na Twój e-mail wyślemy Ci informację z dalszymi krokami.

Pokaż więcej

Program ubezpieczenia składa się z:

 

 • Podstawowego ubezpieczenia PZU na Życie Plus,

 • Pakietów dodatkowych PZU na Życie Plus:
  • Pakietu W Razie Wypadku,
  • Pakietu Ochrona dla dziecka,
  • Pakietu Wsparcie dla bliskich.
 

Poznaj korzyści nowego programu ubezpieczeniowego

 • Zapewniamy ochronę ubezpieczeniową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Możesz otrzymać świadczenie w razie śmierci bliskich.
 • Jeśli Ciebie zabraknie, pieniądze z polisy wypłacimy Twoim bliskim, wskazanym w umowie – bez postępowania spadkowego i płacenia podatku od spadków i darowizn.
 • Możesz otrzymać środki pieniężne, które przeznaczysz na dalszą diagnostykę nowotworu złośliwego we wczesnym stadium.
 • Możesz otrzymać wsparcie finansowe w razie problemów zdrowotnych spowodowanych ciężką chorobą (np. nowotworem złośliwym czy zawałem serca).
 • Możesz otrzymać wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku, który spowoduje trwały uszczerbek na zdrowiu.
 • Możesz otrzymać wsparcie finansowe po leczeniu szpitalnym spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem albo chorobą.
 • Zniesienie karencji- Dla wszystkich osób przystępujących do ubezpieczenia od 1 lipca, 1 sierpnia i 1 września 2024r. brak karencji na cały zakres ubezpieczenia. Karencja obowiązuje jedynie w pakiecie dodatkowym wsparcie w razie nowotworu.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić:

 • Pracownicy w wieku do 69 lat,
 • Małżonkowie pracowników w wieku 18-69 lat,
 • Partnerzy życiowi pracowników w wieku 18-69 lat,
 • Pełnoletnie dzieci pracowników w wieku 18-69 lat

zakres ubezpieczenia podstawowego

Zapewnij jeszcze lepszą ochronę, rozszerzając ubezpieczenie podstawowe o opcje dodatkowe:

Pakiet W Razie Wypadku

Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia związane z:

 • wypadkami komunikacyjnymi – dotyczącymi ruchu drogowego, kolejowego, wodnego i powietrznego. Nasze ubezpieczenie chroni bez względu na to, czy brałeś/brałaś udział w wypadku jako pieszy, pasażer, czy kierujący,
 • życiem codziennym (np. pożarem, utonięciem, porażeniem prądem, wybuchem gazu),
 • uprawianiem sportu (szeroko rozumianymi formami aktywności fizycznej, np. joggingiem, jazdą na rowerze, grą w piłkę, żeglarstwem, narciarstwem itp.).

Zakres pakietu w razie wypadku

Pakiet Ochrona dla dziecka

Korzyści z ubezpieczenia:

 • Szersze zabezpieczenie finansowe pracowników na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 • W razie uszczerbku na zdrowiu albo ciężkiej choroby dziecka (np. nowotworu złośliwego, neuroboreliozy, sepsy) rodzic otrzyma środki, które może przeznaczyć na dowolny cel, np. na dodatkowe konsultacje lekarskie.
 • Jeśli dziecko trafi do szpitala z powodu wypadku lub choroby, rodzic otrzyma świadczenie za każdy dzień jego hospitalizacji. Środki te mogą np. pomóc pokryć koszty dojazdów do szpitala.

ZakreS pakietu ochrona dla dziecka

Pakiet Wsparcie dla Bliskich Plus

 • Śmierć jednego z domowników często wiąże się z utratą części, a nawet całości dochodów rodziny. Wypłata z ubezpieczenia może pomóc spłacić zobowiązania finansowe czy opłacić bieżące rachunki.
 • Dodatkowe środki finansowe dla bliskich w razie śmierci ubezpieczonego spowodowanej zawałem serca lub udarem mózgu.
 • Wypłata świadczenia dla każdego dziecka pracownika w razie jego śmierci.

ZAKRES PAKIETU WSPARCIE DLA BLISKICH PLUS

Dokumenty

Informacja prawna

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności zawarte są w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń, dostępnych u naszych agentów, w naszych oddziałach i na stronie pzu.pl. Jeśli chcą Państwo zawrzeć umowę, prosimy o kontakt z przedstawicielem PZU Życie SA.

Zamknij