PZU

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .

Przystąpienie do ubezpieczenia

Jak przystąpić

W celu przystąpienia do ubezpieczenia pobierz i wypełnij deklarację papierową.
Wypełnioną deklarację wraz z drukiem zgody na potrącenie składek dostarcz do działu kadr swojej firmy.

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA  Wniosek - Zgoda na potrącenie składek

Kto może przystąpić

Do ubezpieczenia mogą przystąpić:
• Pracownicy firmy w wieku 16–69 lat
• małżonkowie Pracowników w wieku 16–69 lat
• partnerzy życiowi Pracowników w wieku 18–69 lat
• pełnoletnie dzieci Pracowników w wieku 18–69 lat

Wypełnij deklarację przystąpienia w terminie
10 czerwca 2024 r. - 25 lipca 2024 r.
i ciesz się ochroną od 1 sierpnia 2024 r.

UWAGA! 
Jeśli korzystałeś/korzystałaś z ubezpieczenia grupowego, a nie zdecydujesz się na podpisanie nowej deklaracji, Twoje dotychczasowe ubezpieczenie
wygaśnie 31 lipca 2024 r. 

Program ubezpieczenia składa się z:

 

Poznaj korzyści nowego programu ubezpieczeniowego

 • Możesz otrzymać wsparcie finansowe w razie problemów zdrowotnych spowodowanych ciężką chorobą (np. nowotworem złośliwym czy zawałem serca).
 • Zapewniamy ochronę ubezpieczeniową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Możesz otrzymać wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku, który spowoduje trwały uszczerbek na zdrowiu.
 • Możesz otrzymać środki pieniężne, które przeznaczysz na dalszą diagnostykę nowotworu złośliwego we wczesnym stadium.
 • Możesz otrzymać świadczenie w razie śmierci bliskich. Jeśli Ciebie zabraknie, pieniądze z polisy wypłacimy Twoim bliskim, wskazanym w umowie – bez postępowania spadkowego i płacenia podatku od spadków i darowizn.
 • Możesz otrzymać wsparcie finansowe po leczeniu szpitalnym.

zakres ubezpieczenia podstawowego

Zapewnij jeszcze lepszą ochronę, rozszerzając ubezpieczenie podstawowe o opcje dodatkowe:

Ochrona dla dziecka

Korzyści z proponowanej oferty

 • Szersze zabezpieczenie finansowe pracowników na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 • W razie uszczerbku na zdrowiu albo ciężkiej choroby dziecka (np. nowotworu złośliwego, neuroboreliozy, sepsy) rodzic otrzyma środki, które może przeznaczyć na dowolny cel, np. na dodatkowe konsultacje lekarskie.
 • Jeśli dziecko trafi do szpitala z powodu wypadku lub choroby, rodzic otrzyma świadczenie za każdy dzień jego hospitalizacji. Środki te mogą np. pomóc pokryć koszty dojazdów do szpitala.

Zakres

Wsparcie na wypadek nowotworu

Szersze zabezpieczenie finansowe pracowników na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

 • W razie zdiagnozowania nowotworu złośliwego ubezpieczony otrzyma środki, które może przeznaczyć na dowolny cel, np. na dodatkowe konsultacje lekarskie czy nierefundowaną terapię farmakologiczną.
 • Wypłacamy świadczenie nie tylko za zdiagnozowanie nowotworu, lecz także m.in. za chemioterapię albo radioterapię (zgodnie z OWU i postanowieniami dodatkowymi).
 • Zapewniamy również wsparcie finansowe w razie diagnozy nowotworu złośliwego we wczesnym stadium, tzw. in situ

ZakreS

PZU W Razie Wypadku

Możesz otrzymać szersze zabezpieczenie finansowe w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu albo złamania kości spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.

ZAKRES

Dokumenty

Dane kontaktowe

Obsługa ubezpieczenia JSU

Justyna Wawreczko
tel. +48 534 773 242

Obsługa PZU Życie

Ilona Wojnowska
tel. +48 512 666 538

Informacja prawna

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności zawarte są w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń, dostępnych u naszych agentów, w naszych oddziałach i na stronie pzu.pl. Jeśli chcą Państwo zawrzeć umowę, prosimy o kontakt z przedstawicielem PZU Życie SA.

Zamknij