Wniosek o potrącenie składki wysyłasz tylko wtedy, gdy do ubezpieczenia z Kartą lekową przystępujesz z osobami bliskimi.
Jeżeli przystępujesz z osobami bliskimi i nie wyślesz wniosku o potrącenie składki, ani Ty, ani Twoi bliscy nie zostaniecie objęci ubezpieczeniem z Kartą lekową.

Informacja prawna

Podstawa prawna: art. 91 w związku z art. 87¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zmianami).

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Zamknij