PZU

.

Zbiorcze wysyłanie deklaracji w eRU

Wejdź w Ubezpieczeni-> Dokumenty do przesłania / wydrukowania

Krok1. Wejdź w Ubezpieczeni-> Dokumenty do przesłania/wydrukowania i wyszukaj deklaracje utworzone w mojePZU.
W pierwszej kolejności wyślij deklaracje pracowników a później WiD – w celu wyszukania odpowiednich deklaracji użyj dostępnych filtrów. 
 
Krok2.
Deklaracje, które chcesz wysłać, zaznacz klikając w checkbox po lewej stronie listy.
Następnie kliknij Zweryfikuj i wyślij (deklaracje do polis typ PPlus, OMS, WRW, Lekowe) lub Zaakceptuj wybrane (deklaracje do polis PNŻ Plus). 

Wysłanie deklaracji dla pojedynczej osoby w eRU

Wejdź w Ubezpieczeni-> Lista osób

Krok1. Wejdź w Ubezpieczeni-> Lista osób.
Wyszukaj za pomocą dostępnych filtrów osobę, której deklarację chcesz wysłać/zaakceptować.
Kliknij przycisk Akcje. 
 
Krok2.
Kliknij Dokumenty osoby. 
 
Krok3. Zaznacz deklarację, którą chcesz przesłać i kliknij Szczegóły dokumentu.
Deklaracje, które zostały utworzone w mojePZU mają status – utworzony Konto Klienta.
 
Krok4. W szczegółach dokumentu kliknij Wyślij deklarację (PPlus, OMS, WRW, Lekowe) bądź Zatwierdź deklarację (PNŻ Plus). 

 

Informacja prawna

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności zawarte są w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń, dostępnych u naszych agentów, w naszych oddziałach i na stronie pzu.pl. Jeśli chcą Państwo zawrzeć umowę, prosimy o kontakt z przedstawicielem PZU Życie SA.

Zamknij