PZU

Nowy program ubezpieczeniowy dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz członków ich rodzin

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą nową, elastyczną ofertą, która pomoże zabezpieczyć życie Państwa i Państwa rodziny na wypadek wielu nieprzewidzianych zdarzeń. 

Program – oprócz ubezpieczenia na życie – obejmuje również nowe pakiety partnerskie i rodzinne prywatnej opieki medycznej. To wygodne rozwiązanie, które pozwoli Państwu na szybki dostęp do lekarzy specjalistów i badań oraz dzięki któremu można zaoszczędzić pieniądze.

Nowy program ubezpieczenia składa się z:                             

Podstawowe ubezpieczenie na życie:

Największe zalety nowego programu

Ochrona ubezpieczeniowa działa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w krajui za granicą.

 • Ochrona ubezpieczeniowa działa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w kraju i za granicą.
 • Można ubezpieczyć na tych samych warunkach członka rodziny – małżonka albo partnera życiowego oraz pełnoletnie dziecko.
 • Odstępujemy od konieczności składania oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia przez małżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci, w stosunku do których początek odpowiedzialności PZU przypada w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz w dwóch kolejnych miesiącach.
 • Rozszerzyliśmy definicję małżonka o partnera życiowego, którego wskażą Państwo w swojej deklaracji przystąpienia.
 • Wypłacamy świadczenie z tytułu śmierci dziecka bez względu na wiek dziecka.

 • W przypadku osierocenia dziecka wypłacamy świadczenia dzieciom, które uczą się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do 25. roku życia.
 • W ramach dodatkowego ubezpieczenia ciężka choroba ubezpieczonego zapewniamy dodatkowe świadczenie na wypadek wystąpienia nowotworu we wczesnym stadium (tzw. in situ) w wysokości 20% sumy ubezpieczenia.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia

Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz ich małżonkowie albo partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci.

W Ofercie podstawowej obejmujemy ochroną pracowników ZUS, którzy ukończyli 16. rok życia i nie ukończyli 75. roku życia oraz małżonków, partnerów
życiowych i pełnoletnie dzieci, którzy ukończyli 18. rok życia i nie ukończyli 69. roku życia.

W Pakietach dodatkowych obejmujemy ochroną pracowników ZUS, którzy ukończyli 16. rok życia i nie ukończyli 69. roku życia oraz małżonków, partnerów życiowych i pełnoletnie dzieci, którzy ukończyli 18. rok życia i nie ukończyli 69. roku życia.
W ramach Oferty podstawowej z ochrony mogą skorzystać także osoby, które przebywają na zwolnieniach lekarskich, w szpitalu lub zostały uznane za niedolne do pracy - pod
warunkiem zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej w PZU.


Przystępujący do ubezpieczenia może wybrać jeden z wariantów Oferty podstawowej oraz jeśli chce rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową może dokupić atrakcyjne pakiety dodatkowe.

Masz pytania do oferty

Skontaktuj się z infolinią dla pracowników
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tel.: 22 735 39 39
(poniedziałek - piątek w godzinach 7.00–18.00)

Infolinia czynna na czas wdrożenia nowego programu ubezpieczenia (do 01.10.2023)

 

Zakres ubezpieczenia podstawowego

Prywatna Opieka Medyczna

Korzyści z ubezpieczenia zdrowotnego

Łatwy dostęp do usług

 • dysponujemy siecią prywatnych placówek medycznych w blisko 600 miastach (również powiatowych). Wykaz placówek medycznych znajdziesz na: zdrowie.pzu.pl/lekarze-i-placowki,
 • zapewniamy dostęp do wielu konsultacji specjalistycznych i badań diagnostycznych.

Gwarancja dostępności

Umawiamy na wizyty z zakresu chorób wewnętrznych (interny), pediatrii i medycyny rodzinnej w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od zgłoszenia, a na konsultacje specjalistyczne – w ciągu 5 dni roboczych. Czas oczekiwania może się wydłużyć, jeśli masz preferencje co do dnia, godziny, lekarza czy placówki.

Prosta obsługa bez zbędnych formalności

 • nie wymagamy skierowań na konsultacje specjalistyczne,
 • honorujemy skierowania na badania wydane w placówkach spoza sieci PZU,
 • oferujemy dogodne sposoby umawiania się na wizyty i badania.

E-recepta

Receptę na leki, które przyjmujesz stale, możesz uzyskać bez wizyty u lekarza.

Refundacja

Zapewniamy zwrot kosztów za badania lub wizyty lekarskie wykonane w dowolnej placówce medycznej. Zgodnie z „Cennikiem świadczeń zdrowotnych”.

Zasady korzystania z ubezpieczenia Opieka Medyczna we wszystkich dostępnych pakietach

 • Zyskują Państwo dostęp do sieci prywatnych placówek medycznych w około 600 miastach (również powiatowych). Wykaz placówek znajduje się na pzu.pl
 • Wizyty i badanie można umówić za pośrednictwem serwisu mojePZU lub całodobowej infolinii PZU Zdrowie pod numerem 801 405 905 (opłata zgodna z taryfą operatora). Potwierdzenie terminu wizyty lub badania wysyłamy SMS-em lub e-mailem.
 • Wybrany zakres ubezpieczenia – Standard, Komfort, Komfort Plus i Optimum – można zmienić tylko w rocznicę polisy.
 • Wybrany pakiet ubezpieczenia można zmienić w każdym momencie, ale tylko na wyższy, czyli: pakiet indywidualny – na partnerski i rodzinny, a partnerski – na rodzinny.
 • Wybrany pakiet ubezpieczenia można zmienić na niższy, ale tylko w rocznicę polisy. W ciągu roku polisowego taka zmiana jest możliwa tylko w razie: śmierci współubezpieczonego, rozwiązania związku małżeńskiego, rozwiązania przysposobienia, przystąpienia współubezpieczonego do ubezpieczenia w charakterze ubezpieczonego lub zakończenia odpowiedzialności w stosunku do dziecka, ponieważ osiągnęło ono określony wiek (18 lub 25 lat).
 • Reklamacje związane ze świadczeniami medycznymi w ramach ubezpieczenia Opieka Medyczna prosimy zgłaszać na adres reklamacje@pzu.pl.

Zakres ubezpieczenia Opieka Medyczna

Ubezpieczenia dodatkowe

Dodatkowa Ochrona Życia

Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy ZUS, ich małżonkowie albo partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci – jeśli przystąpili do ubezpieczenia w ofercie podstawowej.

Korzyści z proponowanej oferty

 • Szersze zabezpieczenie finansowe pracowników na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 • Dodatkowe środki finansowe dla bliskich w razie śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem komunikacyjnym albo wypadkiem w pracy.
 • Wysokie świadczenia za relatywnie niewielką składkę.
 • Śmierć jednego z domowników często wiąże się z utratą części, a nawet całości dochodów rodziny. Wypłata z ubezpieczenia może pomóc spłacić zobowiązania finansowe czy opłacić bieżące rachunki.

Zakres ubezpieczenia DOŻ

PZU W Razie Wypadku

Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy ZUS oraz ich małżonkowie albo partnerzy życiowi, a także pełnoletnie dzieci.

PZU W Razie Wypadku to gwarantowana pomoc finansowa w postaci pieniędzy wypłacanych w razie zajścia nieprzewidzianych wypadków. Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia związane z:

 • Wypadkami komunikacyjnymi: wypadek komunikacyjny dotyczy zarówno ruchu drogowego, jak również kolejowego, wodnego i powietrznego – nasze ubezpieczenie chroni bez względu na to,czy ubezpieczony brał udział w wypadku jako pieszy, pasażer, kierowca czy członek załogi pojazdu.
 • Życiem codziennym: np. pożarem, utonięciem, porażeniem prądem, wybuchem,
 • Uprawianiem sportu: szeroko rozumianymi formami aktywności fizycznej, np. joggingiem. jazdą na rowerze, grą w piłkę, żeglarstwem, narciarstwem itp.

Korzyści z proponowanej oferty

 • Ochrona ubezpieczeniowa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na całym świecie.
 • Szybka i sprawna wypłata świadczenia.
 • Obsługa ubezpieczenia poprzez serwisoraz aplikację mobilną mojePZU.

Zakres ubezpieczenia PZU W Razie Wypadku

Pakiet dodatkowy Wsparcie w razie nowotworu

Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy ZUS, ich małżonkowie albo partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci – jeśli przystąpili do ubezpieczenia w ofercie podstawowej

Korzyści z proponowanej oferty

 • Zyskujesz szersze zabezpieczenie finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 • W razie zdiagnozowania nowotworu złośliwego otrzymasz środki, które możesz przeznaczyć na dowolny cel, np. na dodatkowe konsultacje lekarskie czy nierefundowaną terapię farmakologiczną.
 • Wypłacamy świadczenie nie tylko w razie zdiagnozowania nowotworu, lecz także m.in. w razie chemioterapii albo radioterapii (zgodnie z OWU i postanowieniami dodatkowymi).
 • Zapewniamy również wsparcie finansowe w razie diagnozy nowotworu złośliwego we wczesnym stadium, tzw. in situ (na podstawie postanowień dodatkowych).

Zakres ubezpieczenia dodatkowego Wsparcie w razie nowotworu

Pakiet dodatkowy Ochrona dla dziecka

Oferta skierowana do pracowników ZUS, którzy posiadają ofertę podstawową. Ochrona obejmuje wszystkie dzieci ubezpieczonego do 18. roku życia, a jeśli się uczą – do 25. roku życia.

Korzyści z proponowanej oferty

 • Szersze zabezpieczenie finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 • Jeśli Państwa dziecko trafi do szpitala z powodu wypadku lub choroby, otrzymają Państwo świadczenie za każdy dzień hospitalizacji. Środki te mogą np. pomóc pokryć koszty dojazdów do szpitala.
 • W razie uszczerbku na zdrowiu albo ciężkiej choroby dziecka (np. nowotworu złośliwego, neuroboreliozy, sepsy) otrzymają Państwo środki, które można przeznaczyć na dowolny cel, np. na dodatkowe konsultacje lekarskie.

Zakres ubezpieczenia dodatkowego Ochrona dla dziecka

Klub PZU Pomoc w Życiu – cała rodzina w dobrych rękach

Klub PZU Pomoc w Życiu

Klub PZU Pomoc w Życiu to program lojalnościowy dla klientów PZU Życie objętych grupowym ubezpieczeniem na życie.

Każdy członek klubu otrzymuje bezpłatną kartę klubowicza (w postaci elektronicznego numeru).

Z kartą klubowicza mogą Państwo kupić w dobrej cenie w wielu punktach handlowo-usługowych i sklepach internetowych:

 •  części motoryzacyjne, usługi związane z użytkowaniem i eksploatacją samochodu lub motocykla,
 • usługi przydatne w codziennych pracach domowych, przy awarii, drobnych naprawach lub remoncie,
 • usługi związane z wypoczynkiem i podróżowaniem,
 • usługi związane ze zdrowiem i urodą.

Do klubu można przystąpić na 3 sposoby:

 • podpisując deklarację wydrukowaną,
 • wypełniając formularz elektroniczny na klubpzupomoc.pzu.pl,
 • dzwoniąc pod numer infolinii 801 102 102, a następnie wybierając 5 i 2 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Oferta Klubu PZU Pomoc w Życiu specjalnie
dla pracowników ZUS. Dodatkowa zniżka
10% na ubezpieczenia PZU:

 • OC, AC, NNW,
 • mieszkania lub domu.

Zniżki nie łączą się z innymi ofertami promocyjnymi PZU.

Aby otrzymać numer karty klubowicza, prosimy o kontakt z infolinią dzwoniąc pod numer 801 102 102, a następnie wybierając 5 i 2 (opłata zgodna z taryfą operatora).

REGULAMIN KLUBU PZU POMOC W ŻYCIU 

Informacja prawna

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności zawarte są w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń, dostępnych u naszych agentów, w naszych oddziałach i na stronie pzu.pl. Jeśli chcą Państwo zawrzeć umowę, prosimy o kontakt z przedstawicielem PZU Życie SA.

Zamknij