Robert Kubin

Prezes Zarządu

Doświadczony specjalista ds. inwestycji z ponad 15-letnim międzynarodowym doświadczeniem zawodowym w zarządzaniu portfelami ubezpieczeniowymi i funduszami inwestycyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie budowania strategicznej i taktycznej alokacji aktywów oraz zarządzania projektami inwestycyjnymi. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze (Finanse, Rynki finansowe i Bankowość), który ukończył w 2001 r. Posiada tytuł CFA.

Od stycznia 2001 do marca 2003 Analityk inwestycyjny w Fio banka w Pradze. Od marca 2003 do lutego 2007 Dyrektor ds. Inwestycji w AIG w Pradze. Był odpowiedzialny za obrót instrumentami finansowymi (trading) oraz zarządzanie portfelem AIG w Republice Czeskiej. Od kwietnia 2005 do maja 2018 Dyrektor w MetLife w Londynie. Odpowiedzialny za ogólną strategię inwestycyjną oraz zarządzanie portfelami MetLife w wielu europejskich krajach.  Od marca 2007 do maja 2012 Dyrektor ds. Inwestycji w Europie Środkowej w MetLife (2010-2012) w Bratysławie i w AIG (2007-2010) w Pradze. Odpowiedzialny za zarządzanie portfelami w regionie CE (Czechy, Słowacja, Węgry, Ukraina). Od czerwca 2012 do marca 2015 Kierownik ds. Zarządzania Portfelem w Regionie CE w MetLife w Warszawie i Pradze. Odpowiedzialny za ogólną strategię inwestycyjną i zarządzanie portfelami w MetLife w Polsce, krajach bałtyckich, Czechach, Słowacji, Węgrzech i Rumunii.

Z Grupą PZU związany od września 2018 roku, w której jako Dyrektor zarządzający ds. inwestycji w PZU SA i PZU Życie SA odpowiadał za wszelkie aspekty inwestycyjne związane z funkcjonowaniem spółek ubezpieczeniowych w Grupie PZU, w szczególności: zarządzanie portfelami inwestycyjnymi PZU SA i PZU Życie SA, zarządzanie dopasowaniem aktywów do zobowiązań (ALM), strategiczną i taktyczną alokację aktywów, realizację planu NII (wynik ekonomiczny z działalności lokacyjnej), zarządzanie zespołem specjalistów ds. inwestycji.

Od listopada 2018 r. do lipca 2019 r. był członkiem Rady Nadzorczej TFI PZU SA.

Sprawuje nadzór nad: podejmowaniem decyzji inwestycyjnych, audytem wewnętrznym i compliance.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij