.

  Rejestracja konta w mojePZU

Wypełniłeś formularz na stronie: jmmojepzu.pl i nie masz konta w mojePZU

 1. Gdy wypełniłeś formularz na stronie: https://jmmojepzu.pl/ i nie masz konta w mojePZU otrzymasz wiadomość e-mail, na podany na formularzu adres. W wiadomości znajdziesz link i kod potrzebne do utworzenia konta w mojePZU.

2. Wejdź na wskazany w wiadomości link i uzupełnij dane – imię, nazwisko, PESEL, płeć oraz wpisz kod uwierzytelniający z wiadomości e-mail. Kliknij Zarejestruj sięZwróć uwagę, że kod ważny jest 3 dni! Zarejestruj się w tym czasie w mojePZU.

 

3. Wprowadź dane – adres korespondencyjny, dane kontaktowe, ustal hasło logowania, zaznacz oświadczenia. Kliknij Dalej.

4. Wpisz kod weryfikacyjny, który otrzymasz na e-mail. Kliknij Dalej.

5. Proces rejestracji zakończył się. Jako potwierdzenie otrzymasz wiadomość e-mail.

 

 

Wypełniłeś formularz na stronie: jmmojepzu.pl i masz konta w mojePZU

Zaloguj się do mojePZU i postępuj zgodnie z instukcją opisaną w kroku  "Wypełnienie deklaracji przystąpienia". 

Wypełnienie deklaracji przystąpienia

Zaloguj się do mojePZU i wejdź w zakładkę Oferta PZU

Wejdź w zakładkę Oferta PZU -> Oferta grupowa.

Kliknij „Szczegóły” aby zapoznać się z ofertą.

Wybierz interesujące Cię ubezpieczenia

Wybierz interesujące Cię ubezpieczenia i kliknij Dalej.

Możesz wybrać:

 • Jeden z 4 wariantów ubezpieczenia na Życie i

 • Jeden z 3 wariantów ubezpieczenia na Zdrowie (Opieka Medyczna). Jeżeli chcesz możesz wskazać współubezpieczonych – małżonka/partnera życiowego bądź dziecko.

 • Jeżeli zdecydujesz się na choć jeden z wariantów ubezpieczenia na życie lub zdrowie możesz rozszerzyć swoją ochronę o Ubezpieczenie WRW – w razie wypadku.

Uzupełnij brakujące dane

Uzupełnij brakujące dane i kliknij Dalej. Możesz również wskazać osobę/y uposażone

 • Jeżeli przystępujesz do ubezpieczenia na Życie i chcesz wskazać partnera życiowego wpisz dane tej osoby.

 • Jeżeli chcesz ubezpieczyć współubezpieczonych w ubezpieczeniu na Zdrowie wpisz dane osób wskazanych w kroku 2.

Wyślij deklaracje

Wysłanie „do podpisu”:

 • Jeżeli wskazałeś pełnoletnich współubezpieczonych w ubezpieczeniu na Zdrowie, otrzymają oni wiadomość e-mail z zaproszeniem do zalogowania się w mojePZU w celu potwierdzenia chęci przystąpienia do ubezpieczenia na Zdrowie. Dopiero po otrzymaniu wiadomości e-mail z informacją o akceptacji przystąpienia przez Współubezpieczonego będziesz mógł wysłać deklarację do Zakładu Pracy.
 • Jeżeli wskazałeś Partnera Życiowego w ubezpieczeniu na Życie, otrzyma on/a wiadomość z zaproszeniem do zalogowania się w mojePZU i prośbą o akceptację wskazania w Twojej deklaracji.Jeżeli nie wskazałeś Partnera Życiowego ani pełnoletnich współubezpieczonych lub oni potwierdzili już zgodę na uwzględnienie ich w Twoim ubezpieczeniu, zaznacz oświadczenia i wyślij swoją deklarację elektronicznie do Zakładu pracy.

 • Jeżeli nie wskazałeś Partnera Życiowego ani pełnoletnich współubezpieczonych lub oni potwierdzili już zgodę na uwzględnienie ich w Twoim ubezpieczeniu, zaznacz oświadczenia i wyślij swoją deklarację elektronicznie do Zakładu pracy.

 

Akceptacja wskazania jako Partner Życiowy na ubezpieczeniu na Życie.

 1. Zaloguj się do mojePZU. Po zalogowaniu system wyświetli komunikat z prośbą o zgodę na uwzględnienie Cię w ubezpieczeniu. Kliknij przycisk Zgadzam się.

Akceptacja przystąpienia do ubezpieczenia Opieka Medyczna przez pełnoletnich bliskich

 1. Zaloguj się do mojePZU. Po zalogowaniu system wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie danych. Kliknij przycisk Sprawdź szczegóły

 1. Zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia klikając – Aby przejść dalej wyświetl pełen zakres ubezpieczenia (na dole strony)

 1. Zaznacz oświadczenia i Zaakceptuj przystąpienie

Przekazanie oferty ubezpieczenia na życie pełnoletnim bliskim

Ofertę ubezpieczenia na Życie możesz przekazać pełnoletnim bliskim

 1. Ofertę ubezpieczenia na Życie możesz przekazać pełnoletnim bliskim – małżonkowi/partnerowi życiowemu lub pełnoletniemu dziecku, w każdym momencie, po wysłaniu swojej deklaracji przystąpienia w mojePZU.
  1. Nie można przekazać oferty ubezpieczenia na Zdrowie. Jeżeli chcesz ubezpieczyć bliskich w ubezpieczeniu na Zdrowie wprowadź ich dane na swojej deklaracji.
 2. Zaloguj się do mojePZU i wejdź na ekran Oferta PZU-> Oferta grupowa. Wejdź w ofertę.
 3. Kliknij Przekaż ofertę.
 4. Wybierz komu chcesz udostępnić ofertę.
 • Pamiętaj! Możesz przekazać ofertę partnerowi życiowemu, jeżeli wskazałeś go w deklaracji.

5. Wprowadź dane bliskiej osoby.

 • Pamiętaj! Adres e-mail osoby bliskiej nie może być taki jak Twój adres podany jako login do mojePZU.

6. Zaznacz oświadczenie i kliknij Przekaż ofertę.

7. Bliski otrzyma wiadomość e-mail.

 • Jeżeli posiada konto w mojePZU – w wiadomości będzie zaproszenie do zalogowania się i zapoznania z ofertą.
 • Jeżeli nie posiada konta w mojePZU – w wiadomości będzie link oraz kod do rejestracji.

Przystąpienie osoby bliskiej do oferty na życie

Przystąpienie osoby bliskiej

 1. Proces przystąpienia osoby bliskiej jest taki sam jak dla pracownika. 
 2. Po wypełnieniu deklaracji przystąpienia, bliski wysyła deklarację do podpisu przez pracownika. 

Akceptacja przystąpienia osoby bliskiej do oferty na życie

Akceptacja przystąpienia bliskiego

 1. Gdy Twój bliski wypełni deklarację przystąpienia do ubezpieczenia na życie, wyśle ją do pracownika w celu akceptacji.
 2. Przystąpienie bliskiego zaakceptować można na ekranie Oferta PZU-> Oferta grupowa klikając przycisk Szczegóły przy ofercie w statusie Oczekuje na akceptację.

 1. Należy zaznaczyć oświadczenie i kliknąć Zaakceptuj.

Informacja prawna

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności zawarte są w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń, dostępnych u naszych agentów, w naszych oddziałach i na stronie pzu.pl. Jeśli chcą Państwo zawrzeć umowę, prosimy o kontakt z przedstawicielem PZU Życie SA.

Zamknij