.

Program ubezpieczenia składa się z:

 •  Podstawowego ubezpieczenia na życie,

 • ubezpieczeń uzupełniających:
  • PZU W Razie Wypadku,
 • Prywatnej Opieki Medycznej,
 

Poznaj korzyści programu ubezpieczeniowego

Ubezpieczenie na życie

Korzyści z ubezpieczenia na życie

 • Nasza ochrona ubezpieczeniowa działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Ochrona ubezpieczeniowa działa na całym świecie. Jedyne ograniczenia terytorialne dotyczą świadczeń związanych z pobytem w szpitalu oraz operacjami chirurgicznymi.
 • W razie nieszczęśliwego wypadku nasza ochrona obejmuje Cię od pierwszego dnia ochrony.
 • Ochrona może obejmować zdarzenia losowe związane z uprawianiem sportu, ale również z życiem codziennym (np. pożarem, porażeniem prądem).

Do ubezpieczenia na życie mogą przystąpić wszyscy pracownicy oraz ich małżonkowie albo partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci, którzy w dniu złożenia deklaracji przystąpienia ukończyli 18 lat i nie ukończyło 69 lat.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Prywatna Opieka Medyczna

Korzyści z ubezpieczenia zdrowotnego

 • Łatwy dostęp do usług
  • Dysponujemy siecią prywatnych placówek medycznych w blisko 600 miastach (również powiatowych). Wykaz placówek medycznych znajdziesz na: zdrowie.pzu.pl/lekarze-i-placowki,
  • Zapewniamy dostęp do wielu konsultacji specjalistycznych i badań diagnostycznych.
 • Gwarancja dostępności
  • Dostęp do internisty i pediatry w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od zgłoszenia, a do specjalisty w ciągu 5 dni roboczych.
 • Prosta obsługa
  • Nie wymagamy skierowań na konsultacje specjalistyczne,
  • Honorujemy skierowania na badania wydane w placówkach spoza sieci PZU,
  • Oferujemy dogodne sposoby umawiania się na wizyty i badania.
 • E- recepta
  • Receptę na leki, które przyjmujesz stale, możesz uzyskać bez wizyty u lekarza.

Do ubezpieczenia na życie mogą przystąpić wszyscy pracownicy oraz ich małżonkowie albo partnerzy życiowi i  dzieci do 18 roku życia lub uczące się do 25 roku życia. 

ZAKRES Ubezpieczenia

Rozpocznij proces przystępowania do ubezpieczenia

Wypełnij formularz i przejdź do mojePZU


WYPEŁNIJ FORMULARZ 

Instrukcje – jak przystąpić do ubezpieczenia w mojePZU

Pytania i odpowiedzi

 • Czy mój bliski też musi wypełnić formularz na stronie: https://jmmojepzu.pl/ ?

  Nie, Twój bliski nie wypełnia formularza na stronie https://jmmojepzu.pl/ . Jeżeli chcesz by Twojego bliskiego (małżonka/partnera życiowego, pełnoletnie dziecko) objęła ochrona ubezpieczenia na życie, po wysłaniu swojej deklaracji do zakładu pracy przekaż bliskiemu ofertę w mojePZU.

   

 • Wypełniłem/am formularz i nie dostałam/em wiadomości e-mail?
  1. Sprawdź czy nie masz konta w mojePZU, na którym loginem jest inny e-mail. Możesz to zrobić dzwoniąc na infolinię mojePZU pod nr 801 102 007.
  2. Sprawdź folder Spam na swojej skrzynce mailowej.
 • Kiedy zobaczę moje nowe ubezpieczenie w zakładce Moje Produkty?

  Deklaracja pojawi się na ekranie Moje Produkty, gdy zostanie zatwierdzona przez PZU Życie SA i rozpocznie się odpowiedzialność.

  W przypadku polis ubezpieczeń na Życie następuje to zwykle pod koniec miesiąca, w którym rozpoczyna się odpowiedzialność.

  W przypadku polis na Zdrowie następuje to na początku miesiąca, w którym rozpoczyna się odpowiedzialność.

  Dodatkowo otrzymasz informację mailową o zatwierdzeniu deklaracji przez PZU Życie SA.

 • Kto to jest Partner Życiowy?

  Partner Życiowy to osoba, z którą nie jesteś w formalnym związku małżeńskim, np. narzeczona/y.

  Partner Życiowy nie może być z inną osobą w formalnym związku małżeńskim.

  Dane Partnera Życiowego wprowadź na swojej deklaracji, dzięki czemu będziesz miał/a możliwość np. przekazania tej osobie oferty.

Pokaż więcejZwiń

Dokumenty

Informacja prawna

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności zawarte są w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń, dostępnych u naszych agentów, w naszych oddziałach i na stronie pzu.pl. Jeśli chcą Państwo zawrzeć umowę, prosimy o kontakt z przedstawicielem PZU Życie SA.

Zamknij