PZU

Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Polregio SA i członków ich rodzin

W trosce o życie i zdrowie pracowników Polregio SA oraz członków ich rodzin, przygotowaliśmy nowy program grupowego ubezpieczenia na życie w PZU Życie SA. Zachęcamy do zapoznania się z naszą propozycją. Nowy program ubezpieczenia zacznie obowiązywać od 1 lipca 2023 roku. Aby zachować ochroną ubezpieczeniową z poprzedniego programu należy wybrać nowy wariant ubezpieczenia podstawowego na życie oraz dowolne pakiety dodatkowe i uzupełnić oraz podpisać nową deklarację przystąpienia do ubezpieczenia. Aktualne warunki ubezpieczenia grupowego wygasną 30 czerwca 2023 roku.

Nowy program ubezpieczenia składa się z:

Podstawowe ubezpieczenie na życie:

Największe zalety nowego programu

 • Zniesienie karencji dla pracowników, ich małżonków oraz pelnoletnich dzieci, którzy przystąpią do ubezpieczenia w pierwszym miesiącu uruchamiania nowego programu ubezpieczenia na życie typ P Plus, tj. od 1 lipca 2023 roku (nie dotyczy Pakietu Wsparcie w razie nowotworu). Zniesienie karencji nie dotyczy nowo przystępujących partnerów życiowych.
 • Do ubezpieczenia na życie typ P Plus mogą przystępować pracownicy, małżonkowie, pełnoletnie dzieci, partnerzy życiowi na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu lub uznanych za niezdolne do pracy lub służby – pod warunkiem zachowania ciągłości z PZU (dotyczy podstawowego ubezpieczenia na życie typ P Plus).
 • Skróciliśmy wymagany czas pobytu w szpitalu kwalifikujący do wypłaty świadczenia z tytułu leczenia szpitalnego z 4 dni do 1 dnia w przypadku pobytów spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem lub wypadkiem przy pracy lub wypadkiem komunikacyjnym.
 • Podwyższyliśmy wysokości świadczeń we wszystkich wariantach ubezpieczenia na życie.
 • We wszystkich wariantach ubezpieczenia na życie rozszerzyliśmy ochronę o nowe świadczenia:
  • śmierć dziecka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem,
  • śmierć rodziców lub rodzica małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem.
 • Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji dodaliśmy do zakresu podstawowego ubezpieczenia na życie, bez konieczności dopłaty.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia

Do ubezpieczenia podstawowego oraz do ubezpieczeń dodatkowych mogą przystąpić pracownicy Polregio SA oraz ich małżonkowie albo partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci, którzy w dniu złożenia deklaracji przystąpienia ukończyli 16 lat i nie ukończyli 69 lat, a w przypadku pełnoletniego dziecka – które ukończyło 18 lat i nie ukończyło 69 lat.

 

Jak przystąpić do ubezpieczenia

Aby przystąpić do ubezpieczenia należy wypełnić i podpisać deklarację przystąpienia do ubezpieczenia. Ubezpieczony podstawowy, przystępując do ubezpieczenia, nie składa oświadczenia o stanie zdrowia.

​Masz pytania do oferty?
Skontaktuj się z infolinią dla pracowników
Polregio SA. tel.: 22 735 39 39
(poniedziałek - piątek w godzinach 7.00–18.00)

Zakres ubezpieczenia podstawowego typ P Plus

Pakiety dodatkowe:

Dodatkowa Ochrona Życia

Możliwość przystąpienia do Dodatkowej Ochrony Życia pod warunkiem przystąpienia do 1 z 5 wariantów pakietu podstawowego.

Zakres ubezpieczenia Dodatkowa ochrona życia 

PZU W Razie Wypadku

Dzięki PZU W Razie Wypadku możesz otrzymać pomoc finansową w razie zajścia nieprzewidzianych wypadków. Możliwość przystąpienia do PZU W Razie Wypadku bez konieczności przystąpienia do 1 z 5 wariantów pakietu podstawowego.

Korzyści z posiadania PZU W Razie Wypadku:

 • Do ubezpieczenia możesz przystąpić bez ankiet i badań medycznych. 
 • Otrzymasz wsparcie finansowe w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 
 • Zabezpieczysz finansowo swoją rodzinę na wypadek śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem. 
 • Możesz objąć ochroną ubezpieczeniową również małżonka albo partnera życiowego, a także pełnoletnie dzieci.
 • W ramach ubezpieczenia PZU W Razie Wypadku nie obowiązują okresy karencji.

Zakres ubezpieczenia PZU W Razie Wypadku

Pakiet dodatkowy Wsparcie w razie nowotworu

Możliwość przystąpienia do pakietu Wsparcie w razie nowotworu pod warunkiem przystąpienia do 1 z 5 wariantów pakietu podstawowego.

Korzyści z ubezpieczenia

 • Szersze zabezpieczenie finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 
 • W razie zdiagnozowania nowotworu złośliwego otrzymasz środki, które możesz przeznaczyć na dowolny cel, np. na dodatkowe konsultacje lekarskie czy nierefundowaną terapię farmakologiczną. 
 • Wypłacamy świadczenie nie tylko w razie zdiagnozowania nowotworu, lecz także m.in. jeśli przejdziesz chemioterapię albo radioterapię (zgodnie z OWU i postanowieniami dodatkowymi).
 • Zapewniamy również wsparcie finansowe w razie diagnozy nowotworu złośliwego we wczesnym stadium (tzw. in situ).
 • Po przystąpieniu do ubezpieczenia obowiązuje okres karencji 90 dni: zdiagnozowanie nowotworu złośliwego, zdiagnozowanie nowotworu złośliwego we wczesnym stadium, ciężka choroba, leczenie specjalistyczne.

Zakres ubezpieczenia dodatkowego Wsparcie w razie nowotworu

Pakiet dodatkowy Ochrona dla dziecka

Możliwość przystąpienia do pakietu Ochrona dla dziecka pod warunkiem przystąpienia do 1 z 5 wariantów pakietu podstawowego.

Korzyści z ubezpieczenia:

 • Szersze zabezpieczenie finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 • W razie uszczerbku na zdrowiu albo ciężkiej choroby dziecka (np. nowotworu złośliwego, neuroboreliozy, sepsy) rodzic otrzyma środki, które możesz przeznaczyć na dowolny cel, np. na dodatkowe konsultacje lekarskie.
 • Jeśli dziecko trafi do szpitala z powodu wypadku lub choroby, otrzymasz świadczenie za każdy dzień jego hospitalizacji. Środki te mogą np. pomóc pokryć koszty dojazdów do szpitala.
 • W ramach jednej składki ochroną objęte są wszystkie dzieci ubezpieczonego (własne i przysposobione).
 • Zniesienie karencji dla osób, które przystąpią do ubezpieczenia w dacie zawarcia umowy na świadczenia z tytułu leczenia szpitalnego oraz wystąpienia ciężkiej choroby dziecka, po tym okresie, karencje zgodnie z OWU: 6 miesięcy – śmierć dziecka, 90 dni – ciężka choroba dziecka, 30 dni – leczenie szpitalne dziecka.

Zakres ubezpieczenia dodatkowego Ochrona dla dziecka

Klub PZU Pomoc w Życiu – cała rodzina w dobrych rękach

Klub PZU Pomoc w Życiu

Klub PZU Pomoc w Życiu to bezpłatny program lojalnościowy, który zapewnia wiele korzyści:

 • rabaty na produkty i usługi naszych partnerów i zniżki na produkty znanych marek,
 • tzw. Usługę na życzenie – przydatną w różnych sytuacjach życiowych.

Przykładowe oferty: rabaty na sprzęt elektroniczny, ubrania, kosmetyki czy noclegi w hotelach, zniżka na ubezpieczenie turystyczne, specjalna oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

W Klubie PZU Pomoc w Życiu możesz korzystać bez ograniczeń z Usługi na życzenie. Zapewnia ona szybkie wsparcie w codziennych sprawach. Pomożemy zorganizować m.in.:

 • holowanie auta albo jego wynajem,
 • pomoc fachowca (np. hydraulika, elektryka),
 • wyjazd na wakacje (rezerwacja hotelu, wycieczki, biletów na podróż itp.).

Pracownicy Polregio SA, którzy przystąpią do ubezpieczenia grupowego na życie zostaną objęci programem rabatowym w PZU SA. Zyskają dostęp do 10% zniżki na niżej wymienione ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe.

Komunikacyjne: PZU Auto AC, PZU Auto OC, PZU Auto NNW Max

Majątkowe PZU SA: PZU Dom, PZU Gospodarstwo Rolne, PZU Gospodarstwo Rolne Budynki Obowiązkowe, PZU Gospodarstwo Rolne OC Obowiązkowe Rolnika, PZU Gospodarstwo Rolne Mienie, PZU Gospodarstwo Rolne NNW, PZU NNW (NNW ogólne, umowy indywidualne i rodzinne), PZU Wojażer (umowy indywidualne i rodzinne).

Aby otrzymać numer karty klubowicza, prosimy o kontakt z infolinią 801 102 102, a następnie wybierając 5 i 2 (opłata zgodna z taryfą operatora).

REGULAMIN KLUBU PZU POMOC W ŻYCIU 

Informacja prawna

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności zawarte są w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń, dostępnych u naszych agentów, w naszych oddziałach i na stronie pzu.pl. Jeśli chcą Państwo zawrzeć umowę, prosimy o kontakt z przedstawicielem PZU Życie SA.

Zamknij