IKZE w DFE PZU

opłata za połączenie zgodnie z taryfą Twojego operatora

Co to jest IKZE?

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, to prosty sposób, dzięki któremu możesz odkładać pieniądze na swoją przyszłość, korzystając przy tym z ulg podatkowych.

Zyskaj ulgę podatkową

Wpłacone środki możesz odliczyć od podstawy opodatkowania. Przy maksymalnej wpłacie za 2018 r. możesz uzyskać ulgę w podatku dochodowym do kwoty:

1706,11 zł

w 32-procentowej stawce podatkowej

1013,00 zł

w 19-procentowej stawce podatkowej

959,69 zł

w 18-procentowej stawce podatkowej

Sam decydujesz o wpłatach

IKZE w DFE PZU to elastyczność wpłat. Wpłaty można dokonać jednorazowo lub w ratach. W każdej chwili można zmienić wysokość miesięcznych wpłat albo je zawiesić. Możesz odkładać małe lub większe kwoty – ważne jednak, żeby robić to regularnie.

  • 50 zł – minimalna jednorazowa wpłata
  • 5331,60 zł – tyle maksymalnie można wpłacić w 2018 roku
  • 0 zł - opłaty od wpłaty w czasie trwania promocji dla nowych klientów

WYNIKI INWESTYCYJNE DFE PZU

20,99%

3 letnia stopa zwrotu DFE PZU
(w okresie 30.09.2015 – 30.09.2018 r.)

64,70%

5 letnia stopa zwrotu DFE PZU
(w okresie 30.09.2012 – 30.09.2018 r.)

źródło: analizy.pl

Dodatkowe zalety IKZE

Swobodny dostęp do pieniędzy

Zawsze masz swobodny dostęp do swoich pieniędzy i w każdej chwili możesz je wypłacić. Pamiętaj jednak, że w zależności od tego, kiedy wycofasz pieniądze, zapłacisz inny podatek. Jeśli będziesz wpłacał na IKZE przez przynajmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych i zaczekasz z wypłatą do 65 r.ż., to zapłacisz tylko 10-procentowy podatek dochodowy (od wartości zgromadzonych środków). W innym przypadku zapłacisz podatek dochodowy według obowiązującej skali podatkowej.

Brak podatku od zysków kapitałowych

Wypłata środków z IKZE jest zwolniona z 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).

Wkład własny na zakup mieszkania

Zgodnie z informacją z 29 maja 2015 r., którą opublikowała KNF, zgromadzone na IKZE oszczędności można wykorzystać jako wkład własny przy ubieganiu się o udzielenie kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub domu.

Dziedziczenie oszczędności

Środki zgromadzone na IKZE należą wyłącznie do Ciebie i podlegają dziedziczeniu. Otrzymają je osoby, które wskażesz w umowie. Osoby te nie zapłacą podatku od spadków i darowizn. Zapłacą jedynie 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy (od wartości zgromadzonych środków), ale nie będą musiały tego robić, jeżeli przeniosą dziedziczone pieniądze na własne IKZE.

Opłaty związane z członkostwem w DFE PZU

DFE PZU pobiera opłatę od wpłaty oraz opłatę za zarządzanie, które ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU.

Szczegółowe informacje na temat IKZE w DFE PZU, w tym opis ryzyka związanego z członkostwem w funduszu i ryzyka inwestycyjnego, informacje niezbędne do oceny inwestycji, koszty i opłaty oraz informacje dotyczące sytuacji finansowej funduszu, są zawarte w Prospekcie Informacyjnym Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU dostępnym w oddziałach PZU oraz na stronie pzu.pl. Wysokość ulgi podatkowej jest uzależniona od skali podatkowej. Przy maksymalnej wpłacie na IKZE (5331,60 zł) ulga podatkowa za 2018 rok może wynieść nawet: 1706,11 zł - w skali podatkowej 32%, 1013,00 zł w podatku liniowym 19%, 959,69 zł w skali podatkowej 18%.

Informacja prawna

Doświadczeni eksperci z DFE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez DFE PZU nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowe informacje o DFE PZU, w tym opis ryzyka, zawiera Prospekt Informacyjny DFE PZU dostępny na stronie pzu.pl.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij