Aktualne promocje i oferty dla Klientów IKE w DFE PZU:

Kod promocji „43” – Promocja IKE w DFE PZU dla Klientów

Nowi klienci IKE w DFE PZU, którzy zawrą umowę między 23 marca 2024 roku a 31 stycznia 2025 roku będą w tym okresie zwolnieni z opłaty od wpłacanych środków pieniężnych na indywidualne konto emerytalne.

Szczegółowe warunki promocji:

 • Czas trwania promocji: od 23 marca 2024 r. do 31 stycznia 2025 r.
 • Promocja dotyczy umów zawartych w czasie trwania promocji przez osoby, które nie posiadają indywidualnego konta emerytalnego w DFE PZU.
 • Po zawarciu umowy, w czasie trwania promocji przystępujący otrzyma numer rachunku, na który może dokonać wpłaty jednorazowej w wysokości minimum 50 zł.
 • Swoje konto możesz zasilić w dogodnym dla siebie czasie w trakcie trwania promocji, już od 50 zł, do wysokości limitu wpłat.

Jak skorzystać z promocji jeśli jeszcze nie posiadasz IKE w DFE PZU?

 1. W czasie trwania promocji załóż IKE w DFE PZU online.
 2. Przy zawieraniu umowy członkowskiej użyj "kodu promocji" nr "43.
 3. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.
 4. Wpłaty dokonane na IKE w okresie między 23 marca 2024 roku a 31 stycznia 2025 roku będą zwolnione z opłaty od wpłacanych środków pieniężnych.

Inne opłaty związane członkostwem w DFE PZU

DFE PZU pobiera opłatę za zarządzanie, która ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl

Regulamin promocji 43

Kod promocji „42" – Promocja IKE w DFE PZU dla pracowników Grupy PZU

Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU (DFE PZU nie będzie pobierał opłaty od wpłacanych środków pieniężnych na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) w okresie 5 lat dla umów zawartych online przez pracowników i członków organów Spółek Grupy PZU lub osób współpracujących z Grupą PZU.

Szczegółowe warunki promocji:

 • Czas trwania promocji: od 23 marca 2024 r. do odwołania
 • Promocja dotyczy umów zawartych w czasie trwania promocji przez:
  • pracowników i członków organów Spółek Grupy PZU 
  • lub osoby współpracujące z Grupą PZU tj.  właścicieli i pracowników agencji wyłącznych, agencji, multiagencji, dealerów i brokerów lub pracowników i członków organów Banku Pekao SA i Pekao Financial Services Sp. z o.o. określonych w regulaminie promocji.
 • Promocja obejmuje wyłącznie umowy zawarte online, w których został oznaczony kod promocji nr „42” oraz oświadczenie o uprawnieniu do skorzystania z wybranej promocji.

Jak skorzystać z promocji?

 1. W czasie trwania promocji załóż IKE w DFE PZU online.
 2. Przy zawieraniu umowy członkowskiej użyj "kodu promocji" nr "42" oraz wypełnij właściwie oświadczenie o uprawnieniu do skorzystania z promocji.
 3. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.
 4. Wpłaty dokonane na IKE przez 5 lat od daty zawarcia umowy będą zwolnione z opłaty od wpłacanych środków pieniężnych..

Inne opłaty związane członkostwem w DFE PZU

DFE PZU pobiera opłatę za zarządzanie, która ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl

Regulamin promocji 42

Aktualne promocje i oferty dla Klientów IKZE w DFE PZU:

Kod promocji „45" – Promocja IKZE w DFE PZU dla nowych Klientów

Nowi Klienci DFE PZU, którzy zawrą umowę między 1 lipca a 30 września 2024 roku będą w tym okresie zwolnieni z opłaty od dokonanych wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Szczegółowe warunki promocji:

 • Czas trwania promocji: 01.07.2024 r. – 30.09.2024 r.
 • Promocja dotyczy umów zawartych w czasie trwania promocji przez osoby, które nie posiadają indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w DFE PZU.
 • Po zawarciu umowy, w czasie trwania promocji przystępujący otrzyma numer rachunku, na który może dokonać wpłaty w wysokości minimum 50 .
 • Swoje konto możesz zasilić w dogodnym dla siebie czasie w trakcie trwania promocji, już od 50 zł, do wysokości górnego limitu wpłat.

Jak skorzystać z promocji?

 1. W czasie trwania promocji możesz założyć IKZE w DFE PZU online, w oddziale PZU, placówce Banku Pekao SA lub u agenta.
 2. Przy zawieraniu umowy członkowskiej użyj "kodu promocji" nr "45".
 3. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.
 4. Wpłaty dokonane na IKZE w okresie między 1 lipca a 30 września 2024 roku będą zwolnione z opłaty od tych wpłat.

Inne opłaty związane członkostwem w DFE PZU

DFE PZU pobiera opłatę za zarządzanie, która ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w prospekcie informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl

Regulamin promocji 45

Kod promocji „09” – Promocja dla Klientów IKZE w DFE Pekao

Klienci likwidowanego DFE Pekao, którzy podpiszą umowę transferową z DFE PZU w okresie likwidacji (tzn. od 19 maja 2018 r. do 28 września 2018 r.) zostaną zwolnieni z opłaty od wpłaconych środków pieniężnych na IKZE w DFE PZU, dokonywanych w okresie 10 lat od dnia zawarcia umowy z DFE PZU. 

Załóż IKZE w DFE PZU i skorzystaj z promocji. Wypełnij formularz online.

Osoba, która chciałaby założyć IKZE w DFE PZU powinna zapoznać się z Prospektem Informacyjnym DFE PZU. Raz w roku DFE PZU ogłasza Prospekt Informacyjny DFE PZU, który zawiera m.in. statut DFE PZU, informacje na temat prowadzonej działalności inwestycyjnej oraz wyników tej działalności jak również ostatnie zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe funduszu. Oszczędzający znajdzie w nim także Deklarację zasad polityki inwestycyjnej DFE PZU wraz z określeniem wskaźników, do których porównywane będą osiągane przez fundusz stopy zwrotu.

Szczegółowe informacje, w tym o ponoszonych kosztach oraz ryzykach związanych z członkostwem w DFE PZU są dostępne w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU zamieszczonym na stronie pzu.pl

Kod promocji „17” – Promocja IKZE w DFE PZU dla pracowników Grupy PZU

DFE PZU nie będzie pobierał opłaty od środków wpłacanych na IKZE w okresie 5 lat dla umów zawartych online przez pracowników Grupy PZU, członków organów Spółek Grupy PZU oraz współpracowników Grupy PZU.

Warunki promocji:

 • Czas trwania promocji: od dnia 28.09. 2019 r. do odwołania
 • Promocja dotyczy umów zawartych w czasie trwania promocji przez pracowników, członków organów Spółek oraz współpracowników Grupy PZU określone w regulaminie promocji
 • Promocja obejmuje wyłącznie umowy zawarte online, w których został oznaczony kod promocji nr „17” oraz oświadczenie o uprawnieniu do skorzystania z wybranej promocji.

Jak skorzystać z promocji?

 • W czasie trwania promocji załóż IKZE w DFE PZU online
 • Przy zawieraniu umowy użyj "kodu promocji" nr "17" oraz wypełnij właściwie oświadczenie o uprawnieniu do skorzystania z promocji.
 1. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.
 2. Wpłaty dokonane na IKZE przez 5 lat od daty zawarcia umowy będą zwolnione z opłaty od tych wpłat

Regulamin Promocji 17

Archiwalne promocje i oferty dla Klientów Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU:

Kod promocji „44" – Promocja IKZE w DFE PZU dla wszystkich Klientów

Wszystkie wpłaty dokonane na IKZE w DFE PZU w okresie od 1 maja 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku będą zwolnione z opłaty od wpłacanych środków pieniężnych.

Szczegółowe warunki promocji:

 • Czas trwania promocji: 01.05.2024 r. – 30.06.2024 r.
 • Wysokość minimalnej wpłaty: 50 .
 • Po zawarciu umowy, w czasie trwania promocji przystępujący otrzyma numer rachunku, na który może dokonać wpłaty jednorazowej w wysokości minimum 50 zł.
 • Swoje konto możesz zasilić w dogodnym dla siebie czasie w trakcie trwania promocji, już od 50 zł, do wysokości górnego limitu wpłat na IKZE.

Jak skorzystać z promocji?

 1. W czasie trwania promocji możesz założyć IKZE w DFE PZU online, w oddziale PZU, placówce Banku Pekao SA lub u agenta.
 2. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 .
 3. Wpłaty dokonane na IKZE w DFE PZU w okresie między 01.05.2024 r. – 30.06.2024 r. będą zwolnione z opłaty od tych wpłat.

Inne opłaty związane członkostwem w DFE PZU

DFE PZU pobiera opłatę za zarządzanie, która ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w prospekcie informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl

Regulamin promocji 44

Promocja 6000

Jeżeli w 2023 roku wpłaciłeś na IKZE w DFE PZU minimum 6000 zł to wpłaty dokonane w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 roku są zwolnione z opłaty od wpłacanych środków pieniężnych.

Ważne: z promocji mogą skorzystać aktualni jak i nowi klienci oszczędzający na IKZE w DFE PZU pod warunkiem zawarcia umowy do 31 grudnia 2023 roku i dokonania wpłaty zaliczonej do limitu wpłat na 2023 rok w wysokości minimum 6 000 zł.
 

Inne opłaty związane członkostwem w DFE PZU

DFE PZU pobiera opłatę za zarządzanie, która ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl.

Regulamin promocji 6000

Kod promocji „40" – Promocja IKZE w DFE PZU dla nowych Klientów

Nowi Klienci DFE PZU, którzy zawrą umowę między 1 lutego a 30 kwietnia 2024 roku będą w tym okresie zwolnieni z opłaty od dokonanych wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Szczegółowe warunki promocji:

 • Czas trwania promocji: 01.02.2024 r. – 30.04.2024 r.
 • Promocja dotyczy umów zawartych w czasie trwania promocji przez osoby, które nie posiadają indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w DFE PZU.
 • Po zawarciu umowy, w czasie trwania promocji przystępujący otrzyma numer rachunku, na który może dokonać wpłaty jednorazowej w wysokości minimum 50 zł.
 • Swoje konto możesz zasilić w dogodnym dla siebie czasie w trakcie trwania promocji, już od 50 zł, do wysokości górnego limitu wpłat.

Jak skorzystać z promocji?

 1. W czasie trwania promocji możesz założyć IKZE w DFE PZU online, w oddziale PZU, placówce Banku Pekao SA lub u agenta.
 2. Przy zawieraniu umowy członkowskiej użyj "kodu promocji" nr "40".
 3. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.
 4. Wpłaty dokonane na IKZE w okresie między 1 lutego a 30 kwietnia 2024 roku będą zwolnione z opłaty od tych wpłat.

Inne opłaty związane członkostwem w DFE PZU

DFE PZU pobiera opłatę za zarządzanie, która ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl

Regulamin promocji IKZE w DFE PZU (luty-kwiecień 2024)

Kod promocji „39” – Promocja IKZE w DFE PZU dla nowych Klientów

Nowi Klienci DFE PZU, którzy zawrą umowę między 1 grudnia 2023 roku a 31 stycznia 2024 roku będą w tym okresie zwolnieni z opłaty od dokonanych wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Szczegółowe warunki promocji:

 • Czas trwania promocji: 01.12.2023 r. – 31.01.2024 r.
 • Promocja dotyczy umów zawartych w czasie trwania promocji przez osoby, które nie posiadają indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w DFE PZU.
 • Po zawarciu umowy, w czasie trwania promocji przystępujący otrzyma numer rachunku, na który może dokonać wpłaty jednorazowej w wysokości minimum 50 zł.
 • Swoje konto możesz zasilić w dogodnym dla siebie czasie w trakcie trwania promocji, już od 50 zł, do wysokości górnego limitu wpłat.
   

Jak skorzystać z promocji jeśli jeszcze nie posiadasz IKZE w DFE PZU?

 1. W czasie trwania promocji możesz założyć IKZE w DFE PZU online, w oddziale PZU, placówce Banku Pekao SA lub u agenta.
 2. Przy zawieraniu umowy członkowskiej użyj "kodu promocji" nr "39".
 3. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.
 4. Wpłaty dokonane na IKZE w okresie między 1 grudnia 2023 roku a 31 stycznia 2024 roku będą zwolnione z opłaty od tych wpłat.

Inne opłaty związane członkostwem w DFE PZU

DFE PZU pobiera opłatę za zarządzanie, która ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl.

Kod promocji „38” – Promocja IKZE w DFE PZU dla Klientów

Wszystkie wpłaty dokonane na IKZE w DFE PZU w okresie od 1 października 2023 roku do 30 listopada 2023 roku będą zwolnione z opłaty od wpłacanych środków pieniężnych.

Szczegółowe warunki promocji:

 • Czas trwania promocji: 01.10.2023 r. – 30.11.2023 r.
 • Wysokość minimalnej wpłaty: 50 zł.
 • Swoje konto możesz zasilić w dogodnym dla siebie czasie w trakcie trwania promocji, już od 50 zł, do wysokości górnego limitu wpłat na IKZE.
   

Jak skorzystać z promocji jeśli jeszcze nie posiadasz IKZE w DFE PZU?

 1. W czasie trwania promocji możesz założyć IKZE w DFE PZU online, w oddziale PZU, placówce Banku Pekao SA lub u agenta.
 2. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.
 3. Wpłaty dokonane na IKZE w DFE PZU w okresie między 01.10.2023 r. – 30.11.2023 r. będą zwolnione z opłaty od tych wpłat.
   

Inne opłaty związane członkostwem w DFE PZU

DFE PZU pobiera opłatę za zarządzanie, która ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl.

Kod promocji „37” – Promocja IKZE w DFE PZU dla nowych Klientów

Nowi Klienci DFE PZU, którzy zawrą umowę między 1 lipca 2023 roku a 30 września 2023 roku będą w tym okresie zwolnieni z opłaty od dokonanych wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Szczegółowe warunki promocji:

 • Czas trwania promocji: 01.07.2023 r. – 30.09.2023 r.
 • Promocja dotyczy umów zawartych w czasie trwania promocji przez osoby, które nie posiadają indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w DFE PZU.
 • Po zawarciu umowy, w czasie trwania promocji przystępujący otrzyma numer rachunku, na który może dokonać wpłaty jednorazowej w wysokości minimum 50 zł.
 • Swoje konto możesz zasilić w dogodnym dla siebie czasie w trakcie trwania promocji, już od 50 zł, do wysokości górnego limitu wpłat.
   

Jak skorzystać z promocji?

 1. W czasie trwania promocji możesz założyć IKZE w DFE PZU online, w oddziale PZU, placówce Banku Pekao SA lub u agenta.
 2. Przy zawieraniu umowy członkowskiej użyj "kodu promocji" nr "37".
 3. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.
 4. Wpłaty dokonane na IKZE w okresie między 1 lipca 2023 roku a 30 września 2023 roku będą zwolnione z opłaty od tych wpłat.
   

Inne opłaty związane członkostwem w DFE PZU

DFE PZU pobiera opłatę za zarządzanie, która ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl

Kod promocji „36” – Promocja IKZE w DFE PZU dla wszystkich Klientów

Wszystkie wpłaty dokonane na IKZE w DFE PZU w okresie od 1 maja 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku będą zwolnione z opłaty od wpłacanych środków pieniężnych.

Szczegółowe warunki promocji:

 • Czas trwania promocji: 01.05.2023 r. – 30.06.2023 r.
 • Wysokość minimalnej wpłaty: 50 zł.
 • Swoje konto możesz zasilić w dogodnym dla siebie czasie w trakcie trwania promocji, już od 50 zł, do wysokości górnego limitu wpłat na IKZE.
   

Jak skorzystać z promocji jeśli jeszcze nie posiadasz IKZE w DFE PZU?

1.  W czasie trwania promocji możesz założyć IKZE w DFE PZU online, w oddziale PZU, placówce Banku Pekao SA lub u agenta.

2. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.

3. Wpłaty dokonane na IKZE w DFE PZU w okresie między 01.05.2023 r. – 30.06.2023 r. będą zwolnione z opłaty od tych wpłat.
 

Inne opłaty związane członkostwem w DFE PZU

DFE PZU pobiera opłatę za zarządzanie, która ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl.

Kod promocji „35” – Promocja IKZE w DFE PZU dla nowych Klientów

Wszystkie wpłaty dokonane na IKZE w DFE PZU w okresie od 1 lutego 2023 roku do 30 kwietnia 2023 roku będą zwolnione z opłaty od wpłacanych środków pieniężnych.

Szczegółowe warunki promocji:

 • Czas trwania promocji: 01.02.2023 r. – 30.04.2023 r.
 • Wysokość minimalnej wpłaty: 50 zł.
 • Swoje konto możesz zasilić w dogodnym dla siebie czasie w trakcie trwania promocji, już od 50 zł, do wysokości górnego limitu wpłat na IKZE.
   

Jak skorzystać z promocji jeśli jeszcze nie posiadasz IKZE w DFE PZU?

1.  W czasie trwania promocji możesz założyć IKZE w DFE PZU online, w oddziale PZU, placówce Banku Pekao SA lub u agenta.

2. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.

3. Wpłaty dokonane na IKZE w DFE PZU w okresie między 01.02.2023 r. – 30.04.2023 r. będą zwolnione z opłaty od tych wpłat.

Inne opłaty związane członkostwem w DFE PZU.

DFE PZU pobiera opłatę za zarządzanie, która ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl.

Kod promocji „34” – Promocja IKZE w DFE PZU dla nowych Klientów

Wszystkie wpłaty dokonane na IKZE w DFE PZU w okresie od 1 grudnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku będą zwolnione z opłaty od wpłacanych środków pieniężnych.

Szczegółowe warunki promocji:

 • Czas trwania promocji: 01.12.2022 r. – 31.01.2023 r.
 • Wysokość minimalnej wpłaty: 50 zł.
 • Swoje konto możesz zasilić w dogodnym dla siebie czasie w trakcie trwania promocji, już od 50 zł, do wysokości górnego limitu wpłat na IKZE.

Jak skorzystać z promocji jeśli jeszcze nie posiadasz IKZE w DFE PZU?

1.  W czasie trwania promocji możesz założyć IKZE w DFE PZU online, w oddziale PZU, placówce Banku Pekao SA lub u agenta.

2. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.

3. Wpłaty dokonane na IKZE w DFE PZU w okresie między 01.12.2022 r. – 31.01.2023 r. będą zwolnione z opłaty od tych wpłat.

Inne opłaty związane członkostwem w DFE PZU.

DFE PZU pobiera opłatę za zarządzanie, która ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl.

Kod promocji „33” – Promocja IKZE w DFE PZU dla wszystkich Klientów

Wszystkie wpłaty dokonane na IKZE w DFE PZU w okresie od 1 października 2022 roku do 30 listopada 2022 roku będą zwolnione z opłaty od wpłacanych środków pieniężnych.

Szczegółowe warunki promocji:

 • Czas trwania promocji: 01.10.2022 r. – 30.11.2022r.
 • Wysokość minimalnej wpłaty: 50 zł.
 • Swoje konto możesz zasilić w dogodnym dla siebie czasie w trakcie trwania promocji, już od 50 zł, do wysokości górnego limitu wpłat na IKZE.
   

Jak skorzystać z promocji jeśli jeszcze nie posiadasz IKZE w DFE PZU?

1.  W czasie trwania promocji możesz założyć IKZE w DFE PZU online, w oddziale PZU, placówce Banku Pekao SA lub u agenta.

2. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.

3. Wpłaty dokonane na IKZE w DFE PZU w okresie między 01.10.2022 r. – 30.11.2022 r. będą zwolnione z opłaty od tych wpłat.

Inne opłaty związane członkostwem w DFE PZU

DFE PZU pobiera opłatę za zarządzanie, która ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl.

Kod promocji „32” – Promocja IKZE w DFE PZU dla nowych Klientów

Nowi Klienci DFE PZU, którzy zawrą umowę między 1 lipca 2022 roku a 30 września 2022 roku będą w tym okresie zwolnieni z opłaty od dokonanych wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Szczegółowe warunki promocji:

 • Czas trwania promocji: 01.07.2022 r. – 30.09.2022 r.
 • Promocja dotyczy umów zawartych w czasie trwania promocji przez osoby, które nie posiadają indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w DFE PZU.
 • Po zawarciu umowy, w czasie trwania promocji przystępujący otrzyma numer rachunku, na który może dokonać wpłaty jednorazowej w wysokości minimum 50 zł.

Swoje konto możesz zasilić w dogodnym dla siebie czasie w trakcie trwania promocji, już od 50 zł, do wysokości górnego limitu wpłat.
 

Jak skorzystać z promocji?

 1.  W czasie trwania promocji możesz założyć IKZE w DFE PZU online, w oddziale PZU, placówce Banku Pekao SA lub u agenta.
 2. Przy zawieraniu umowy członkowskiej użyj "kodu promocji" nr "32".
 3. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.
 4. Wpłaty dokonane na IKZE w okresie między 1 lipca 2022 roku a 30 września 2022 roku będą zwolnione z opłaty od tych wpłat.

Inne opłaty związane członkostwem w DFE PZU
DFE PZU pobiera opłatę za zarządzanie, która ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl

Kod promocji „31” – Promocja IKZE w DFE PZU dla wszystkich Klientów

Wszystkie wpłaty dokonane na IKZE w DFE PZU w okresie od 1 maja 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku będą zwolnione z opłaty od wpłacanych środków pieniężnych.

Szczegółowe warunki promocji:

 • Czas trwania promocji: 01.05.2022 r. – 30.06.2022r.
 • Wysokość minimalnej wpłaty: 50 zł.
 • Swoje konto możesz zasilić w dogodnym dla siebie czasie w trakcie trwania promocji, już od 50 zł, do wysokości górnego limitu wpłat na IKZE.
   

Jak skorzystać z promocji jeśli jeszcze nie posiadasz IKZE w DFE PZU?

1.  W czasie trwania promocji możesz założyć IKZE w DFE PZU online, w oddziale PZU, placówce Banku Pekao SA lub u agenta.

2. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.

3. Wpłaty dokonane na IKZE w DFE PZU w okresie między 01.05.2022 r. – 30.06.2022 r. będą zwolnione z opłaty od tych wpłat.
 

Inne opłaty związane członkostwem w DFE PZU

DFE PZU pobiera opłatę za zarządzanie, która ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl.

Nowi Klienci DFE PZU, którzy zawrą umowę między 1 lutego 2022 roku a 30 kwietnia 2022 roku będą w tym okresie zwolnieni z opłaty od dokonanych wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Szczegółowe warunki promocji:

 • Czas trwania promocji: 01.02.2022 r. – 30.04.2022 r.
 • Promocja dotyczy umów zawartych w czasie trwania promocji przez osoby, które nie posiadają indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w DFE PZU.
 • Po zawarciu umowy, w czasie trwania promocji przystępujący otrzyma numer rachunku, na który może dokonać wpłaty jednorazowej w wysokości minimum 50 zł.

Swoje konto możesz zasilić w dogodnym dla siebie czasie w trakcie trwania promocji, już od 50 zł, do wysokości górnego limitu wpłat. 

Jak skorzystać z promocji?

 1.  W czasie trwania promocji możesz założyć IKZE w DFE PZU online, w oddziale PZU, placówce Banku Pekao SA lub u agenta.
 2. Przy zawieraniu umowy członkowskiej użyj "kodu promocji" nr "30".
 3. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.
 4. Wpłaty dokonane na IKZE w okresie między 1 lutego 2022 roku a 30 kwietnia 2022 roku będą zwolnione z opłaty od tych wpłat.

Inne opłaty związane członkostwem w DFE PZU
DFE PZU pobiera opłatę za zarządzanie, która ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl

Kod promocji „30” – Promocja IKZE w DFE PZU dla nowych Klientów

Nowi Klienci DFE PZU, którzy zawrą umowę między 1 lutego 2022 roku a 30 kwietnia 2022 roku będą w tym okresie zwolnieni z opłaty od dokonanych wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Szczegółowe warunki promocji:

 • Czas trwania promocji: 01.02.2022 r. – 30.04.2022 r.
 • Promocja dotyczy umów zawartych w czasie trwania promocji przez osoby, które nie posiadają indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w DFE PZU.
 • Po zawarciu umowy, w czasie trwania promocji przystępujący otrzyma numer rachunku, na który może dokonać wpłaty jednorazowej w wysokości minimum 50 zł.

Swoje konto możesz zasilić w dogodnym dla siebie czasie w trakcie trwania promocji, już od 50 zł, do wysokości górnego limitu wpłat.
 

Jak skorzystać z promocji?

 1.  W czasie trwania promocji możesz założyć IKZE w DFE PZU online, w oddziale PZU, placówce Banku Pekao SA lub u agenta.
 2. Przy zawieraniu umowy członkowskiej użyj "kodu promocji" nr "30".
 3. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.
 4. Wpłaty dokonane na IKZE w okresie między 1 lutego 2022 roku a 30 kwietnia 2022 roku będą zwolnione z opłaty od tych wpłat.

Inne opłaty związane członkostwem w DFE PZU
DFE PZU pobiera opłatę za zarządzanie, która ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl

Kod promocji „29” – Promocja IKZE w DFE PZU dla nowych Klientów

Nowi Klienci DFE PZU, którzy zawrą umowę między 1 grudnia 2021 roku a 31 stycznia 2022 roku będą w tym okresie zwolnieni z opłaty od dokonanych wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Szczegółowe warunki promocji:

 • Czas trwania promocji: 01.12.2021 r. – 31.01.2022 r.
 • Promocja dotyczy umów zawartych w czasie trwania promocji przez osoby, które nie posiadają indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w DFE PZU.
 • Po zawarciu umowy, w czasie trwania promocji przystępujący otrzyma numer rachunku, na który może dokonać wpłaty jednorazowej w wysokości minimum 50 zł.

Swoje konto możesz zasilić w dogodnym dla siebie czasie w trakcie trwania promocji, już od 50 zł, do wysokości górnego limitu wpłat.
 

Jak skorzystać z promocji?

 1.  W czasie trwania promocji możesz założyć IKZE w DFE PZU online, w oddziale PZU, placówce Banku Pekao SA lub u agenta.
 2. Przy zawieraniu umowy członkowskiej użyj "kodu promocji" nr "29".
 3. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.
 4. Wpłaty dokonane na IKZE w okresie między 1 grudnia 2021 roku a 31 stycznia 2022 roku będą zwolnione z opłaty od tych wpłat.

Inne opłaty związane członkostwem w DFE PZU
DFE PZU pobiera opłatę za zarządzanie, która ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl

Kod promocji „28” – Promocja IKZE w DFE PZU dla wszystkich Klientów

Wszystkie wpłaty dokonane na IKZE w DFE PZU w okresie od 1 października 2021 roku do 30 listopada 2021 roku będą zwolnione z opłaty od wpłacanych środków pieniężnych.

Szczegółowe warunki promocji:

 • Czas trwania promocji: 01.10.2021 r. – 30.11.2021 r.
 • Wysokość minimalnej wpłaty: 50 zł.
 • Swoje konto możesz zasilić w dogodnym dla siebie czasie w trakcie trwania promocji, już od 50 zł, do wysokości górnego limitu wpłat na IKZE.
   

Jak skorzystać z promocji jeśli jeszcze nie posiadasz IKZE w DFE PZU?

1.  W czasie trwania promocji możesz założyć IKZE w DFE PZU online, w oddziale PZU, placówce Banku Pekao SA lub u agenta.

2. Przy zawieraniu umowy członkowskiej użyj "kodu promocji" nr "28".

3. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.

4. Wpłaty dokonane na IKZE w DFE PZU w okresie między 01.10.2021 r. – 30.11.2021 r. będą zwolnione z opłaty od tych wpłat.
 

Inne opłaty związane członkostwem w DFE PZU

DFE PZU pobiera opłatę za zarządzanie, która ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl

Kod promocji „27” – Promocja IKZE w DFE PZU dla nowych Klientów

Nowi Klienci DFE PZU, którzy zawrą umowę między 1 lipca 2021 roku a 30 września 2021 roku będą w tym okresie zwolnieni z opłaty od dokonanych wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Szczegółowe warunki promocji:

 • Czas trwania promocji: 01.07.2021 r. – 30.09.2021 r.
 • Promocja dotyczy umów zawartych w czasie trwania promocji przez osoby, które nie posiadają indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w DFE PZU.
 • Po zawarciu umowy, w czasie trwania promocji przystępujący otrzyma numer rachunku, na który może dokonać wpłaty jednorazowej w wysokości minimum 50 zł.

Swoje konto możesz zasilić w dogodnym dla siebie czasie w trakcie trwania promocji, już od 50 zł, do wysokości górnego limitu wpłat.
 

Jak skorzystać z promocji?

 1.  W czasie trwania promocji możesz założyć IKZE w DFE PZU online, w oddziale PZU, placówce Banku Pekao SA lub u agenta.
 2. Przy zawieraniu umowy członkowskiej użyj "kodu promocji" nr "27".
 3. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.
 4. Wpłaty dokonane na IKZE w okresie między 1 lipca 2021 roku a 30 września 2021 roku będą zwolnione z opłaty od tych wpłat.

Inne opłaty związane członkostwem w DFE PZU
DFE PZU pobiera opłatę za zarządzanie, która ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl

Kod promocji „26” – Promocja IKZE w DFE PZU dla wszystkich Klientów

Wszystkie wpłaty dokonane na IKZE w DFE PZU w okresie od 1 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku będą zwolnione z opłaty od wpłacanych środków pieniężnych.

Szczegółowe warunki promocji:

 • Czas trwania promocji: 01.05.2021 r. – 30.06.2021 r.
 • Wysokość minimalnej wpłaty: 50 zł.
 • Swoje konto możesz zasilić w dogodnym dla siebie czasie w trakcie trwania promocji, już od 50 zł, do wysokości górnego limitu wpłat na IKZE.
   

Jak skorzystać z promocji jeśli jeszcze nie posiadasz IKZE w DFE PZU?

1.  W czasie trwania promocji możesz założyć IKZE w DFE PZU online, w oddziale PZU, placówce Banku Pekao SA lub u agenta.

2. Przy zawieraniu umowy członkowskiej użyj "kodu promocji" nr "26".

3. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.

4. Wpłaty dokonane na IKZE w DFE PZU w okresie między 01.05.2021 r. – 30.06.2021 r. będą zwolnione z opłaty od tych wpłat.
 

Inne opłaty związane członkostwem w DFE PZU

DFE PZU pobiera opłatę za zarządzanie, która ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl

Kod promocji „25” – Promocja IKZE w DFE PZU dla nowych Klientów

Nowi Klienci DFE PZU, którzy zawrą umowę między 1 lutego 2021 roku a 30 kwietnia 2021 roku będą w tym okresie zwolnieni z opłaty od dokonanych wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Szczegółowe warunki promocji:

 • Czas trwania promocji: 01.02.2021 r. – 30.04.2021 r.
 • Promocja dotyczy umów zawartych w czasie trwania promocji przez osoby, które nie posiadają indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w DFE PZU.
 • Po zawarciu umowy, w czasie trwania promocji przystępujący otrzyma numer rachunku, na który może dokonać wpłaty jednorazowej w wysokości minimum 50 zł.

Swoje konto możesz zasilić w dogodnym dla siebie czasie w trakcie trwania promocji, już od 50 zł, do wysokości górnego limitu wpłat.
 

Jak skorzystać z promocji?

 1.  W czasie trwania promocji możesz założyć IKZE w DFE PZU online, w oddziale PZU, placówce Banku Pekao SA lub u agenta.
 2. Przy zawieraniu umowy członkowskiej użyj "kodu promocji" nr "25".
 3. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.
 4. Wpłaty dokonane na IKZE w okresie między 1 lutego 2021 roku a 30 kwietnia 2021 roku będą zwolnione z opłaty od tych wpłat.

Inne opłaty związane członkostwem w DFE PZU
DFE PZU pobiera opłatę za zarządzanie, która ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl

Kod promocji „24” – Promocja IKZE w DFE PZU dla nowych Klientów

Nowi Klienci DFE PZU, którzy zawrą umowę między 1 października 2020 roku a 31 grudnia 2020 roku będą w tym okresie zwolnieni z opłaty od dokonanych wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Szczegółowe warunki promocji:

 • Czas trwania promocji: 01.10.2020 r. – 31.12.2020 r.
 • Promocja dotyczy umów zawartych w czasie trwania promocji przez osoby, które nie posiadają indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w DFE PZU.
 • Po zawarciu umowy, w czasie trwania promocji przystępujący otrzyma numer rachunku, na który może dokonać wpłaty jednorazowej w wysokości minimum 50 zł.

Swoje konto możesz zasilić w dogodnym dla siebie czasie w trakcie trwania promocji, już od 50 zł, do wysokości górnego limitu, który w 2020 roku wynosi 6272,40 zł.
 

Jak skorzystać z promocji?

 1.  W czasie trwania promocji możesz założyć IKZE w DFE PZU online, w oddziale PZU, placówce Banku Pekao SA lub u agenta.
 2. Przy zawieraniu umowy członkowskiej użyj "kodu promocji" nr "24".
 3. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.
 4. Wpłaty dokonane na IKZE w okresie między 1 października 2020 roku a 31 grudnia 2020 roku będą zwolnione z opłaty od tych wpłat.

Inne opłaty związane członkostwem w DFE PZU
DFE PZU pobiera opłatę za zarządzanie, która ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl

Kod promocji „23” – Promocja IKZE w DFE PZU dla wszystkich Klientów

Wszystkie wpłaty dokonane na IKZE w DFE PZU w okresie od 15 czerwca 2020 roku do 30 września 2020 roku będą zwolnione z opłaty od wpłacanych środków pieniężnych.

Szczegółowe warunki promocji:

 • Czas trwania promocji: 15.06.2020 r. – 30.09.2020 r.
 • Wysokość minimalnej wpłaty: 50 zł.
 • Swoje konto możesz zasilić w dogodnym dla siebie czasie w trakcie trwania promocji, już od 50 zł, do wysokości górnego limitu, który w 2020 roku wynosi 6272,40 zł.
   

Jak skorzystać z promocji jeśli jeszcze nie posiadasz IKZE w DFE PZU?

1.  W czasie trwania promocji możesz założyć IKZE w DFE PZU online, w oddziale PZU, placówce Banku Pekao SA lub u agenta.

2. Przy zawieraniu umowy członkowskiej użyj "kodu promocji" nr "23".

3. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.

4. Wpłaty dokonane na IKZE w DFE PZU w okresie między 15.06.2020 r. – 30.09.2020 r. będą zwolnione z opłaty od tych wpłat.
 

Inne opłaty związane członkostwem w DFE PZU

DFE PZU pobiera opłatę za zarządzanie, która ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl

Regulamin promocji

Kod promocji „21” – Promocja IKZE w DFE PZU dla nowych Klientów

Nowi Klienci DFE PZU, którzy zawrą umowę między 1 marca 2020 roku a 31 maja 2020 roku będą w tym okresie zwolnieni z opłaty od dokonanych wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Szczegółowe warunki promocji:

 • Czas trwania promocji: 01.03.2020 r. – 31.05.2020 r.
 • Promocja dotyczy umów zawartych w czasie trwania promocji przez osoby, które nie posiadają indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w DFE PZU.
 • Po zawarciu umowy, w czasie trwania promocji przystępujący otrzyma numer rachunku, na który może dokonać wpłaty jednorazowej w wysokości minimum 50 zł.
 • Promocja nie obowiązuje w oddziałach Banku Pekao SA

Swoje konto możesz zasilić w dogodnym dla siebie czasie w trakcie trwania promocji, już od 50 zł, do wysokości górnego limitu, który w 2020 roku wynosi 6272,40 zł.
 

Jak skorzystać z promocji?

 1.  W czasie trwania promocji możesz założyć IKZE w DFE PZU online, w oddziale PZU lub u agenta.
 2. Przy zawieraniu umowy członkowskiej użyj "kodu promocji" nr "21".
 3. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.
 4. Wpłaty dokonane na IKZE w okresie między 1 marca 2020 roku a 31 maja 2020 roku będą zwolnione z opłaty od tych wpłat.

Inne opłaty związane członkostwem w DFE PZU
DFE PZU pobiera opłatę za zarządzanie, która ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl

Kod promocji „20” – Promocja IKZE w DFE PZU dla nowych Klientów

Nowi Klienci DFE PZU, którzy zawrą umowę między 1 października 2019 roku a 31 grudnia 2019 roku będą w tym okresie zwolnieni z opłaty od dokonanych wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Szczegółowe warunki promocji:

 • Czas trwania promocji: 01.10.2019 r. – 31.12.2019 r.
 • Promocja dotyczy umów zawartych w czasie trwania promocji przez osoby, które nie posiadają indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w DFE PZU.
 • Po zawarciu umowy, w czasie trwania promocji przystępujący otrzyma numer rachunku, na który może dokonać wpłaty jednorazowej w wysokości minimum 50 zł.
 • Promocja nie obowiązuje w oddziałach Banku Pekao SA

Swoje konto możesz zasilić w dogodnym dla siebie czasie w trakcie trwania promocji, już od 50 zł, do wysokości górnego limitu, który w 2019 roku wynosi 5718 zł.
 

Jak skorzystać z promocji?

 1.  W czasie trwania promocji możesz założyć IKZE w DFE PZU online, w oddziale PZU lub u agenta.
 2. Przy zawieraniu umowy członkowskiej użyj "kodu promocji" nr "20".
 3. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.
 4. Wpłaty dokonane na IKZE w okresie między 1 października 2019 roku a 31 grudnia 2019 roku będą zwolnione z opłaty od tych wpłat.

Inne opłaty związane członkostwem w DFE PZU
DFE PZU pobiera opłatę za zarządzanie, która ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl

Kod promocji „18” – Promocja IKZE w DFE PZU dla nowych Klientów

Nowi Klienci DFE PZU, którzy zawrą umowę między 1 maja 2019 r. a 30 września 2019 r. będą w tym okresie zwolnieni z opłaty od dokonanych wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Szczegółowe warunki promocji:

 • Czas trwania promocji: 01.05.2019 r. – 30.09.2019 r.
 • Promocja dotyczy umów zawartych w czasie trwania promocji przez osoby, które nie posiadają indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w DFE PZU.
 • Po zawarciu umowy, w czasie trwania promocji przystępujący otrzyma numer rachunku, na który może dokonać wpłaty jednorazowej w wysokości minimum 50 zł.
 • Promocja nie obowiązuje w oddziałach Banku Pekao SA

Swoje konto możesz zasilić w dogodnym dla siebie czasie w trakcie trwania promocji, już od 50 zł, do wysokości górnego limitu, który w 2019 roku wynosi 5718 zł.
 

Jak skorzystać z promocji?

 1.  W czasie trwania promocji możesz założyć IKZE w DFE PZU online, w oddziale PZU lub u agenta.
 2. Przy zawieraniu umowy członkowskiej użyj "kodu promocji" nr "18"
 3. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.
 4. Wpłaty dokonane na IKZE w okresie między 1 maja a 30 września 2019 r. będą zwolnione z opłaty od tych wpłat.

Inne opłaty związane członkostwem w DFE PZU
DFE PZU pobiera opłatę za zarządzanie, która ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl

Kod promocji „12” – Promocja DFE PZU dla pracowników Alior Banku

DFE PZU nie pobiera opłaty od środków wpłacanych przez członka Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU w okresie 5 lat trwania umowy dla umów zawartych z pracownikami Alior Banku, a także członkami ich rodzin, w okresie od 15 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe warunki promocji:

 • Promocja dotyczy umów zawartych w okresie od dnia 15 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku.
 • Dokonanie pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł;
 • Wszystkie wpłaty dokonywane przez członka funduszu  w okresie w okresie 5 lat trwania umowy, licząc od daty zawarcia umowy przez pracowników Alior Banku SA włącznie z członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej Alior Banku SA, a także członków ich rodzin, podlegają zwolnieniu z opłaty od wpłaty.

Swoje konto możesz zasilić w dogodnym dla siebie czasie w trakcie trwania promocji. Już od 50 zł, do wysokości górnego limitu, który w 2019 roku wynosi 5718 zł.
 

Jak skorzystać z promocji?

 • Możesz wypełnić formularz online dostępny na stronie ikze.pzu.pl , a następnie w okienku „kod promocji” wybrać „12 Pracownicy ALIOR BANKU”

Od wpłat pracowników Alior Banku objętych promocją nie są wypłacane prowizje pośrednikom.

Kod promocji „05” – PPE i IKZE w PZU

Promocja przeznaczona jest dla pracowników firm wprowadzających Pracowniczy Program Emerytalny prowadzony przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU i polega na zwolnieniu z opłaty manipulacyjnej wszystkich wpłat dokonywanych w trakcie pierwszego roku członkostwa od daty zawarcia umowy o prowadzenie IKZE pod warunkiem dokonania pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł. Promocja dotyczy umów IKZE zawartych w okresie prowadzenia PPE przez TFI PZU.

Lista firm objętych promocją:

 • Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
 • PKN Orlen S.A.
 • Sitech Sp. z o.o.
Pokaż więcej

Informacje prawne i o ryzyku inwestycyjnym

Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU (DFE PZU) prowadzi indywidualne konta emerytalne (IKE) i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Oszczędzanie w DFE PZU jest formą inwestowania na przyszłą emeryturę Polityka inwestycyjna funduszu zakłada lokowanie aktywów przede wszystkim w akcje i dłużne papiery wartościowe, zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Neutralny poziom alokacji aktywów Funduszu wynosi 50% w akcje oraz 50% w instrumenty dłużne. Z inwestycjami dokonywanymi przez DFE PZU wiąże się ryzyko inwestycyjne – wartość jednostek funduszu może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach kapitałowych. DFE PZU nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników w przyszłości.

Szczegółowe informacje na temat DFE PZU, w tym opis ryzyka związanego z członkostwem w funduszu i ryzyka inwestycyjnego, informacje niezbędne do oceny inwestycji, koszty i opłaty oraz informacje dotyczące sytuacji finansowej funduszu, są zawarte w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym w oddziałach PZU oraz na stronie pzu.pl.

Fundusz nie gwarantuje uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Dlatego oczekiwania co do przyszłych wyników nie należy łączyć z wynikami osiąganymi przez fundusz w przeszłości, przy określonych uwarunkowaniach rynkowych. Nie ma żadnej gwarancji, że przyszłe wyniki inwestycyjne będą zbliżone do wyników uzyskiwanych w przeszłości.

Zamknij