IKZE w DFE PZU

opłata za połączenie zgodnie z taryfą Twojego operatora

Co to jest IKZE?

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, to prosty sposób, dzięki któremu możesz odkładać pieniądze na swoją przyszłość, korzystając przy tym z ulg podatkowych.

Zyskaj ulgę podatkową

Wpłacone środki możesz odliczyć od podstawy opodatkowania. Przy maksymalnej wpłacie za 2020 r. możesz uzyskać ulgę w podatku dochodowym do kwoty:

2 007,17 zł

w 32-procentowej stawce podatkowej

1 191,76 zł

w 19-procentowej stawce podatkowej

1 066,31 zł

w 17-procentowej stawce podatkowej

Promocja dla nowych Klientów DFE PZU

0 zł – opłaty od dokonanych wpłat w czasie trwania promocji dla nowych Klientów DFE PZU.

Nowi Klienci DFE PZU, którzy zawrą umowę między 1 października 2020 roku a 31 grudnia 2020 roku będą w tym okresie zwolnieni z opłaty od dokonanych wpłat na IKZE. 

 

DFE PZU pobiera opłatę za zarządzanie, która ma dwie składowe: stałą i zmienną. Poniżej znajdziesz ogólne informację o opłatach, natomiast szczegóły na temat opłat znajdują się w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl.

 

Jak skorzystać z promocji jeśli jeszcze nie posiadasz IKZE w DFE PZU?

  1. W czasie trwania promocji możesz założyć IKZE w DFE PZU online, w oddziale PZU, placówce Banku Pekao SA lub u agenta.

  2. Przy zawieraniu umowy członkowskiej użyj "kodu promocji" nr "24".

  3. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.

  4. Wpłaty dokonane na IKZE w DFE PZU w okresie między 01.10.2020 r. – 31.12.2020 r. będą zwolnione z opłaty od tych wpłat.

Sam decydujesz o wpłatach

IKZE w DFE PZU to elastyczność wpłat. Wpłaty można dokonać jednorazowo lub w ratach. W każdej chwili można zmienić wysokość miesięcznych wpłat albo je zawiesić. Możesz odkładać małe lub większe kwoty – ważne jednak, żeby robić to regularnie.

  • 50 zł – minimalna jednorazowa wpłata
  • 6 272,40 zł – tyle maksymalnie można wpłacić w 2020 roku

WYNIKI INWESTYCYJNE DFE PZU

9,34%

3 letnia stopa zwrotu DFE PZU
(w okresie 31.09.2016 – 30.09.2019 r.)

32,25%

5 letnia stopa zwrotu DFE PZU
(w okresie 31.09.2014 – 30.09.2019 r.)

Źródło: analizy.pl. Doświadczeni eksperci z DFE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez DFE PZU nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości. 

Dodatkowe zalety IKZE

Swobodny dostęp do pieniędzy

Zawsze masz swobodny dostęp do swoich pieniędzy i w każdej chwili możesz wystąpić o ich zwrot. Pamiętaj jednak, że w zależności od tego, kiedy wycofasz pieniądze, zapłacisz inny podatek. Jeśli będziesz wpłacał na IKZE przez przynajmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych i zaczekasz z wypłatą do 65 roku życia, to zapłacisz tylko 10-procentowy podatek dochodowy (od wartości zgromadzonych środków). W innym przypadku zapłacisz podatek dochodowy według obowiązującej skali podatkowej.

Brak podatku od zysków kapitałowych

Wypłata środków z IKZE jest zwolniona z 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych.

Wkład własny na zakup mieszkania

Zgodnie z informacją z 29 maja 2015 r., którą opublikowała KNF, zgromadzone na IKZE oszczędności można wykorzystać jako wkład własny przy ubieganiu się o udzielenie kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub domu.

Dziedziczenie oszczędności

Środki zgromadzone na IKZE należą wyłącznie do Ciebie i podlegają dziedziczeniu. Otrzymają je osoby, które wskażesz w umowie. Osoby te nie zapłacą podatku od spadków i darowizn. Zapłacą jedynie 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy (od wartości zgromadzonych środków), ale nie będą musiały tego robić, jeżeli przeniosą dziedziczone pieniądze na własne IKZE.

Przejrzyste opłaty

DFE PZU pobiera opłatę od wpłaty oraz opłatę za zarządzanie, które ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU.
 

Opłata od wpłaty 
  • do 5 lat oszczędzania – 3,4% składki,
  • 6-10 lat oszczędzania – 2,9% składki,
  • 11-15 lat oszczędzania – 2,4% składki,
  • powyżej 15 lat oszczędzania – 1,0% składki.
Opłata stała za zarządzanie aktywami funduszu nie wyższa niż 2,99% w skali roku.
Opłata zmienna za zarządzanie maksymalnie 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wynik benchmarku pomnożone przez średnią wartość aktywów.
Opłata likwidacyjna przy wypłacie środków w pierwszym roku umowy – 10% wypłaconych środków, jednak nie mniej niż 50 zł.

 

Charakterystyka DFE PZU

Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU (DFE PZU) prowadzi indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Oszczędzanie w DFE PZU jest formą inwestowania na przyszłą emeryturę i pozwala uzyskać bieżące korzyści podatkowe. 

Szczegółowe informacje na temat IKZE w DFE PZU, w tym opis ryzyka związanego z członkostwem w funduszu i ryzyka inwestycyjnego, informacje niezbędne do oceny inwestycji, koszty i opłaty oraz informacje dotyczące sytuacji finansowej funduszu, są zawarte w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym w oddziałach PZU oraz na stronie pzu.pl. 

Aktualny Statut DFE PZU oraz Regulamin korzystania z usług świadczonych przez PTE PZU dostępne są na stronie pzu.pl/ikze.

Aktualne promocje i oferty dla Klientów Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU znajdziesz pod linkiem.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij