IKZE w DFE PZU

opłata za połączenie zgodnie z taryfą Twojego operatora

Promocja dla Klientów DFE PZU

Wszystkie wpłaty na IKZE w DFE PZU dokonane w okresie 01.10.2023 r. – 30.11.2023 r. są zwolnione z opłaty od wpłacanych środków pieniężnych.

0 zł – opłaty od dokonanych wpłat w czasie trwania promocji dla Klientów DFE PZU.

Jak skorzystać z promocji jeśli jeszcze nie oszczędzasz na IKZE w DFE PZU?

 1. W czasie trwania promocji możesz założyć IKZE w DFE PZU online, w oddziale PZU, placówce Banku Pekao SA lub u agenta.
 2. Przy zawieraniu umowy członkowskiej użyj „kodu promocji nr 38”.
 3. Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 .
 4. Wpłaty dokonane na IKZE w DFE PZU w okresie między 01.10.2023 r. – 30.11.2023 r. będą zwolnione z opłaty od wpłacanych środków pieniężnych.

Co to jest IKZE?

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, to prosty sposób, dzięki któremu możesz odkładać pieniądze na swoją przyszłość, korzystając przy tym z ulg podatkowych.

Zyskaj ulgę podatkową

Wpłacone środki możesz odliczyć od podstawy opodatkowania.

Dla limitu 1,2 gdzie roczna maksymalna kwota wpłat wynosi 8 322 zł.

2 663,04 zł

przy dochodzie opodatkowanym według stawki 32%

 

 

998,64 zł

przy dochodzie opodatkowanym według stawki 12%

Dla limitu wpłat 1,8 tylko dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, gdzie maksymalna kwota wpłat wynosi 12 483 zł.

3 994,56 zł

przy dochodzie opodatkowanym według stawki 32%

2 371,77 zł

przy dochodzie opodatkowanym według stawki 19%

1 497,96 zł

przy dochodzie opodatkowanym według stawki 12%

Sam decydujesz o wpłatach

IKZE w DFE PZU to elastyczność wpłat. Wpłaty można dokonać jednorazowo lub w ratach. W każdej chwili można zmienić wysokość miesięcznych wpłat albo je zawiesić. Możesz odkładać małe lub większe kwoty – ważne jednak, żeby robić to regularnie.

 • 50 zł – minimalna jednorazowa wpłata
 • 8 322 zł – tyle maksymalnie można wpłacić w 2023 roku dla limitu 1,2
 • 12 483 zł – tyle maksymalnie można wpłacić w 2023 roku dla limitu 1,8

Uwaga: od 2021 roku obowiązują dwa limity wpłat na IKZE. Maksymalnie można wpłacić kwotę równą 1,2 albo 1,8 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok: z wyższego limitu mogą skorzystać tylko osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

WYNIKI INWESTYCYJNE DFE PZU

20,14%

stopa zwrotu DFE PZU za ostatni rok (w okresie 31.08.2022 - 31.08.2023)

19,03%

stopa zwrotu DFE PZU za ostatnie 3 lata (w okresie w okresie 31.08.2020 - 31.08.2023)

11,53%

stopa zwrotu DFE PZU za ostatnie 5 lat (w okresie 31.08.2018 - 31.08.2023)

91,11%

stopa zwrotu DFE PZU za ostatnie 10 lat (w okresie 30.08.2013 - 31.08.2023)

Źródło: pzu.pl. Doświadczeni eksperci z DFE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez DFE PZU nie dają żadnych gwarancji uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości. 

Dodatkowe zalety IKZE

Swobodny dostęp do pieniędzy

Zawsze masz swobodny dostęp do swoich pieniędzy i w każdej chwili możesz wystąpić o ich zwrot. Pamiętaj jednak, że w zależności od tego, kiedy wycofasz pieniądze, zapłacisz inny podatek. Jeśli będziesz wpłacał na IKZE przez przynajmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych i zaczekasz z wypłatą do 65 roku życia, to zapłacisz tylko 10-procentowy podatek dochodowy (od wartości zgromadzonych środków). W innym przypadku zapłacisz podatek dochodowy według obowiązującej skali podatkowej.

Brak podatku od zysków kapitałowych

Wypłata środków z IKZE jest zwolniona z 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych.

Wkład własny na zakup mieszkania

Zgodnie z informacją z 29 maja 2015 r., którą opublikowała KNF, zgromadzone na IKZE oszczędności można wykorzystać jako wkład własny przy ubieganiu się o udzielenie kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub domu.

Dziedziczenie oszczędności

Środki zgromadzone na IKZE należą wyłącznie do Ciebie i podlegają dziedziczeniu. Otrzymają je osoby, które wskażesz w umowie. Osoby te nie zapłacą podatku od spadków i darowizn. Zapłacą jedynie 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy (od wartości zgromadzonych środków), ale nie będą musiały tego robić, jeżeli przeniosą dziedziczone pieniądze na własne IKZE.

Przejrzyste opłaty

DFE PZU pobiera opłatę od wpłaty oraz opłatę za zarządzanie, które ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU.
 

Opłata od wpłaty 
 • do 5 lat oszczędzania – 3,4% składki,
 • 6-10 lat oszczędzania – 2,9% składki,
 • 11-15 lat oszczędzania – 2,4% składki,
 • powyżej 15 lat oszczędzania – 1,0% składki.
Opłata stała za zarządzanie aktywami funduszu nie wyższa niż 2,99% w skali roku.
Opłata zmienna za zarządzanie maksymalnie 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wynik benchmarku pomnożone przez średnią wartość aktywów.
Opłata likwidacyjna przy wypłacie środków w pierwszym roku umowy – 10% wypłaconych środków, jednak nie mniej niż 50 zł.

 

Charakterystyka DFE PZU

Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU (DFE PZU) prowadzi indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Oszczędzanie w DFE PZU jest formą inwestowania na przyszłą emeryturę i pozwala uzyskać bieżące korzyści podatkowe. 

Szczegółowe informacje na temat IKZE w DFE PZU, w tym opis ryzyka związanego z członkostwem w funduszu i ryzyka inwestycyjnego, informacje niezbędne do oceny inwestycji, koszty i opłaty oraz informacje dotyczące sytuacji finansowej funduszu, są zawarte w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym w oddziałach PZU oraz na stronie pzu.pl. 

Aktualny Statut DFE PZU oraz Regulamin korzystania z usług świadczonych przez PTE PZU dostępne są na stronie pzu.pl/ikze.

Aktualne promocje i oferty dla Klientów Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU znajdziesz pod linkiem.

 

Zamknij