IKZE w DFE PZU

opłata za połączenie zgodnie z taryfą Twojego operatora

Co to jest IKZE?

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, to prosty sposób, dzięki któremu możesz odkładać pieniądze na swoją przyszłość, korzystając przy tym z ulg podatkowych.

Zyskaj ulgę podatkową

Wpłacone środki możesz odliczyć od podstawy opodatkowania. Przy maksymalnej wpłacie za 2020 r. możesz uzyskać ulgę w podatku dochodowym do kwoty:

2 007,17 zł

w 32-procentowej stawce podatkowej

1 191,76 zł

w 19-procentowej stawce podatkowej

1 066,31 zł

w 17-procentowej stawce podatkowej

Sam decydujesz o wpłatach

IKZE w DFE PZU to elastyczność wpłat. Wpłaty można dokonać jednorazowo lub w ratach. W każdej chwili można zmienić wysokość miesięcznych wpłat albo je zawiesić. Możesz odkładać małe lub większe kwoty – ważne jednak, żeby robić to regularnie.

  • 50 zł – minimalna jednorazowa wpłata
  • 6 272,40 zł – tyle maksymalnie można wpłacić w 2020 roku
  • 0 zł - opłaty od wpłaty w czasie trwania promocji dla nowych Klientów*

WYNIKI INWESTYCYJNE DFE PZU

9,34%

3 letnia stopa zwrotu DFE PZU
(w okresie 31.09.2016 – 30.09.2019 r.)

32,25%

5 letnia stopa zwrotu DFE PZU
(w okresie 31.09.2014 – 30.09.2019 r.)

Źródło: analizy.pl. Doświadczeni eksperci z DFE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez DFE PZU nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości. 

Dodatkowe zalety IKZE

Swobodny dostęp do pieniędzy

Zawsze masz swobodny dostęp do swoich pieniędzy i w każdej chwili możesz wystąpić o ich zwrot. Pamiętaj jednak, że w zależności od tego, kiedy wycofasz pieniądze, zapłacisz inny podatek. Jeśli będziesz wpłacał na IKZE przez przynajmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych i zaczekasz z wypłatą do 65 roku życia, to zapłacisz tylko 10-procentowy podatek dochodowy (od wartości zgromadzonych środków). W innym przypadku zapłacisz podatek dochodowy według obowiązującej skali podatkowej.

Brak podatku od zysków kapitałowych

Wypłata środków z IKZE jest zwolniona z 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych.

Wkład własny na zakup mieszkania

Zgodnie z informacją z 29 maja 2015 r., którą opublikowała KNF, zgromadzone na IKZE oszczędności można wykorzystać jako wkład własny przy ubieganiu się o udzielenie kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub domu.

Dziedziczenie oszczędności

Środki zgromadzone na IKZE należą wyłącznie do Ciebie i podlegają dziedziczeniu. Otrzymają je osoby, które wskażesz w umowie. Osoby te nie zapłacą podatku od spadków i darowizn. Zapłacą jedynie 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy (od wartości zgromadzonych środków), ale nie będą musiały tego robić, jeżeli przeniosą dziedziczone pieniądze na własne IKZE.

Przejrzyste opłaty

DFE PZU pobiera opłatę od wpłaty (zniesiona w trakcie promocji*) oraz opłatę za zarządzanie, które ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU.
 

Opłata od wpłaty 
  • do 5 lat oszczędzania – 3,4% składki,
  • 6-10 lat oszczędzania – 2,9% składki,
  • 11-15 lat oszczędzania – 2,4% składki,
  • powyżej 15 lat oszczędzania – 1,0% składki.
Opłata stała za zarządzanie aktywami funduszu nie wyższa niż 2,99% w skali roku.
Opłata zmienna za zarządzanie maksymalnie 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wynik benchmarku pomnożone przez średnią wartość aktywów.
Opłata likwidacyjna przy wypłacie środków w pierwszym roku umowy – 10% wypłaconych środków, jednak nie mniej niż 50 zł.

 

*Kod promocji „21” – Promocja IKZE w DFE PZU dla nowych Klientów

DFE PZU nie pobiera opłaty od wpłaconych środków dla umów zawartych w okresie od 1 marca 2020 roku a 31 maja 2020 roku. Promocja polega na zwolnieniu z opłaty od wpłaty dla wszystkich wpłat dokonywanych w okresie od 1 marca 2020 roku do 31 maja 2020 roku, pod warunkiem dokonania pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł. Aby skorzystać z promocji należy wypełnić formularz online dostępny na stronie: ikze.pzu.pl, a następnie w okienku "kod promocji" wybrać "21".

 

Charakterystyka DFE PZU

Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU (DFE PZU) prowadzi indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Oszczędzanie w DFE PZU jest formą inwestowania na przyszłą emeryturę i pozwala uzyskać bieżące korzyści podatkowe. 

Szczegółowe informacje na temat IKZE w DFE PZU, w tym opis ryzyka związanego z członkostwem w funduszu i ryzyka inwestycyjnego, informacje niezbędne do oceny inwestycji, koszty i opłaty oraz informacje dotyczące sytuacji finansowej funduszu, są zawarte w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym w oddziałach PZU oraz na stronie pzu.pl. 

Aktualny Statut DFE PZU oraz Regulamin korzystania z usług świadczonych przez PTE PZU dostępne są na stronie pzu.pl/ikze.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij