Członkowie Rady Eksperckiej projektu Zdrowe Życie

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas

Przewodniczący Rady Eksperckiej. Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej, medycyny rodzinnej i zdrowia publicznego.

Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, profesor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. Członek prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia.

Przez ponad 20 lat współpracował z prof. Zbigniewem Religą. Były wiceminister zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna

Chirurg dziecięcy. Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMED). Prezydent Sekcji Chirurgii Dziecięcej Unii Europejskich Specjalistów Medycznych (UEMS).

Przewodniczący prezydenckiej Rady do spraw Ochrony Zdrowia. Członek licznych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, współautor blisko 700 prac naukowych. W roku 2021 zaliczono go do prestiżowego grona TOP 2% – najlepszych i najczęściej cytowanych naukowców świata.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

Kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii, pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, kierownik Kliniki Wad Zastawkowych Serca Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Członek Rady ds. COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów. Przewodniczący Asocjacji Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Autor licznych prac naukowych i podręczników medycyny.

Dr n. med. Tomasz Maciejewski

Ginekolog, położnik, perinatolog. Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia.

Autor wielu publikacji naukowych, książek oraz artykułów z dziedziny położnictwa i ginekologii. Jeden z autorów rekomendacji dot. FAS wydanych przez PARPA, członek Zespołu Ekspertów Regionalnych Projektu Badawczego FAR SEAS.

Prof. dr hab. Piotr Przybyłowski 

Specjalista kardiochirurg, również z dziedziny transplantologii klinicznej. Dyrektor ds. medycznych Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, koordynator Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej, prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

Członek prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia. Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

Dr hab. n med. Agnieszka Mastalerz-Migas

Lekarz rodzinny. Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej. Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz profesor tej uczelni.

Przewodnicząca powołanego przez Ministra Zdrowia zespołu, którego zadaniem jest opracowanie koncepcji reformy podstawowej opieki zdrowotnej.

Dr n. med. Aleksandra Lewandowska

Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży. Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Koordynator medyczny Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. J. Babińskiego w Łodzi.

Członek zespołu ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przy Ministrze Zdrowia. Wiceprzewodnicząca Rady do spraw Zdrowia Psychicznego. Dydaktyk i lekarz-praktyk, autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji.

Dr n. med. Marek Migdał

Pediatra, specjalista chorób płuc. Dyrektor Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Członek Rady Głównej Instytutów Badawczych, Komitetu Pediatrycznego Europejskiej Agencji Leków, a także zarządu European Children’s Hospital Organisation.

Autor 220 publikacji, organizator konferencji poświęconych intensywnej terapii dzieci oraz badaniom klinicznym. Koordynator polski czterech grantów europejskich.

Dr Michał Sutkowski

Specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. Prezes Warszawskiego Oddziału Terenowego Kolegium Lekarzy Rodzinnych, dyrektor NZOZ „Medycyna Rodzinna” z siedzibą w Osuchowie,  współzałożyciel i ekspert Medycznej Racji Stanu.

Prodziekan ds. Rozwoju na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego, członek Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, członek prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia. Współautor publikacji popularno-naukowych w dziedzinie medycyny.

Panele dyskusyjne 

Bezpieczne i zdrowie wakacje

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Jak żyć dłużej

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i Małżonki Prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy

Organizatorzy

Zamknij