Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie PZU Ochrona Każdego Dnia

  • Kiedy Ciebie zabraknie, wypłacimy pieniądze z ubezpieczenia Twoim bliskim, których wskażesz w umowie – bez postępowania spadkowego. Świadczenie z ubezpieczenia można przeznaczyć na dowolny cel, np. na uzupełnienie brakujących dochodów rodziny po Twojej śmierci czy zabezpieczenie spłaty zobowiązań finansowych.
  • Gwarantujemy wypłatę z góry określonej kwoty (tzw. sumy ubezpieczenia) – niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych.
  • Ubezpieczenie działa przez całą dobę na całym świecie.
  • Wypłata z polisy jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od zysków kapitałowych.

Szczegóły ubezpieczenia

Dobra ochrona

  • To Ty decydujesz na jaką kwotę się ubezpieczasz, czyli wybierasz tzw. sumę ubezpieczenia. Jest to kwota, którą mogą otrzymać wskazane przez Ciebie osoby po Twojej śmierci.

  • Sumę ubezpieczenia możesz zmienić w trakcie trwania umowy.
  • Nie musisz też obawiać się wpływu inflacji na wysokość świadczenia. Aby ograniczyć jej skutki, proponujemy zwiększenie sumy ubezpieczenia o tzw. wskaźnik indeksacji. W wyniku podwyższenia sumy ubezpieczenia wzrasta składka.
  • Możesz rozszerzyć ochronę o umowy dodatkowe  np. wsparcie przy raku i innej ciężkiej chorobie, opiekę medyczną w ciężkiej chorobie, wparcie po operacji czy w czasie leczenia szpitalnego.

Elastyczne opłacanie składek

Możesz opłacać składkę: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

W razie kłopotów finansowych możesz też zmienić częstotliwość opłacania składek, np. z rocznej na miesięczną. 
 

Proste zawarcie umowy

Zawarcie umowy jest bardzo proste. Wystarczy, że umówisz się na spotkanie z naszym agentem  lub przyjdziesz do naszego oddziału. Razem z nami wypełnisz odpowiednie dokumenty.

Ubezpieczenia dodatkowe

PZU Ochrona Każdego Dnia to tzw. ubezpieczenie podstawowe, które możesz rozszerzyć o opcje dodatkowe, m.in.:

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach (OWU) indywidualnego ubezpieczenia  PZU Ochrona Każdego Dnia (wraz z umowami dodatkowymi, które mają do niej zastosowanie), dostępnych na stronie pzu.pl, u agentów PZU Życie i w oddziałach PZU.

Zamknij