Czym jest Program prewencyjny

W Dobrej Drużynie PZU wspieramy sport dzieci i młodzieży stwarzając jej możliwość aktywnego zagospodarowania wolnego czasu. Zachęcamy do udziału w treningach z rówieśnikami, a poprzez dofinansowanie organizacji zajęć sportowych wpływamy na poszerzenie oferty edukacyjno-sportowej.

Główne cele programu

Propaguje zdrowy styl życia.

Pobudza do ruchu dzieci, których prawidłowy rozwój fizyczny zakłóciła pandemia.  

Kształtuje odpowiednie nawyki i postawy społeczne wśród najmłodszych sportowców.

Wpływa na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży aktywnej sportowo, w tym z niepełnosprawnościami.

Wspiera rozwój sportu dzieci i młodzieży w mniejszych ośrodkach z ograniczonym dostępem do środków finansowych.

Beneficjenci

 

Podmioty działające na rynku sportowym, które zajmują się organizacją zajęć, obozów, turniejów oraz zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, w szczególności:

  • stowarzyszenia i fundacje,

  • kluby i związki sportowe,

  • uczniowskie kluby sportowe, ludowe zespoły sportowe,

  • kluby sportowe działające jako spółki akcyjne lub spółki z o.o.

Wysokość dofinansowania

I próg – 5 000 zł

II próg – 10 000 zł

III próg – 15 000 zł

Na co można przeznaczyć środki finansowe

Środki w programie prewencyjnym będą dofinansowaniem celowym i będzie je można przeznaczyć na:

  • zakup sprzętu i strojów sportowych,

  • wynajem obiektów na treningi, organizację zawodów,

  • udział w turniejach i zawodach sportowych, m.in. transport i wpisowe,

  • organizację zawodów, m. in. nagrody, obsługę sędziowską, obsługę medyczną, zakup napojów dla uczestników,

  • inne koszty związane z organizacją zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – musi je zatwierdzić pracownik Zespołu Prewencji i ująć je w umowie.

Harmonogram

2 sierpnia 2022 roku

Ogłoszenie wyników

do 31 grudnia 2022 roku

Realizacja programu

31 stycznia 2023

Rozliczenie dofinansowania

Informacje dodatkowe

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Masz pytanie?

Wypełnij krótki formularz, a my na nie odpowiemy.

Napisz do Nas

Zamknij