Na co można przeznaczyć środki finansowe

Środki w programie prewencyjnym będą dofinansowaniem celowym i będzie je można przeznaczyć na:

  • zakup sprzętu sportowego,
  • wynajem obiektów w celu organizacji treningów i zawodów sportowych,
  • transport na zawody sportowe,
  • wpisowe (opłata startowa) do udziału w rozgrywkach i zawodach sportowych,

Harmonogram

21 marca – 21 kwietnia

(do godz. 21:59:59)

Termin składania wniosków

15 czerwca

Lista zwycięzców

Ogłoszenie wyników

Do 31 grudnia

Termin wydatkowania środków

Realizacja programu

31 stycznia 2024

Przesłanie rozliczenia do PZU

Rozliczenie dofinansowania

Czym jest Program prewencyjny

W Dobrej Drużynie PZU wspieramy sport dzieci i młodzieży stwarzając jej możliwość aktywnego zagospodarowania wolnego czasu. Zachęcamy do udziału w treningach z rówieśnikami, a poprzez dofinansowanie organizacji zajęć sportowych wpływamy na poszerzenie oferty edukacyjno-sportowej.

Główne cele programu

Propaguje zdrowy styl życia.

Pobudza do ruchu dzieci, których prawidłowy rozwój fizyczny zakłóciła pandemia.  

Kształtuje odpowiednie nawyki i postawy społeczne wśród najmłodszych sportowców.

Wpływa na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży aktywnej sportowo, w tym z niepełnosprawnościami.

Wspiera rozwój sportu dzieci i młodzieży w mniejszych ośrodkach z ograniczonym dostępem do środków finansowych.

Wysokość dofinansowania

I próg – 5 000 zł

II próg – 10 000 zł

III próg – 15 000 zł

 

Informacje dodatkowe

Kontakt

Masz pytanie?

Wypełnij krótki formularz, a my na nie odpowiemy.

Napisz do Nas

 
Zamknij