PZU

 

 

O inwestycji

Aktualności

Głównym projektantem biurowca, który powstaje przy ul. Oławskiej 35 we Wrocławiu jest dr hab. inż. arch. Artur Jasiński wraz ze współpracownikami z Biura Architektonicznego  Artur Jasiński i Wspólnicy z Krakowa. Na generalnego wykonawcę biurowca, który powstaje przy ul. Oławskiej 35 we Wrocławiu, Grupa PZU wybrała firmę Warbud. Komercjalizacją powstałej powierzchni biurowo - usługowej zajmuje się z kolei firma CBRE. Inwestorem całości jest Tower Inwestycje – spółka z Grupy PZU. Budynek stanie na działce, na której od 1970 roku znajdował się biurowiec PZU. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2. kwartał 2022 roku.

Budowa nowego budynku rozpoczęła się 24 lutego 2020 r. na działce położonej w ścisłym centrum Wrocławia, na której od 1970 roku stał budynek PZU projektu Ryszarda Natusiewicza. Ze względu na stan techniczny stary biurowiec został rozebrany w 2017 roku. Inwestycja zostanie oddana do użytku w 2. kwartale 2022 roku.

- Gdy podejmowaliśmy decyzję o wybudowaniu nowego budynku zależało nam przede wszystkim na jak najmniejszym oddziaływaniu na środowisko – mówi Wojciech Dębski, prezes zarządu Tower Inwestycje. To odzwierciedla się zarówno w zastosowanych rozwiązaniach technicznych, ale również chociażby w zaprojektowaniu przestrzeni dla rowerzystów. Architektura budynku, który powstaje na działce przy ul. Oławskiej połączy ze sobą elementy nowoczesności oraz tradycji, przy okazji nawiązując do pobliskiej zabudowy. Zadbaliśmy o to, aby pod każdym względem było to dobre miejsce do pracy – dodaje Wojciech Dębski.

Powstający biurowiec będzie miał 7 kondygnacji naziemnych oraz 3 podziemne z ponad 140 miejscami parkingowymi. Łączna powierzchnia najmu brutto (ang. GLA) wyniesie ok. 14 056 m2. Pomieszczenia biurowca będą wyróżniały się wysokim standardem i funkcjonalnością dostosowaną do indywidualnych oczekiwań najemców. Budynek spełni szereg wymogów brytyjskiego systemu certyfikacji BREEAM i wg przyjętych kryteriów otrzyma certyfikat na bardzo wysokim poziomie „Excellent”.
Minął rok od rozpoczęcia budowy, kolejne kamienie milowe za nami, czas na pierwszą próbę, krótkiego podsumowania dotychczasowej pracy wszystkich współpracujących przy inwestycji oraz naszego Generalnego Wykonawcy firmy Warbud S.A.

Po przejęciu placu budowy przez Generalnego Wykonawcę teren został ogrodzony i rozpoczęto od prac przygotowawczych, organizacji zaplecza budowy, wprowadzenia Organizacji Ruchu Zastępczego dla ulic okalających inwestycję. Pracę rozpoczęli archeolodzy z firmy ARCHGEO pod kierunkiem archeologa Piotra Janczewskiego przystępując do II etapu prac badawczych, kontynuując wcześniej wykonane przez siebie wstępne badania archeologiczne (będące I etapem badawczym).

Równolegle przystąpiono do prac przekładkowych instalacji i sieci podziemnych kolidujących z planowaną budową. Prace na sieciach kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, centralnego ogrzewania oraz elektrycznych i niskoprądowych wykonano sprawnie mimo drobnych rozbieżności i niespodzianek jakie napotkano pod ziemią. Kluczową sprawą było sprawne uruchomienie tymczasowej stacji transformatorowej pozwalające na przepięcie a następnie wyburzenie starej stacji trafo kolidującej z nowym budynkiem.

Kolejnym etapem było wykonanie w gruncie ściany szczelinowej o głębokości posadowienia średnio kilkunastu metrów pod poziomem terenu. Konstrukcja ta z jednej strony izolowała przyszły wykop pod 3 kondygnacyjny garaż podziemny przed napływem wód gruntowych a z drugiej, ściana ta pełni od razu rolę ściany fundamentowej budynku. Konstrukcję tą realizowano za pomocą zespołu urządzeń głębiarki linowej. Pracę tę wykonał Zakład Fundamentów Głębokich Warbud S.A.

Po zamknięciu obwodu wykopu ścianami szczelinowymi pod nadzorem archeologów wybrano urobek ziemny z wnętrza kesonu oraz założono rozpory zabezpieczające przed zapadnięciem się ściany szczelinowej do wnętrza wykopu. W między czasie dzięki badaniom elektrooporowym i sejsmicznym gruntu na terenie planowanych prac ziemnych uzyskano dowody, iż można zrezygnować z poziomej przepony przeciw wodnej planowanej pierwotnie do zastosowania pod całym budynkiem. Prace te miały być wykonane w technologii Jet- Groutingu.

Wczesną jesienią 2020 roku po zakończeniu wszystkich prac ziemnych w wykopie, ruszyliśmy z budową w odwrotnym kierunku, ku niebu. Rozpoczęto żmudny proces wznoszenia budynku i na poziomie -13,00 metrów pod poziomem terenu wykonano komplet elementów izolacyjno- konstrukcyjnych płyty dennej budynku. Od tego momentu budowa idzie tylko w górę. Aktualnie po zakończeniu etapu stanu zerowego prowadzone są prace przy wykonywaniu stropu nad kondygnacją 3 budynku biurowca. Należy pamiętać, że niemal wszystkie prace były i są prowadzone w czasie pandemii i obowiązywania stosownych reżimów sanitarnych. Tym większa radość, że budowa idzie zgodnie z harmonogramem.

Biurowiec będzie stanowił zamknięcie i uporządkowanie ostatniego niezabudowanego fragmentu skrzyżowania ulic Oławskiej i Piotra Skargi. Projekt budynku uwzględnia również poszerzenie chodnika i stworzenie podcieni na całej długości elewacji frontowej, co znacznie zwiększy komfort osób czekających na pobliskim przystanku.

Lokalizacja

Budynek powstanie w sercu Starego Miasta, przy skrzyżowaniu ulic ks. Piotra Skargi i Oławskiej, nieopodal placu Dominikańskiego.

Dodatkowo w promieniu niecałych 2 km znajdują się:

Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, Urząd Skarbowy, Sąd Rejonowy, Urząd Pocztowy, Galeria Dominikańska, Dworzec Główny PKP, Dworzec Autobusowy, uczelnie, parki, muzea, teatry, zabytkowe kamienice, a także Port Lotniczy, który oddalony jest zaledwie 11 km od naszego budynku.

Jak widać jest to znakomita lokalizacja dla każdego najemcy zarówno pod względem logistycznym, biznesowym jak i wizerunkowym.


Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją zawierającą przekrój budynku, rzuty garażu, rzuty pięter, przykładowe aranżacje, opis dostępnych do wynajmu powierzchni:

Przekrój budynku i aranżacja pomieszczeń

Plan garażu

Plan parteru

Plany pięter

Przykładowy plan piętra

Udogodnienia
 

Rozwiązania Ekologiczne

  • certyfikacja BREEAM na poziomie Excellent;
  • zaawansowane systemy oszczędzania energii;
  • elementy kontrolujące nasłonecznienie;
  • zielone dachy;
  • miejsca dla samochodów o napędzie elektrycznym;
  • stojaki rowerowe wraz z niezbędną infrastrukturą taką jak prysznice, szatnia, suszarnia i samoobsługowa stacja naprawy rowerów.

Rozwiązania funkcjonalno - techniczne

  • system kontroli dostępu, ochrona i monitoring 24 h;
  • automatyka budynkowa BMS (Building Management System);
  • zasilanie dwustronne budynku wraz z rezerwą miejsca na generator.

Pomieszczenia będą wyróżniac sie wysokim, dostosowanym do indywidualnych oczekiwań standardem i funkcjonalnością.

 

 

Galeria

Postęp prac budowlanych

2021

Kwiecień

Przygotowania do wylania stropu nad przejściem podziemnym Słodowym. Kondygnacja +2.

Przygotowania do wylania stropu nad przejściem podziemnym Słodowym. Kondygnacja +2.

Ukończone żelbety na niższych kondygnacjach części nadziemnej budynku.

Ukończone żelbety na niższych kondygnacjach części nadziemnej budynku.

Widok z kondygnacji +5 na oś urbanistyczną biegnąca do wrocławskiego rynku.

Ocieplanie stropu nad kondygnacja -1 garażu podziemnego.

Wykonane instalacje podsufitowe na kondygnacji -3 garażu podziemnego.

Wykonane instalacje podsufitowe na kondygnacji -3 garażu podziemnego.

Marzec


Powstaje 5 kondygnacja

Przyszłe podcienie budynku wzdłuż ul. Oławskiej

1 piętro cz. wschodnia

2 Piętro partia centralna

Powstająca konstrukcja blachownicy niosącej strop nad przejściem podziemnym Słodowym

Wylewany strop nad kondygnacją 4

Zamontowana pierwsza partia instalacji na kondygnacji podziemnej garażu-3

Rampa zjazdowa do garażu przed wykończeniem

Luty

Widok na budowę od strony
przejścia Oławskiego
(Rok na placu budowy)

Widok na budowę od strony
skrzyżowania na Placu Dominikańskim
(Rok na placu budowy) 

Wjazd na budowę
(Rok na placu budowy)

„Zaplecze”
(Rok na placu budowy)

Powstająca wschodnia elewacja

Część powstającej elewacji południowej

Montaż szalunku stropu nad parterem budynku

Klatka schodowa na roboczo

Jedno z pomieszczeń podziemia budynku

Rampa zjazdowa do garażu podziemnego

Fragment wylanego stropu nad 2 kondygnacją

Panorama biurowca „Brama Oławska”

 

Styczeń


Przygotowana konstrukcja nośna pod rampę prowadząca na poziom +/-0 

Słupy podcienia budynku wzdłuż ul. Oławskiej

Pomieszczenie pod najem na parterze


Hol windowy widok w kierunku północnym (w kierunku ul. Oławskiej)


Odtwarzanie zejścia wschodniego do przejścia podziemnego słodowego

Garaż poziom -3


Powstająca ściana szczytowa, stykowa do ściany IX LO

Budowa zimą

Pokaż więcej

2020

Grudzień

"Rudy po horyzont"

"Budowlany zgryz"

"Spaghetti"

"Świece"

"90% yellow"

"Konstruktywizm"

 "Orzeł w locie"

"12 balustrad do nieba"

 "Perspektywa przyszłości"

"Z greki „chi"

 "Koncept żółto- szary"

"Betonowy dalmatyńczyk"

 "Łzy ze stali"

Rozpoczęte wylewanie betonu zazbrojonej rampy zjazdowej, między poziomami -3/-2
Słupy parteru w rejonie
przejścia podziemnego
słodowego. Za kilka miesięcy w
tym miejscu niebo zostanie
przesłonięte stropem na
poziomie +2

Już wylana rampa zjazdowa miedzy poziomami -3/-2


Świeżo wylana płyta stropu w
poziomie „0” (poziom wejścia
do budynku)

Montaż prefabrykatu biegu schodowego klatki schodowej


Jedna z klatek schodowych z
już osadzonym prefabrykatem
schodowym

 Panorama budowySzalowanie jednego ze słupów
podcienia parteru wzdłuż
ul. Oławskiej


 

Listopad


Widok na poziomy -3; -2; -1 – prace konstrukcyjne.„Morze” zbrojenia.


„Ostatnie” tygodnie pracy, rozpór ścian szczelinowych.Garaż podziemny, kondygnacja -3.Wylewanie stropu nad kondygnacją -2.


Słupy podcienia od strony ul. P. Skargi – pierwsze elementy konstrukcji nadziemnej.


Wylewanie jednego ze słupów podcienia.


Panorama budowy.


Przygotowanie baret przejścia podziemnego Słodowego pod wylanie oczepów.
Układanie zbrojenia stropu nad kondygnacją -3 (poziom -7,85m)

Panorama budowy

Prace przy stawianiu ścian kondygnacji -3

Gotowy pierwszy ze słupów kondygnacji -3

Szalunek stropu nad kondygnacją -3 (1)

Szalunek stropu nad kondygnacją -3 (2)

Zbrojenie płyty fundamentowej

PaździernikWybieranie urobku z kesonu ścian szczelinowych


Rozpory zabezpieczające ściany szczelinowe przed implozją


Zakończenie oczyszczania kesonu z piasku


Pierwsze betony podkładowe pod płytę fundamentową


Klatka schodowa


Kładzenie izolacji poziomej

WrzesieńWidok panoramiczny budowy


Pierwszy poziom rozpór ściany szczelinowej


Ściana szczelinowa po odkopaniu


Oczyszczona i wyrównana powierzchnia ściany szczelinowej


Zbrojenie pod stopę fundamentową żurawia budowlanego


Wylana stopa fundamentowa żurawia budowlanego


Jedno z ostatnich przebadanych stanowisk archeologicznych

SierpieńPierwszy żuraw budowlany na naszej budowie


Płyta fundamentowa pod drugi żuraw budowlany


Odsłonięte ściany piwniczne i fundamentowe przedwojennej zabudowy


Pozostałości średniowiecznych szaletów


Stanowisko wykopalisk archeologicznych


Konstrukcja jednego z szaletów


Wynik wykopalisk- ceramiczna skorupa garnka


Oczyszczona ściana szczelinowa poziomu -1


Obudowa z kostki granitowej wyrzutni wody deszczowej do fosy miejskiej

LipiecMiejsce po zejściu do przejścia podziemnego


Przygotowanie miejsca pod wyrzutnie kanalizacji deszczowej do fosy


Wyprowadzenie rury kanalizacji deszczowej 


Jedno z ostatnich szczelinowań - bareta 


Demobilizacja węzła wytwórni zawiesiny bentonitowej


Przygotowanie zbrojenia oczepu ściany szczelinowej


Studzienka kanalizacji deszczowej na trasie sieci deszczówki


Prace na skarpie fosy miejskiej nie przeszkadzają łabędziom wyprowadzać młode na spacer

CzerwiecZbrojenie murków prowadzących


Ta pompa zanurzeniowa nie nadaje się do ogródka 


Dłuto do kruszenia skał w szczelinie


Wsuwanie uszczelek gumowych międzysekcyjnych 


Ustawiania „Stopsoli” na pozycji w szczelinie


Zatopione uszczelki międzysekcyjne


„Stare” schody przejścia podziemnego 


Artystyczny mural Wrocławianie zobaczą następny raz w 2022r.


Pozostałości podbudowy pod „stare” schody przejścia podziemnego


Myjnia podwozi wozideł


Na gruzach wyrasta… pierwsza nowa budowla


Organizacja zaplecza sprzętowego dla ekip wykonujących szczelinowanie


Podziemne „nerwy” miasta- sieci energetyczne, wodociągowe, telekomunikacyjne


Kosze zbrojenia ścian szczelinowych


Plac budowy z „lotu ptaka”


Murki „prowadzące”


Chwytak głębiarki linowej


Chwytak- 20 t. stali


Instalowanie kosza zbrojenia ściany podziemia w wydrążonej szczelinie


Szczelinowanie, czyli wybieranie urobku pod ścianę podziemia


Uzupełniania wydrążonej szczeliny zawiesiną bentonitową


Tak wygląda szczelina wypełniona betonem

MajDbałość o bezpieczeństwo pieszych


Część kabli energetycznych już przełożona i zasypana


Słup trakcji MPK, za chwilę będzie w nowej tymczasowej lokalizacji


Ostatnie ujęcia stacji transformatorowej


Czasem i taki gąszcz przewodów napotykamy


Zabezpieczenie p.poż. placu budowy


Podmurówki dawnego płotu na styku terenów IX LO i PZU


Plac budowy stan na dzień 07.05.2020


Żmudne lawirowanie między instalacji podziemnych


Faza zasypywania odebranych tras kablowych


„Wielopoziomowe skrzyżowanie” starych i nowych sieci instalacji


Ściana fundamentowa dawnego budynku PZU
 


Ułożone kable  w wykopie


Wyburzanie ściany dawnego budynku PZU


Przygotowany wykop pod przekładki kabli

Kwiecień„Ten widok przechodzi do historii”


Istniejące sieci instalacji podziemnych


Ścianka berlińska zabezpieczająca wykop


Układanie drogi dla maszyn wykonujących szczelinowanie
Pokaż więcej


Kontakt

Kontakt

Tower Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 58 
00-876 Warszawa 
tel.: 22 520 19 28

 

Przedstawicieli mediów zapraszamy do kontaktu z Biurem Prasowym PZU
tel.: 22 582 58 07
e-mail: rzecznik@pzu.pl

Wynajem powierzchni:

Marta Mądry 
tel.: 609 884 476 
e-mail: marta.madry@cbre.com 

Paweł Boczar
tel.: 608 670 805 
e-mail: pawel.boczar@cbre.com


 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij