Wspieramy rozwój niskoemisyjnej gospodarki, dbając o zrównoważoną transformację.
 

    


Zachęcamy społeczeństwo do zrównoważonego i bezpiecznego
stylu życia
.

 

 


Tworzymy nowoczesną
organizację zarządzaną w
 sposób odpowiedzialny.

 

  


Dorota Macieja – Członek Zarządu PZU Życie SA

Ubezpieczenia to fundament bezpieczeństwa społecznego i gospodarczego Polski. Nie tylko chronią i stabilizują, lecz także umożliwiają rozwój. Zdajemy sobie sprawę, że nasze działania wpływają na otoczenie, środowisko naturalne i jakość życia. Dlatego przykładamy olbrzymią wagę do tego, by ten rozwój odbywał się w sposób zrównoważony.

Chcemy nie tylko spełniać, ale i wyprzedzać oczekiwania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju ze strony inwestorów, organów regulacyjnych, rządów, a przede wszystkim społeczeństwa. Przyszłość kolejnych pokoleń zależy bowiem od naszych decyzji, wyborów i odpowiedzialności.

Firmy, które wprowadzają koncepcje zrównoważonego rozwoju do strategii biznesowych, są przy tym bardziej odporne na wpływ negatywnych czynników zewnętrznych, a ich praktyki biznesowe są efektywniejsze. Dowodzą tego choćby wyniki funduszy inwestycyjnych działających według zasad zrównoważonego rozwoju, które są wyższe niż tradycyjnych funduszy.

Grupa PZU będzie inicjatorem i promotorem rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi i zielonej transformacji gospodarki, a także partnerem dla wszystkich, którzy chcą w tych zmianach uczestniczyć. Tak rozumiemy interes społeczny i dobro polskiej gospodarki.

Aktualności

środa 14.02

PZU otrzymał wysoką ocenę w globalnym badaniu środowiskowym CDP

Działania Grupy PZU zostały ocenione na poziomie B przez CDP (Carbon Disclosure Project) - międzynarodową organizację non-profit, prowadzącą wiodącą na świecie platformę ujawniania informacji o środowisku.

Więcej aktualności


 

Zamknij