Zaufany partner zielonej transformacji

Wspieramy rozwój niskoemisyjnej gospodarki, dbając o zrównoważoną transformację
 

Cele zrównoważonego rozwoju (SDG)
realizowane przez PZU

    

Ubezpieczenia

Dowiedz się więcej

Inwestycje

Dowiedz się więcej

Działalność operacyjna

Dowiedz się więcej


 

Lepsza jakość życia

Zachęcamy społeczeństwo do zrównoważonego i bezpiecznego stylu życia
 

Cele zrównoważonego rozwoju (SDG)
realizowane przez PZU

 

Bezpieczeństwo

Dowiedz się więcej

Styl życia

Dowiedz się więcej


 

Odpowiedzialna organizacja

Tworzymy nowoczesną organizację zarządzaną w sposób odpowiedzialny


Cele zrównoważonego rozwoju (SDG)
realizowane przez PZU

  

Pracodawca

Dowiedz się więcej

Partnerstwo

Dowiedz się więcej


 

Dorota Macieja – Członek Zarządu PZU Życie SA

Ubezpieczenia to fundament bezpieczeństwa społecznego i gospodarczego Polski. Nie tylko chronią i stabilizują, lecz także umożliwiają rozwój. Zdajemy sobie sprawę, że nasze działania wpływają na otoczenie, środowisko naturalne i jakość życia. Dlatego przykładamy olbrzymią wagę do tego, by ten rozwój odbywał się w sposób zrównoważony.

Chcemy nie tylko spełniać, ale i wyprzedzać oczekiwania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju ze strony inwestorów, organów regulacyjnych, rządów, a przede wszystkim społeczeństwa. Przyszłość kolejnych pokoleń zależy bowiem od naszych decyzji, wyborów i odpowiedzialności.

Firmy, które wprowadzają koncepcje zrównoważonego rozwoju do strategii biznesowych, są przy tym bardziej odporne na wpływ negatywnych czynników zewnętrznych, a ich praktyki biznesowe są efektywniejsze. Dowodzą tego choćby wyniki funduszy inwestycyjnych działających według zasad zrównoważonego rozwoju, które są wyższe niż tradycyjnych funduszy.

Grupa PZU będzie inicjatorem i promotorem rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi i zielonej transformacji gospodarki, a także partnerem dla wszystkich, którzy chcą w tych zmianach uczestniczyć. Tak rozumiemy interes społeczny i dobro polskiej gospodarki.

Dokumenty

Aktualne

Raport niefinansowy Grupy PZU i PZU SA za 2022 r.
14MB
 

Ujawnienia SFDR PZU Życie SA 30.06.2021
253kB
 

Polityka praw człowieka Grupy PZU
Grupa PZU stawia jako fundamentalną wartość współczesnego społeczeństwa poszanowanie praw i godności człowieka. Przestrzega ich, kierując się krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi oraz wewnętrznymi zasadami postępowania dotyczącymi ochrony praw człowieka. Grupa PZU prowadzi swoją działalność zgodnie z zasadami poszanowania różnorodności. Dba o niedyskryminujący dostęp do swoich usług i produktów oraz w sposób transparentny i uczciwy buduje relacje biznesowe.

Polityka praw człowieka Grupy PZU
206kB
 

Polityka środowiskowa Grupy PZU
Grupa PZU jest świadoma zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego wykorzystania zasobów naturalnych i zdaje sobie sprawę z potrzeby transformacji energetyczno–klimatycznej w Polsce. Dlatego prowadzi działalność biznesową w sposób zrównoważony i z poszanowaniem środowiska. Odpowiadając na oczekiwania rynku i interesariuszy, podejmuje działania na rzecz minimalizowania swojego śladu środowiskowego.

Polityka środowiskowa Grupy PZU
208kB
 

Polityka zrównoważonego inwestowania
PZU koncentruje się na tym, aby dostarczać maksymalnych korzyści klientom i akcjonariuszom, kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju. Chcemy, aby nasza działalność inwestycyjna odbywała się w sposób zrównoważony. Jesteśmy przekonani, że zrównoważone inwestowanie może zwiększać stopy zwrotu z inwestycji oraz wierzymy, że firmy stosujące zrównoważone praktyki biznesowe i wysokie standardy zarządzania odniosą sukces w przyszłości.

Polityka zrównoważonego inwestowania
1,2MB

 

Kontakt

 esg@pzu.pl
 

Wnioski o dofinansowanie działań prewencyjnych, społecznych i projektów CSR przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem formularza.


 

Zamknij