Mediacje i polubowne rozwiązywanie sporów

Zachęcamy do mediacji

Jesteśmy otwarci na dialog oraz pozasądowe rozwiązywanie ewentualnych sporów z klientami. Właśnie dlatego w sprawach złożonych i dyskusyjnych zachęcamy do skorzystania z postępowania mediacyjnego prowadzonego w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Postępowanie poprowadzi fachowy i bezstronny mediator na którego udział w sprawie obie strony wyrażą zgodę. Jego  zadaniem jest pomoc stronom w wypracowaniu satysfakcjonującego porozumienia. 

Postępowanie mediacyjne cechuje:

  • dobrowolność uczestnictwa, 
  • poufność, 
  • neutralność mediatora,
  • szybkość postępowania,
  • elastyczna formuła,
  • niskie koszty 

Zasadniczym celem mediacji jest zawarcie przez strony ugody.

Dziękujemy za Państwa zaufanie. Dołożymy wszelkich starań, aby osiągnąć kompromisowe rozwiązanie sporu.

Przydatne informacje

 

Zamknij