Kontakt dla mediów: rzecznik@pzu.pl


 

Strategia Grupy PZU na lata 2021-2024 to nowe kierunki działań, przełomowe inicjatywy i innowacyjne projekty największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Strategia Grupy PZU na lata 2021-2024 (wersja polska)

#PZU Potencjał i wzrost. Dbamy o to, co w życiu jest najważniejsze.


PZU Group Strategy for 2021-2024 (English version)

#PZU Potential and growth. We care about the most important things in life. 

Zamknij