PZU to lider ubezpieczeń korporacyjnych w Polsce

Posiadamy szeroką ofertę nowoczesnych produktów, bogaty zasób klauzul dodatkowych oraz doświadczenie z obsługi największych i najbardziej skomplikowanych kontraktów.

 • Ubezpieczamy od ryzyk majątkowych, komunikacyjnych, finansowych oraz od odpowiedzialności cywilnej.
 • Udostępniamy naszym klientom rozwiązania, które realnie podnoszą poziom bezpieczeństwa.
 • Nasza wiedza i wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwalają nam wspierać klientów w zarządzaniu ryzykiem i dbać o ich przyszłość.

 

Kompleksowo ubezpieczamy majątek firmy

 • Ubezpieczenia mienia: 
  • od wszystkich ryzyk
  • od ognia i innych żywiołów
  • od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego
 • Ubezpieczenie maszyn od awarii 
 • Ubezpieczenia budowlano-montażowe
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczenie utraty zysku
 • Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych i związanych z RODO

Kompleksowo ubezpieczamy pojazdy i transport

 • Ubezpieczenia flot pojazdów:
  • PZU OC i AC, PZU NNW
  • PZU Pomoc w Drodze, PZU Truck Assistance, PZU Auto Ochrona Prawna
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo)
 • OC przewoźników drogowych w ruchu krajowym i międzynarodowym
 • Kompleksowe ubezpieczenie jachtów śródlądowych i morskich 
 • Ubezpieczenie statków morskich oraz ryzyk stoczniowych
 • Ubezpieczenie pojazdów szynowych
 • Ubezpieczenie lotnicze

Ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną przedsiębiorców z wielu branż

 • OC ogólne
 • OC członków władz spółki (D&O)
 • OC zawodowe
 • OC przewoźników drogowych w ruchu krajowym i międzynarodowym
 • OC podmiotów leczniczych

Obejmujemy ochroną ryzyka finansowe

 • Gwarancje kontraktowe
 • Gwarancja akcyzowa
 • Gwarancja celna
 • Ubezpieczenie straty finansowej GAP

 

Wspieramy w zarządzaniu ryzykiem

Od wielu lat analizujemy szkody w obszarze ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, by szukać skutecznych rozwiązań, które ochronią naszych klientów przed konsekwencjami niepożądanych zdarzeń w przemyśle i na drodze.

 

Zapewniamy profesjonalną obsługę − od zapytania po obsługę posprzedażową

 

Oddziały sprzedaży korporacyjnej


Korporacyjna sieć sprzedaży to 26 oddziałów, funkcjonujących w ramach 3 regionów na terenie całej Polski.

Zapytaj o ofertę

Obszar współpracy z klientami strategicznymi

Zespół Klientów Strategicznych

Jesteśmy liderem rynku ubezpieczeń klientów strategicznych.
Ubezpieczamy największe przedsiębiorstwa i podmioty administracji publicznej. Uczestniczymy w realizacji kluczowych inwestycji w Polsce.

Zapytaj o ofertę

Zespół Programów Leasingowych

Oferujemy programy ubezpieczeniowe dla leasingowanych pojazdów i mienia. Chronimy ryzyka pozakomunikacyjne o łącznej wartości blisko 7 mld zł i ubezpieczamy 250 000 pojazdów.

Zapytaj o ofertę

Zespół Ubezpieczeń Morskich

Od 20 lat ubezpieczamy ryzyka morskie i posiadamy blisko 50% udziału w tym rynku. Chronimy ryzyka o łącznej wartości ponad 20 mld zł. Ubezpieczamy m.in. największe budowy i remonty statków, okrętów i platform wiertniczych w Europie.

Zapytaj o ofertę

Underwriting i inżynieryjne oceny ryzyka

Mamy wiedzę, kompetencje i doświadczenie, które pozwalają nam podejmować decyzję w odniesieniu do najbardziej niestandardowych ryzyk. Dzięki specjalizacji branżowej zespołów underwritingu wnikliwie analizujemy branże, ich potencjał i zagrożenia. Połączenie wiedzy i zaawansowanych modeli analitycznych pozwala nam oferować cenę ubezpieczenia adekwatną do ryzyka.  

Naszym klientom oferujemy audyty ryzyka na potrzeby ubezpieczenia. Wydajemy tysiące zaleceń rocznie. W ramach spotkań z klientami nasi inżynierowie przygotowują rekomendacje i proponują konkretne rozwiązanie. Wspólnie ustalamy haromonogram prac i wdrożeń również na etapie inwestycji i jej planowania. To wszystko wpływa na poprawę bezpieczeństwa.

Obsługa szkód klientów korporacyjnych

Utworzyliśmy zespoły eksperckie, które zajmują się wyłącznie obsługą szkód korporacyjnych.

Zapewniamy indywidualnego opiekuna klienta, który na bieżąco informuje o postępach w obsłudze sprawy i reaguje na potrzeby klienta. 

Rocznie obsługujemy ponad 110 tys. szkód klientów korporacyjnych, w tym kilkaset szkód powyżej 1 mln zł.

Centrum Obsługi Biznesu Korporacyjnego

Zapewniamy wysoki standard obsługi posprzedażowej klientów korporacyjnych, pośredników i koasekuratorów. Klient korzysta ze wsparcia opiekuna obsługowego w zakresie rozliczeń, analizy przebiegu szkodowego ubezpieczenia, obsługi prowizyjnej oraz rozliczeń walutowych i koasekuracyjnych.

Program rabatowy dla klientów korporacyjnych PZU Business Club

 

Zamknij