Zgłoszenie szkody

Szkodę możesz zgłosić:
 

telefonicznie 801 102 102 lub 22 566 55 55
(opłata zgodna z taryfą operatora),

przez interaktywny formularz zgłoszeniowy
na stronie zgloszenie.pzu.pl,

e-mailem na adres:
kontakt@pzu.pl.

Zamknij