Wsparcie w zarządzaniu ryzykiem dla zakładów przemysłowych

Poprawa bezpieczeństwa i minimalizowanie ryzyka w przedsiębiorstwie wymaga wykorzystania zaawansowanych narzędzi i zasobów, które teraz są na wyciągnięcie ręki. Dzięki Ryzyko PRO masz dostęp do informacji, które pozwalają efektywnie podejmować decyzje dla bezpiecznego rozwoju przedsiębiorstwa.

Co to jest Ryzyko PRO i dla kogo jest przeznaczone

Ryzyko PRO to kompleksowy program prewencji szkód majątkowych. Jest on skierowany do klientów korporacyjnych mających ochronę ubezpieczeniową w PZU, u których:

 • w historii działalności miały miejsce  szkody znacznej wartości,
 • z uwagi na skalę działalności i specjalistyczne procesy produkcyjne istnieje wysokie ryzyko szkody (np. wybuch lub pożar),
  które powodują straty majątkowe, osobowe i straty w środowisku naturalnym,
 • bezpieczeństwo prowadzonej działalności jest elementem strategii biznesowej.

Program Ryzyko PRO wykorzystuje zaawansowany system PZU LAB Enterprise Safety Tools (PZU LAB EST). Monitoruje on techniczne i organizacyjne czynniki ryzyka przy wsparciu inżynierów ryzyka PZU LAB. 

System PZU LAB EST:

 • identyfikuje miejsca „krytyczne” na terenie przedsiębiorstwa,
 • ma zestaw list kontrolnych, które każdorazowo dostosowywane są do obiektu,
 • jest kompatybilny z inteligentnymi czujnikami z obszaru bezpieczeństwa, montowanymi w drzwiach, hydrantach czy rozdzielniach,
 • umożliwia podgląd aktualnych wskaźników z poziomu aplikacji,
 • jest łatwy w instalacji i intuicyjny w obsłudze.

Rozwiązanie wykorzystuje technologie oparte na koncepcji Przemysł 4.0 i umożliwia monitorowanie bezpieczeństwa w wielu obszarach - zabezpieczenia przeciwpożarowe, produkcja, logistyka, maszyny i urządzenia. Dzięki wykorzystanym mechanizmom pozwala na samodoskonalenie organizacji czynników ludzkich, które wpływają na występowanie zdarzeń szkodowych.

Wdrożenie systemu PZU LAB EST w zakładzie przemysłowym

Etap 1 – Diagnoza

Analiza zakładu pod kątem zagrożeń, które mogą wywołać pożar, awarię lub przestój maszyn.
 • Określenie sposobu monitorowania bezpieczeństwa
 • Identyfikacja punktów kontrolnych
 • Zdefiniowanie  zakresu kontroli
 • Opracowanie harmonogramu kontroli

Etap 2 – Instalacja

Wdrożenie systemu PZU LAB EST w zakładzie.
 • Montaż znaczników RFID w punktach kontrolnych
 • Wgranie na serwery planów kontroli
 • Szkolenia pracowników

Etap 3 – Monitorowanie

Bieżące sprawdzanie punktów kontrolnych i współpraca z Centrum Monitorowania PZU LAB.
 • Odczyt punktów kontrolnych
 • Raportowanie wyników punktów kontrolnych do Centrum Monitorowania PZU LAB
 • Zalecenia i rekomendacje dla klienta, po analizie zdjęć i dokumentów przez Centrum Monitorowania PZU LAB
 • Wsparcie inżynierów PZU LAB w sytuacji zagrożenia

Jeśli interesuje Cię program Ryzyko PRO - napisz do nas na ryzykopro@pzu.pl lub skontaktuj się z najbliższym oddziałem sprzedaży korporacyjnej.

Zamknij