Program Ryzyko PRO realizowany jest we współpracy z PZU LAB. Spółka zajmuje się doradztwem i pomocą we wdrażaniu rozwiązań, które poprawiają bezpieczeństwo strategicznych klientów korporacyjnych Grupy PZU.

PZU LAB to eksperci zarówno z zakresu zarządzania ryzykiem, jak i inżynierowie specjalizujący się w poszczególnych dziedzinach działalności przedsiębiorstw. Identyfikują oni krytyczne miejsca instalacji, symulują zdarzenia krytyczne (pożary, zalania, wybuchy) i określają ich następstwa.

Działalność PZU LAB pozwala lepiej zrozumieć zagrożenia, na jakie narażone są przedsiębiorstwa w swojej działalności.

Eksperci PZU LAB

Robert Kuczkowski

Absolwent Politechniki Łódzkiej na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa, specjalizacja: Bezpieczeństwo procesowe. 

Od 2013 r. związany z Grupą PZU. Specjalizuje się w inżynieryjnej ocenie ryzyka, ocenie bezpieczeństwa procesowego oraz ryzyka technicznego i pożarowego przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych.  

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie studiów podyplomowych: „Ratownictwo chemiczne - Identyfikacja zagrożeń i likwidacja skażeń” oraz „Badanie przyczyn pożarów”. Ukończył szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOP), prowadzone przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy”, prowadzone na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej i Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Od 2019 r. jest odpowiedzialny za wdrażanie i rozwój systemu PZU LAB EST. 

Michał Obitz

Absolwent Mechatroniki wydziału Mechanicznego oraz Automatyki i Robotyki wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, specjalizacja: Informatyka w Systemach Sterowania Od 2021 r. Inżynier Ryzyka w PZU LAB, gdzie zajmuje się prototypowaniem systemu czujników przemysłowych, analizami ryzyka instalacji przemysłowych oraz jest odpowiedzialny za wdrażanie i rozwój systemu PZU LAB EST.

Łukasz Kuczkowski

Absolwent Automatyki i Robotyki Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, specjalizacja: Automatyka. W latach 2011-2012 projektant SCADA systemów zarządzania budynkami (BMS). Od marca 2012 r. do września 2018 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej na stanowisku asystenta, odpowiedzialny za Laboratoria: Automatyki Procesów Przemysłowych, Integracji i Wizualizacji, Metod Optymalizacji oraz Metod Sztucznej Inteligencji.

W latach 2014 - 2015 odbył staż naukowy w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja) w Laboratorium Technologii Informatycznych, gdzie prowadził badania w ramach projektu: „Computational intelligence methods for numerical calculations in a distributed network of high performance”. Od listopada 2018 r. Inżynier Ryzyka w PZU LAB, gdzie zajmuje się analizami ryzyka instalacji przemysłowych, doradztwem i ekspertyzami technicznymi oraz, od 2019 r., jest odpowiedzialny za wdrażanie i rozwój systemu PZU LAB EST.

Zamknij