O programie

PZU już od ponad 200 lat dba o bezpieczną przyszłość Polaków. Nieustannie prowadzimy własne dedykowane programy społeczne, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa osób i mienia oraz nakłanianie do bezpiecznych zachowań.

Filarem działalności społecznej PZU są programy prewencyjne, w których kluczowe miejsce zajmują działania mające na celu zwalczanie problemu wypadków drogowych oraz niwelowanie ich negatywnych społecznych skutków. Programy prewencyjne wypełniają praktyczną treścią koncepcję CSV (Creating Shared Value – Tworzenie Wspólnej Wartości), jej główną przesłanką jest fakt istnienia wzajemnej zależności pomiędzy konkurencyjnością firmy, a korzyściami społecznymi generowanymi poprzez jej aktywności z zakresu CSR (Corporate Social Responsibility – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu).

Program PZU Bezpieczna Flota jest przykładem projektu społecznego PZU nakierowanego na praktyczną poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, łączący w sobie także aspekty biznesowe. Jest on skierowany do sektora flot samochodowych. Zaproszone do programu firmy mają możliwość skorzystania z dofinansowanych przez PZU szkoleń teoretycznych i praktycznych.

Cel programu

Program PZU Bezpieczna Flota ma za zadanie realizację następujących celów:

  • poprawa bezpieczeństwa, wiedzy i umiejętności praktycznych kierowców flotowych
  • podwyższenie świadomości firm o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa flot i bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • redukcja kosztów eksploatacji floty samochodowej
  • pomoc w organizacji zarządzania flotami przedsiębiorstw
  • wzrost efektywności funkcjonowania floty samochodowej przedsiębiorstwa
  • zmniejszenie szkodowości aut firmowych
  • utrwalenie wizerunku PZU jako firmy zaangażowanej społecznie i dbającej o bezpieczeństwo użytkowników dróg
  • zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
Pierwszym etapem udziału w programie PZU Bezpieczna Flota jest przeprowadzenie badania w celu określenia poziomu bezpieczeństwa floty badanej firmy. Udział w programie pozwala na poznanie mocnych i słabych stron floty, ocenę struktury organizacyjnej, strategii i polityki flotowej, obowiązujących procesów i procedur, stosowanych zasad bezpieczeństwa i podejmowanych działań prewencyjnych. Dzięki analizie powyższych obszarów możliwe jest podjęcie działań ukierunkowanych na podniesienie poziomu bezpieczeństwa.
 
Zamknij