Rodzaje szkoleń

Poniżej prezentujemy szczegółowy opis szkoleń dostępnych w ramach Programu PZU Bezpieczna Flota.

Szkolenia stacjonarne

 • Szkolenie dla fleet managerów (nowa formuła)
  Czas trwania: 8,5 godziny zegarowej ( w tym przerwa na posiłek )
  Ilość uczestników: 16 osób
  Lokalizacja: ODTJ Warszawa Bemowo, Powstańców Śląskich 127
   
  Szkolenie podzielone jest na  bloki tematyczne:
   
  1. Polityka flotowa / Car Policy (2 godziny zegarowe):
  • Omówienie zagadnień związanych z tworzeniem polityki flotowej w Firmie,
  • Jej cel i rola w przedsiębiorstwie,
  • Z czego powinna składać się nowoczesna Car Policy,
  • Kluczowe zapisy i dokumenty flotowe,
  • Sugerowane rozwiązania,
  • Pytania i odpowiedzi
   
  2. Praktyczne wykorzystanie telemetrii w zarządzaniu flotą samochodową  (1 godzina zegarowa)
   
  3. Omówienie pozostałych szkoleń w programie PZU Bezpieczna flota ( 1 godzina zegarowa ):
  • pierwsza pomoc
  • psychologia transportu
  • bezpieczeństwo w ruchu drogowym ( policjant ) 
   
  4. Szkolenie praktyczne z wykorzystaniem samochodów przeprowadzane w dwóch zakresach tematycznych ( 4 godziny zegarowe):
  • jazda defensywna z elementami ekojazdy
  • ryzyko w ruchu drogowym w warunkach ODTJ
 • Badanie poziomu bezpieczeństwa floty

  Przygotowanie i przeprowadzania badań poziomu bezpieczeństwa flotowego u wskazanych Klientów, wraz z wykonaniem raportu o poziomie bezpieczeństwa, zidentyfikowanych potrzebach i rekomendacjach działań i szkoleń, których wdrożenie/przeprowadzenie znacząco poprawi osiągnięte przez Klienta wyniki.

  Badanie poziomu bezpieczeństwa flotowego składać się będzie z:

  1. Części wykładowo – szkoleniowej prowadzonej na bazie dyskusji z przedstawicielem / przedstawicielami Klienta, gdzie omówione zostaną następujące obszary mające kluczowy wpływ na bezpieczeństwo flotowe i poziom generowanego ryzyka: 

  • struktura organizacyjna obowiązująca w firmie wraz z podziałem obowiązków i odpowiedzialności,
  • Istniejąca dokumentacja flotowa (Car Policy, Regulamin Pracy Kierowcy, itp.),
  • Obowiązujące w firmie zasady bezpieczeństwa, programy, kultura organizacyjna, strategia CSR (Corporate Social Responsibility) itp.
  • Podejmowane przez Firmę działania prewencyjne i szkoleniowe, 

  2. Bezpośredniego badania bezpieczeństwa flotowego w formie ankiety zawierającej kluczowe  aspekty z w/w obszarów.

  3. Raportu podsumowującego osiągnięte wyniki. Do raportu załączone będą rekomendacje działań zmierzających do poprawy bieżącej polityki flotowej Firmy w obszarze bezpieczeństwa flotowego.

  Badania poziomu bezpieczeństwa flotowego odbywać się będą we wskazanych przez PZU lokalizacjach Klienta. Raport dostarczony będzie do PZU w okresie do 2 tygodni od wykonania badania i dostarczenia przez Klienta niezbędnych informacji.

 • Ryzyko w ruchu drogowym. Doskonalenie Techniki Jazdy Samochodem Osobowym (w ODTJ)
  Czas trwania szkolenia: 6 godzin zegarowych z przerwą na ciepły posiłek
  Lokalizacja: ODTJ
  Uczestnicy:  12 osób
  Samochody szkoleniowe: ODTJ
   
  Warsztaty z ryzyka w ruchu drogowym mają na celu przewidywanie i zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom na drodze oraz niepodejmowanie działań ryzykownych. Realizowane są przy wykorzystaniu różnych, dostępnych w poszczególnych ODTJ-ach narzędzi szkoleniowych aby zrealizować opisane poniżej ramowe programy.  
   
  Zajęcia prowadzone są stacjonarnie we wszystkich Ośrodkach Doskonalenia Techniki Jazdy zrzeszonych w PSM .
   
  Nowością w tej edycji Programu dla firm mających w swojej flocie lub zamierzających posiadać samochody elektryczne możliwe jest prowadzenie warsztatów w formie mieszanej, z wykorzystaniem samochodów spalinowych oraz elektrycznych. Taka forma będzie możliwa tylko w wybranych ODTJ. Szkolenia składają się z teorii oraz praktyki. 
   
  Przewidziane są 2 etapy szkolenia – podstawowy i zaawansowany .
   
  Etap pierwszy przeznaczony jest dla klientów, którzy nie uczestniczyli w poprzedniej edycji Bezpiecznej Floty PZU i obejmuje sześciogodzinne zajęcia teoretyczno–praktyczne przeprowadzane z wykorzystaniem płyt poślizgowych :
   
  Program zajęć obejmuje:
  • test sprawdzający umiejętności kierowcy
  • dobór i sposoby utrzymania prawidłowego toru jazdy podczas pokonywania serii zakrętów
  • hamowanie awaryjne z systemem ABS i zasada działania ABS
  • hamowanie awaryjne w zakręcie z wykorzystaniem systemu ABS
  • zjawisko podsterowności i nadsterowności samochodu - działanie różnych systemów wspierających ( ABS,ESP, TC )
   
  Drugi etap szkolenia jest etapem zaawansowanym i przeznaczony jest dla tych osób, które brały udział w szkoleniach w ramach etapu pierwszego. 
  • Warsztaty obejmują sześciogodzinne zajęcia teoretyczno-praktyczne dla grupy 12 osobowej. 
  • W trakcie zajęć przewidziana jest przerwa na ciepły posiłek. 
   
  Program zajęć obejmuje:
  • szybki slalom prawo – lewo przypominający podstawowe zachowania z etapu podstawowego
  • hamowanie z ominięciem przeszkody
  • uślizg jednej z osi na prostej
  • nagła zmiana pasa ruchu z powrotem na właściwy tor jazdy
  • zachowanie różnych systemów kontroli trakcji
   
  W wybranych ODTJ program zajęć w obydwu etapach realizowany jest w oparciu o elektroniczne  
  urządzenia rejestrujące. Umożliwia to lepsze poznanie zasad działania systemów bezpieczeństwa w samochodach (TC, ABS, ESP) oraz wczesnego rozpoznawania sytuacji zagrożenia i nie podejmowania działań ryzykowanych.
   
  Postęp uczestników jest rejestrowany i automatycznie raportowany.
   
  Program warsztatów prowadzonych z wykorzystaniem samochodów elektrycznych rozszerzony jest o porównanie samochodu elektrycznego ze spalinowym i zwrócenie uwag na najważniejsze różnice w prowadzeniu samochodu mające wpływ na bezpieczeństwo np. różnice w f\drodze hamowania, odczucie prędkości, różnice w zachowania w  sytuacjach ekstremalnych. Ćwiczenia dobrane w zależności od  infrastruktury ośrodka i specyfiki samochodów.
 • Doskonalenie Techniki Jazdy Samochodem Ciężarowym i Autobusem (w ODTJ)

  Czas trwania szkolenia: 6 godzin zegarowych z przerwą na ciepły posiłek
  Lokalizacja: ODTJ
  Uczestnicy: 12 osób
  Samochody szkoleniowe: ODTJ

  Zajęcia prowadzone są stacjonarnie w Ośrodkach Doskonalenia Techniki Jazdy stopnia wyższego.

  Szkolenie obejmuje teorię oraz praktykę, odbywa się przy wykorzystaniu samochodów ODTJ z użyciem różnych typów pojazdów przewidzianych na kategorię C i D.

  Program zajęć obejmuje:

  • jazda slalomem jako pierwsze spotkanie z utratą przyczepności,
  • symulacja przejazdu przez kręty odcinek drogi z elementami uślizgu,
  • hamowanie awaryjne na prostym odcinku drogi z różnych prędkości,
  • hamowanie awaryjne ze zmianą pasa ruchu.

  Ze względu na uniwersalność ćwiczeń osoby, które uczestniczyły w tym programie w poprzedniej edycji mają możliwość utrwalenia swoich umiejętności.

 • Szkolenie z jazdy defensywnej z elementami eko-jazdy na samochodach osobowych oraz elektrycznych

  Czas trwania szkolenia: 4,5 godziny zegarowej
  Lokalizacja: dowolnie wskazana przez klienta
  Uczestnicy: 12 osób
  Samochody szkoleniowe: flota klienta 

  Warsztaty z jazdy defensywnej z elementami eko-jazdy są programem specjalnie przygotowanym dla użytkowników aut flotowych. Przeprowadzane są w dowolnym, wskazanym przez Klienta miejscu i odbywają się w naturalnych warunkach ruchu drogowego. Dzięki wykorzystaniu samochodów uczestników można lepiej zaobserwować odruchy i codzienne przyzwyczajenia i wskazać właściwą drogę do poprawy jakości i bezpieczeństwa jazdy .

  Do przeprowadzenia zajęć wykorzystywane są urządzenia rejestrujące kilkanaście parametrów jazdy oraz ocena instruktora będącego w samochodzie, na tej podstawie zostaje określony styl jazdy kierowcy oraz cechy mające wpływ na bezpieczeństwo i osiągnięcie niskiego zużycia paliwa.
  Każdy z uczestników odbywa trzy przejazdy: audyt obserwowany z rejestracją parametrów jazdy, przejazd szkoleniowy oraz audyt poszkoleniowy z rejestracją parametrów jazdy – jest to jazda komentowana przez uczestnika gdzie wykonywane manewry są przez niego komentowane i uzasadniane.
  Przejazdy podzielone są krótkimi wykładami teoretycznymi dotyczącymi ogólnych zasad związanych z bezpieczeństwem kierowania pojazdem oraz oszczędnością  zużycia paliwa oraz indywidualnych wskazówek dotyczących stylu jazdy każdego z uczestników
  Szkolenia skierowane są do grup 12-osobowych i prowadzone w  modułach 3-osobowych. Dla trzech uczestników szkolenia w samochodzie dedykowany jest instruktor. Szkolenie odbywa się przy wykorzystaniu samochodów Zleceniodawcy. Szkolenie dla całej grupy rozpoczyna się i kończy w siedzibie Zleceniodawcy lub innym ustalonym wcześniej miejscu.
  Na podstawie wyników z urządzeń rejestrujących parametry jazd oraz obserwacji instruktora Zleceniodawca otrzymuje raport z indywidualnymi wynikami dla każdego uczestnika warsztatów oraz poziomu bezpieczeństwa całej grupy.

  W ramach warsztatów z jazdy defensywnej możliwe jest przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem samochodów elektrycznych. Przy takich warsztatach głównymi założeniami tematycznymi w zasadach użytkowania samochodu elektrycznego są:

  I panel BEZPIECZEŃSTWO

  Podstawowe zasady jazdy defensywnej w aucie elektrycznym związane z inną konstrukcją samochodu

  • przyspieszenie liniowe ( bezstopniowe),
  • mocne hamowanie po zdjęciu nogi z przyspiesznika związane z odzyskiwaniem energii,
  • brak odgłosów dźwiękowych z silnika i skrzyni biegów utrudniające właściwą ocenę prędkości,
  • potrzeba bardziej uważnej obserwacji otoczenia ponieważ samochód elektryczny nie jest słyszany,
  • szczególnie przez rowerzystów i pieszych,
  • zwrócenie uwagi na coraz wyższe osiągi aut elektrycznych (np. Tesla 700 KM) 

  II panel EKONOMIA JAZDY

  • technika i planowanie jazdy pozwalające na dojechanie do celu przy wskazanym zasięgu bez konieczności doładowywania ( obecnie bardzo mała ilość miejsc do ładowania),
  • Jak najlepsze wykorzystywanie możliwości odzyskiwania energii,
  • Właściwa praca pedałem przyspiesznika, aby jazda była wystarczająco dynamiczna przy jak najmniejszym zużyciu energii,
  • Właściwe wyczucie zasięgu auta w zależności od korzystania z odbiorników prądu w samochodzie (klimatyzacja, wycieraczki, wzrost prędkości-większe opory powietrza).

  Ze względu na prowadzenie warsztatów w 3-osobowych modułach na samochodach uczestników możliwe jest dowolne konfigurowanie doboru samochodów przez Zlecającego.  Oznacza to, że warsztaty mogą być prowadzone tylko na 4 samochodach spalinowych, tylko na 4 samochodach elektrycznych lub w formie mieszanej z zastrzeżeniem iż Zleceniodawca dobiera ilość pracowników zgodnie ze specyfiką pojazdów - np. 3 osoby na samochód elektryczny i 9 osób na samochody spalinowe.  

 • Szkolenie z pierwszej pomocy
  Czas trwania szkolenia: 6 godzin zegarowych (w trakcie zajęć przewidziana jest półgodzinna przerwa na posiłek oraz krótkie przerwy kawowe  – organizacja i koszt przerw oraz posiłku leży po stronie firmy, dla której zajęcia są przeprowadzane)
  Lokalizacja: dowolnie wskazana przez klienta
  Uczestnicy:  12 osób
   
  Program szkolenia obejmuje:
  • Przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
  • Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy,
  • Sprzęt używany w ratownictwie i pierwszej pomocy,
  • Strategia wczesnego postępowania w pierwszej pomocy,
  • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka,
  • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa,
  • Opatrywanie ran,
  • Urazy wewnętrzne,
  • Wstrząs ; ochrona termiczna,
  • Postępowanie ze złamaniami i zwichnięciami,
  • Ratowanie oparzonych lub odmrożonych,
  • Porażenie prądem elektrycznym,
  • Zatrucia,
  • Stany nagłe w chorobach wewnętrznych,
  • Sprawdzenie i powtórzenie wiadomości,
  • Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantoma.
 • Zajęcia warsztatowe z tematyki przeciwdziałania agresji w ruchu drogowym (NOWOŚĆ)
  Czas trwania szkolenia: 6 godzin zegarowych (w trakcie zajęć przewidziana jest półgodzinna przerwa na posiłek oraz krótkie przerwy kawowe  – organizacja i koszt przerw oraz posiłku leży po stronie firmy, dla której zajęcia są przeprowadzane)
  Lokalizacja: dowolnie wskazana przez klienta
  Uczestnicy: 12 osób
   
  Struktura zajęć obejmuje podział zajęć na  3 bloki tematyczne po 2 godziny. Cel warsztatu: dostarczenie uczestnikom konkretnej wiedzy na następujące tematy: 
  • specyfika ruchu drogowego w Polsce, bieżące problemy i ich konsekwencje. Najniebezpieczniejsi uczestnicy ruchu – identyfikowanie,
  • statystyki rozkładu wypadków zależne od: pór roku, zmiennych warunków atmosferycznych, wahań dobowych dzień-noc i w szczytach komunikacyjnych dobowych, w zależności od kategorii dróg, uwarunkowań lokalnych, w typowych okresach świąt i szczytów wyjazdowych,
  • świadomość wpływu posiadanych przez kierowcę predyspozycji i cech psychofizycznych na jego tendencje w zachowania się za kierownicą,
  • mechanizmy neuropsychologiczne procesów: widzenia, spostrzegania, wnioskowania, podejmowania decyzji, reakcji motorycznych,
  • krytyczny wpływ na procesy uwagowe rozmowy telefonicznej prowadzonej przez kierowcę,
  • radzenie sobie ze stresem sytuacyjnym i zawodowym - praktyczne techniki,
  • ewolucyjna i przystosowawcza rola emocji w systemie nerwowym człowieka i formy ich ekspresji w sytuacji obciążenia zadaniami,
  • czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na funkcjonowanie emocjonalne, w szczególności podczas kierowania pojazdem w ruchu drogowym,
  • zdefiniowanie zachowań agresywnych w oparciu o doświadczenia własne uczestników szkolenia oraz przeprowadzone badania naukowe,
  • formy ekspresji negatywnych emocji i przyczyny zachowań agresywnych wśród kierowców,
  • przeprowadzenie testu S-ARD2 do samooceny skłonności agresywnych w ruchu drogowym, auto-diagnostyka indywidualna uczestników;
  • ogólne omówienie i interpretacja wyników testu;
  • inne czynniki powodujące agresję wśród kierowców;
  • rozpoznawanie symptomów poprzedzających zachowania agresywne u innych uczestników ruchu;
  • rozpoznawanie symptomów narastającego pobudzenia emocjonalnego u siebie, unikanie konfliktów i eskalacji zachowań agresywnych;
  • praktyczne metody redukcji napięcia emocjonalnego, frustracji, zmęczenia i stresu u kierowców;
  • omówienie skutecznych strategii radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami i agresją ze strony innych uczestników ruchu;
  • konsekwencje dla bezpieczeństwa i prawne skutki podejmowane wobec agresji na drodze;
  • świadome planowanie podróży i przerw w jeździe na regenerację zasobów psychicznych i fizycznych;
  • zapoznanie się z zasadami defensive drivingu propagowanymi w krajach o wysokiej kulturze drogowej;
  • wnioski końcowe, pytania i podsumowanie;
 • Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz z przepisów prawa o ruchu drogowym (NOWOŚĆ)
  Czas trwania szkolenia: 6 godzin zegarowych (w trakcie zajęć przewidziana jest półgodzinna przerwa na posiłek oraz krótkie przerwy kawowe  – organizacja i koszt przerw oraz posiłku leży po stronie firmy, dla której zajęcia są przeprowadzane)
  Lokalizacja: dowolnie wskazana przez klienta
  Uczestnicy: 12 osób
   
  Krótki sprawdzian ze znajomości przepisów ruchu nagrodami – pytania dotyczące codziennych i najczęściej spotykanych sytuacji,
  • podstawy ruchu drogowego ,
  • zasady ogólne,
  • stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Polski,
  • przygotowanie do jazdy,
  • fragment filmu „To był wypadek”  .Film obrazuje następstwa wypadku drogowego spowodowanego przez dwudziestokilkuletniego kierowcę, 
  • prędkość i jej wpływ na przebieg i skutek wypadku (nawiązanie do filmu),
  • obowiązki kierowcy zbliżającego się do oznakowanego przejścia dla pieszych wypadku (nawiązanie do  filmu),
  • alkohol i narkotyk wypadku (nawiązanie do filmu),
  • odpowiedzialność karna za ucieczkę z miejsca wypadku ze skutkiem śmiertelnym (nawiązanie do filmu),
  • rozmowa przez telefon komórkowy – zagrożenie Przykład wypadku,
  • terroryzm na polskich drogach,
  • czy warto się spieszyć,
  • społeczne koszty wypadków drogowych,
  • warsztaty z rekonstrukcji wypadków,
  • zmiany w przepisach,
  • prawa jazdy,
  • podstawy kierowania ruchem drogowym,
  • policyjna kontrola drogowa,
  • inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego,
  • zatrzymanie dowodu rejestracyjnego,
  • zatrzymanie prawa jazdy,
  • punkt karne,
  • pojazdy jednośladowe w ruchu drogowym,
  • skrzyżowanie o ruchu okrężnym,
 • Szkolenie z bezpiecznej jazdy

  Czas trwania szkolenia: 6 godzin zegarowych z przerwą na ciepły posiłek
  Głowna lokalizacja: ODTJ "Sobiesław Zasada Centrum" Bednary k/Poznania
  Uczestnicy: 12 osób
  Samochody szkoleniowe: ODTJ


  Zajęcia rozpoczną się o godzinie 09.00. Po powitaniu nastąpi zapoznanie uczestników z programem dnia. Następnie w sali wykładowej pawilonu szkoleniowego zostanie przeprowadzony wykład teoretyczny będący nieodzownym wstępem do zajęć praktycznych. Po jego zakończeniu grupa uczestników zostanie podzielona na podzespoły ćwiczeniowe i około godziny 10.00 rozpoczną się zajęcia na przygotowanych stanowiskach. Na każdym z nich każdy zespół spędzi około 90 minut. Po odbyciu zajęć na dwóch stacjach, około godziny 13.00, nastąpi 45 minutowa przerwa obiadowa. Po niej odbędzie się ostatnia seria zajęć. Zakończenie szkolenia planujemy na godzinę 15:00. Elementy wykorzystywane do przeprowadzenia zajęć

  Szarpak
  Uczestnicy będą mieli okazję zmierzyć się z tzw. „szarpakiem” czyli mechanicznym urządzeniem do wywoływania poślizgu nadsterownego. Elektroniczny system w wybranym momencie doprowadzać będzie do utraty przyczepności tylnych kół samochodu.  Uczestnicy będą uczyć się efektywnie reagować na pojawiający się poślizg (raz prawostronny, raz lewostronny). 
  Po zajęciach na tym stanowisku uczestnicy powinni umieć: efektywnie posługiwać się kierownicą w sytuacji zagrożenia, efektywnie hamować w sytuacji ekstremalnej oraz kontrolować samochód podczas nagłych skrętów.

  Wzniesienie 
  Każdy uczestnik będzie miał okazję zmierzyć się z unikalnym na skalę europejską wzniesieniem szkoleniowym wyposażonym w płytę poślizgową, 5 mechanicznych przeszkód i elektroniczny dwustrefowy system pomiary prędkości. Różnica poziomów wynosi 14 metrów, a nachylenie zjazdu zakończonego długim zakrętem na płycie poślizgowej 10 stopni. Prowadzone na tym stanowisku zajęcia symulować będą zdarzenie drogowe podczas którego samochód musi omijać przeszkody i wykonywać nagłe manewry podczas zjazdu ze śliskiego wzniesienia. Uczestnicy będą uczyć się efektywnie hamować omijając równocześnie ustawione na drodze przeszkody. Zajęcia na tym module są bardzo dynamiczne. Samochód niejednokrotnie wpada w poślizg. W zależności od „poziomu” grupy instruktorzy na bieżąco korygować będą ustawiony tor. Po zajęciach na tym stanowisku uczestnicy powinni umieć: hamować awaryjnie, efektywnie wykorzystywać system ABS oraz ESP, prawidłowo wykonywać omijanie przy wykorzystaniu systemu ABS. 

  Jazda szosowo-torowa
  Jazda po specjalnie skonfigurowanym torze imitującym zakręty o zróżnicowanych krzywiznach. Uczestnicy po zajęciach powinni mieć wiedzę z zakresu: doboru optymalnego toru jazdy, doboru  odpowiedniego przełożenia skrzyni biegów dla danego zakrętu, prawidłowa praca rąk na kierownicy, dostosowanie prędkości do warunków jazdy, umiejętność panowania nad autem przy nagłych manewrach, doskonalenie pracy rąk na kierownicy przy jeździe szosowej, umiejętność wczesnego wykrywania oraz szybkiego reagowania na występujące reakcje samochodu, umiejętność pracy gazem i hamulcem dociążanie kół sterujących. Ponadto prawidłowa obsługa kierownicy i zastosowanie prawidłowej techniki obserwacji, prawidłowa pozycja za kierownicą z punktu widzenia aktywnego i pasywnego bezpieczeństwa.

Szkolenia on-line

Od kwietnia 2021 r. uruchomiliśmy w Programie PZU Bezpieczna Flota możliwość udziału w szkoleniach oraz badaniu poziomu bezpieczeństwa floty w formule ON-LINE.

 • Szkolenie z zapobiegania agresji w ruchu drogowym metodą zdalną on-line

  Prowadzący: Waldemar Chromiński

  Forma zajęć: szkolenia on-line z wykorzystaniem mini-wykładów i prezentacji (Zoom, Teams)
  Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna zdalna,
  Czas trwania zajęć: 4,5 godziny (z przerwami)
  Ilość uczestników: do 18 osób
  Struktura zajęć obejmuje podział zajęć na 4 bloki po ok. 55 min


  Cel warsztatu: dostarczenie uczestnikom konkretnej wiedzy na następujące tematy:

  1) Specyfika ruchu drogowego w Polsce, bieżące problemy i ich konsekwencje. Najniebezpieczniejsi uczestnicy ruchu – identyfikowanie. Statystyki rozkładu wypadków zależne od: pór roku, zmiennych warunków atmosferycznych, wahań dobowych dzień-noc i w szczytach komunikacyjnych dobowych. 
  2) Świadomość wpływu posiadanych przez kierowcę predyspozycji i cech psychofizycznych na jego tendencje w zachowania się za kierownicą. 
  3) Mechanizmy neuropsychologiczne procesów: widzenia, spostrzegania, wzbudzania procesów emocjonalno-motywacyjnych, wnioskowania, podejmowania decyzji, reakcji motorycznych.
  4) Krytyczny wpływ na procesy „uwagowe” rozmowy telefonicznej prowadzonej przez kierowcę. 
  5) Radzenie sobie ze stresem sytuacyjnym i zawodowym - praktyczne techniki.
  6) Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na funkcjonowanie emocjonalne, w 
  szczególności podczas kierowania pojazdem w ruchu drogowym.
  7) Zdefiniowanie zachowań agresywnych w oparciu o doświadczenia własne uczestników szkolenia oraz przeprowadzone badania naukowe.
  8) Formy ekspresji negatywnych emocji i przyczyny zachowań agresywnych wśród kierowców.
  9) Omówienie sposobu przeprowadzenia testu S-ARD2 do samooceny skłonności agresywnych w ruchu drogowym, auto-diagnostyka indywidualna uczestników; ogólne omówienie i interpretacja wyników testu.
  10) Rozpoznawanie symptomów narastającego pobudzenia emocjonalnego u siebie, unikanie konfliktów i eskalacji zachowań agresywnych.
  11) Praktyczne metody redukcji napięcia emocjonalnego, frustracji, zmęczenia i stresu u 
  Kierowców.
  12) Omówienie skutecznych strategii radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami i agresją ze strony innych uczestników ruchu.
  13) Konsekwencje dla bezpieczeństwa i prawne skutki podejmowane wobec agresji na drodze.
  14) Świadome planowanie podróży i przerw w jeździe na regenerację zasobów psychicznych i fizycznych.

 • Szkolenie z bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz z przepisów prawa o ruchu drogowym metodą zdalną on-line

  Prowadzący: Wojciech Pasieczny lub Paweł Przestrzelski

  Forma zajęć: szkolenie on-line z wykorzystaniem mini-wykładów i prezentacji  (Zoom, Teams)
  Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna zdalna, filmy, program do symulacji przebiegu wypadku w trybie 3D.
  Czas trwania zajęć: 4,5 godziny (w tym przerwa)
  Ilość uczestników: do 18 osób
  Struktura zajęć obejmuje podział zajęć na 4 bloki po ok. 55 min


  Cel warsztatu: dostarczenie uczestnikom konkretnej wiedzy na następujące tematy:

  1) Podstawy ruchu drogowego.
  2) Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Polski. 
  3) Przygotowanie do jazdy samochodem.
  4) Fragment filmu „To był wypadek”.
  5) Prędkość i jej wpływ na przebieg i skutek wypadku (nawiązanie do filmu), symulacja 3D. 
  6) Obowiązki kierowcy zbliżającego się do oznakowanego przejścia dla pieszych wypadku.
  7) Alkohol i narkotyk wypadku (nawiązanie do filmu).
  8) Odpowiedzialność karna za ucieczkę z miejsca wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
  9) Rozmowa przez telefon komórkowy - zagrożenie Przykład wypadku. 
  10) „Terroryzm” na polskich drogach.
  11) Czy warto się spieszyć?
  12) Społeczne koszty wypadków drogowych.
  13) Przykład rekonstrukcji wypadku drogowego, symulacja w trybie 3D. 
  14) Zmiany w przepisach ruchu drogowego.
  15) Kontrola ruchu drogowego.
  16) Zatrzymanie prawa jazdy.
  17) Punkt karne. 
  18) Pojazdy jednośladowe w ruchu drogowym. 

 • Badanie poziomu bezpieczeństwa flotowego w formie zdalnej on-line

  Umożliwiamy Państwu realizację badania poziomu bezpieczeństwa flotowego w formule on-line. Prowadzone badania zdalne są 100% odzwierciedleniem dotychczasowych spotkań osobistych i obejmują identyczny zakres merytoryczny, wartości szkoleniowe oraz badawcze.

  Realizujący badanie: Krzysztof Sosnowski oraz Paul Gogoliński.

  Kontakt za pośrednictwem: Zoom lub Teams.


  Badanie rozpoczyna się od dyskusji na temat struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, płynnie przechodząc przez zawartość posiadanej przez firmę dokumentacji flotowej, analizowane są obowiązujące, praktyczne podejście do zagadnień w obszarze bezpieczeństwa oraz stosunek do realizacji polityki prewencyjnej. W ramach wspólnej dyskusji uzyskujemy obraz czterech kluczowych obszarów wpływających na poziom bezpieczeństwa flotowego tj.

  • Struktury organizacyjnej
  • Procedur, procesów i dokumentacji flotowa
  • Bezpieczeństwo
  • Prewencja

  Przekazana przez naszych specjalistów wiedza wraz z szczegółowym raportem, stanowić będzie rzeczywisty obraz aktualnych procesów wpływających na ryzyko generowane przez firmowy park samochodowy. Zawarte w raporcie rekomendacje będą wskazywać właściwy kierunek zmian, w którym powinno podążać kierownictwo firmy.

Program w trakcie COVID-19

Zasady realizacji szkoleń praktycznych  w ruchu miejskim oraz na autodromach w ODJT w czasie trwania pandemii COVID-19.

 • Warsztaty z jazdy defensywnej z elementami ekojazdy w ruchu miejskim na flocie klienta

  Przykładowy harmonogram dnia szkoleniowego w systemie 1 na 1:
  Grupa 1 - 4 uczestników warsztatów z własnymi samochodami - zajęcia w godz. 10.00 - 11.30
  Grupa 2 - 4 uczestników warsztatów z własnymi samochodami - zajęcia w godz. 11.45 - 13.15
  Grupa 2 - 4 uczestników warsztatów z własnymi samochodami - zajęcia w godz. 13.30 - 15.00

 • Szkolenia realizowane w Ośrodkach Doskonalenia Techniki Jazdy w czasie trwania pandemii COVID-19

  Ogólne zasady (w zależności od ODTJ mogą znaleźć się jeszcze dodatkowe zasady bezpieczeństwa):

 

Zamknij